Tin học 9

Tin học 9

Chuyên mục

Tài liệu hay

Đề thi HSG môn Tin học 9 năm học 2019 - 2020 - Sở GD&ĐT Quảng Nam
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
4
Cập nhật
Đề thi HSG môn Tin học 9 năm học 2020 - 2021 - Sở GD&ĐT Quảng Nam
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
3
Cập nhật
Đề thi HSG môn Tin học 9 năm học 2018 - 2019 - Sở GD&ĐT Quảng Nam
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
3
Cập nhật
Nôi dung ôn tập học kỳ 2 - Tin học 9 năm 2022 - 2023
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Đề kiểm tra học kỳ 1 Tin học 9 năm học 2022 - 2023 (Đề 1)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Bộ đề ôn tập giữa học kỳ 1 Tin học 9 năm học 2022 - 2023 (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
1
Cập nhật
Đề thi HSG cấp tỉnh môn Tin học 9 năm học 2021 - 2022 - Sở GD&ĐT Quảng Nam
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
3
Cập nhật
Bộ 8 đề ôn thi học kỳ 2 Tin học 9 năm học 2022 - 2023
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Giáo án Tin học 9 cả năm - 5 bước
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
3
Cập nhật
Giáo án Tin học 9 cả năm (bản chuẩn)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
2
Cập nhật
Đề cương ôn Tin học 9 năm học 2022 - 2023
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Đề cương ôn tập học kỳ 1 - Tin học 9 năm học 2022 - 2023
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Đề cương ôn tập giữa học kỳ 2 - Tin học 9
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Đề cương ôn tập học kỳ 2 - Tin học 9 năm học 2022 - 2023
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Back
Top