Sinh học

Tài liệu sinh học trung học phổ thông

Chuyên mục

Tài liệu hay

Đề thi HSG Quốc gia THPT môn Sinh năm 2022 - 2023 - Bộ GD&ĐT (giải chi tiết)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
9
Cập nhật
Đề thi HSG Quốc gia THPT môn Sinh năm 2021 - 2022 - Bộ GD&ĐT (giải chi tiết)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
9
Cập nhật
Ma trận đề tham khảo tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Sinh học - Bộ GD&ĐT
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
17
Cập nhật
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
20
Cập nhật
Giáo án cả năm môn Sinh học 10 - Phát triển năng lực (PTNL)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
3
Cập nhật
Giáo án học kỳ I môn Sinh học 10 - Sách Kết nối tri thức với cuộc sống (KNTT)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
4
Cập nhật
Giáo án học kì 1 môn Sinh học 11 - Chương trình mới - CV 5512
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
7
Cập nhật
Giáo án học kì 1 môn Sinh học 12 - Chương trình mới - CV 5512
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
3
Cập nhật
Giáo án học kì 2 môn Sinh học 12 - Chương trình mới - CV 5512
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
5
Cập nhật
Giáo án học kì 1 môn Sinh học 10 - Chương trình mới - CV 5512
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
1
Cập nhật
Giáo án học kì 2 môn Sinh học 10 - Chương trình mới - CV 5512
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
3
Cập nhật
Giáo án cả năm môn Sinh học 10 theo phương pháp mới
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
2
Cập nhật
Giáo án cả năm môn Sinh học 11 theo phương pháp mới
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
5
Cập nhật
Giáo án cả năm môn Sinh học 12 theo phương pháp mới
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
5
Cập nhật
Khung kế hoạch giảng dạy môn Sinh học 10, 11, 12 của tổ chuyên môn năm học 2021 - 2022 - CV 4040
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
1
Cập nhật
Giáo án chuyên đề học kỳ I môn Sinh học 10 - Sách Kết nối tri thức với cuộc sống (KNTT)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
19
Cập nhật
Bộ 50 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập học kỳ I môn Sinh học 10 năm học 2022 - 2023 (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
2
Cập nhật
Đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn Sinh học - Bộ GD&ĐT - Mã đề 215 (có đáp án, giải chi tiết)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
14
Cập nhật
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Sinh học - Đề 2 (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
26
Cập nhật
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Sinh học - Đề 1 (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
28
Cập nhật
Back
Top