Tin học 6

Tin học 6

Chuyên mục

Tài liệu hay

Đáp án bài tập trắc nghiệm cuối khóa Modun 5 THCS
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Kế hoạch dạy học Tin học 6 - Bộ Kết nối tri thức
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
1
Cập nhật
Kế hoạch dạy học Tin học 6 - Bộ Cánh diều
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
1
Cập nhật
Kế hoạch giảng dạy Tin học 6 - Bộ Kết nối tri thức
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Phân phối chương trình Tin học 6 - Bộ Kết nối tri thức
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Đề kiểm tra học kỳ 2 Tin học 6 - Kết nối tri thức (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
1
Cập nhật
Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Tin học 6 năm học 2022 - 2023 (Đề 1) (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Đề ôn tập giữa học kỳ 1 Tin học 6 năm học 2022 - 2023 (Đề 3)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Đề ôn tập giữa học kỳ 1 Tin học 6 năm học 2022 - 2023 (Đề 2)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Đề kiểm tra học kỳ 1 Tin học 6 năm học 2022 - 2023 (Đề 1) (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Đề thi học kì 2 Tin 6 THCS Quang Vinh năm học 2021 - 2022 (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
1
Cập nhật
Đề thi học kì 2 Tin 6 THCS Mỹ Thắng năm học 2021 - 2022 (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
1
Cập nhật
Giáo án Tin học 6 - Kết nối tri thức (Bộ 2)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Giáo án Tin học 6 - Kết nối tri thức (Bộ 1)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Giáo án Tin học 6 cả năm - Cánh diều
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
1
Cập nhật
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Giáo án Tin học 6 - 5 hoạt động cả năm
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Đề cương ôn thi Tin học 6 năm học 2022 - 2023
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
3
Cập nhật
Đề cương ôn tập Tin học 6 năm học 2022 - 2023
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
2
Cập nhật
Back
Top