Tài liệu Hóa học 12

Tài liệu Hóa học 12

Chuyên mục

Tài liệu hay

Bộ 50 câu trắc nghiệm về Este- Hóa Học 12 (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
3
Cập nhật
Bộ 90 câu trắc nghiệm lý thuyết đại cương và vô cơ Cacbonhidrat (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
3
Cập nhật
Ma trận đề tham khảo tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Hóa học - Bộ GD&ĐT
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
12
Cập nhật
Câu hỏi trắc nghiệm về Saccarozơ, Tinh Bột và Xenlulozơ (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
1
Cập nhật
Trắc nghiệm luyện tập về Cấu tạo và tính chất của Cacbohidrat (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
1
Cập nhật
Bài tập trắc nghiệm về Lipit (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Bài tập trắc nghiệm về Glucozơ (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
2
Cập nhật
Bộ 24 câu hỏi trắc nghiệm về ESTE (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
1
Cập nhật
Tóm tắt lí thuyết Hóa học lớp 12
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
8
Cập nhật
Tài liệu ôn thi tốt nghiệp THPT môn Hóa học năm 2022 (2)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
2
Cập nhật
Tài liệu ôn thi tốt nghiệp THPT môn Hóa học năm 2022 (1)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
2
Cập nhật
Hệ thống câu hỏi lý thuyết và bài tập thực tiễn môn hoá học THPT
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
4
Cập nhật
Bài tập trắc nghiệm ôn tập hóa lớp 12 học kỳ 2 (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
2
Cập nhật
Câu hỏi trắc nghiệm về Sự điện li của nước ph chất chỉ thị axit – bazơ (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Câu hỏi trắc nghiệm về Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Bộ câu hỏi luyện tập este và chất béo Hoá 12 (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
2
Cập nhật
Chuyên đề 2 Hoá 12: Cacbohiđrat (2)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
1
Cập nhật
Bài tập trắc nghiệm Chương 2: Cacbohiđrat Hoá 12 (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Bài tập trắc nghiệm Cacbohiđrat Hoá 12 (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
3
Cập nhật
Chuyên đề: Este-Lipit - Hóa 12
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
4
Cập nhật
Back
Top