Zix.vn - Học Vật lí online chất lượng cao

Trang học Vật lí trực tuyến chất lượng cao của học sinh Việt Nam.

Chọn diễn đàn thảo luận

  1. Vật lí 12
  2. Vật lí 11
  3. Vật lí 10
giúp mình với
Một người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 42cm, điểm cực cận cách mắt 12cm, quan sát một vật nhỏ qua kính lúp có tiêu cự 5cm. Mắt đặt cách kính 2cm

1. Xác định vị trí đặt vật.

2. Tính độ bội giác của ảnh khi ngắm chừng tại điểm cực cận và cực viễn.

3. Năng suất phân li của mắt người này là 2’(1’=).

Hãy tính xem khi dùng kính lúp nói trên người này có thể phân biệt được 2 điểm gần nhau nhất trên vật là bao nhiêu.
 
giúp mình với
Bài 1:Một mắt cận thị có cận điểm cách mắt 11cm, viễn điểm cách mắt 51cm.

1. Để sửa tật cho mắt cận thị thì phải đeo kính gì? Độ tụ bao nhiêu

a) Kính đeo sát mắt

b) Kính cách mắt 1cm

c) Xác định cận điểm khi đeo các kính trên

2. Để đọc sách cách mắt 21cm, mắt không điều tiết thì đeo kính tiêu cự bằng bao nhiêu? Biết kính cách mắt 1cm.

3. Để đọc sách trên mà chỉ có kính hội tụ có tiêu cự f =28,8cm thì kính phải đặt cách mắt bao nhiêu
bài 2:
Một người đứng tuổi có khả năng nhìn rõ những vật ở xa khi mắt không điều tiết, nhưng để nhìn rõ những vật gần nhất cách mắt 27cm thì phải đeo kính +2điốp cách mắt 2cm

a) Xác định kghoảng nhìn rõ ngắn nhất khi mắt không đeo kính. Nếu đưa kính đó vào sát mắt thì người ấy thấy được vật xa mắt nhất bao nhiêu?

b) Kính vẫn được mang cách mắt 2cm. Tính độ bội giác của ảnh khi người ấy nhìn một vật gần mắt nhất và xa mắt nhất.
bài 3:
Một người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 45cm.

1) Xác định độ tụ của kính cần đeo để người này có thể nhìn rõ các vật ở xa vô cùng mà không cần điều tiết, kính cách mắt 5cm.

2) Khi đeo kính(kính vẫn cách mắt 5cm) người này có thể đọc sách cách mắt gần nhất 25cm. Hỏi khoảng cực cận của mắt người này khi không đeo kính là bao nhiêu.

3) Để đọc những dòng chữ nhỏ mà không cần điều tiết người này bỏ kính và đùng một kính lúp có tiêu cự f = 5cm đặt sát mắt. Khi đó trang sách đặt cách kính lúp bao nhiêu? Độ bội giác của ảnh bằng bao nhiêu
baif4:
Mắt một người có thể nhìn rõ những vật cách mắt từ 20cm đến 50cm.

1. Tính số kính thích hợp mà người đơ phải đeo để sửa tật của mắt

2. Người này đeo kính cận số 1, kính đeo sát mắt. Hỏi người này nhìn rõ những vật nằm trong khoảng nào trước mắt.

3. Người này bỏ kính ra và quan sát một vật nhỏ qua kính lúp, trên vành kính có ghi x5, mắt đặt sát kính

a. Hỏi phải đặt vật trong khoảng nào trước kính lúp.

b. Tìm độ bội giác của ảnh khi ngắm chừng ở điểm cực viễn.
bài 5:
Thấu kính có tiêu cự f, vật là đoạn sáng AB đặt vuông góc với trục chính, cách thấu kính 15cm cho ảnh thật; dịch chuyển AB dọc theo trục chính về phía thấu kính một đoạn 10cm thì thu được ảnh ảo, ảnh này có độ lớn bằng ảnh trước.

a) Tìm tiêu cự f và độ tụ D của thấu kính.

b) Một người cận thị có cực cận cách mắt 15cm, cực viễn cách mắt 45cm, sử dụng thấu kính trên như kính lúp; mắt đặt trên trục chính cách quang tâm thấu kính một đoạn 5cm. Tìm khoảng cách đặt vật trước thấu kính để người này quan sát được vật qua thấu kính.
 
ThanhTrung-7
ThanhTrung-7
  1. Vật lí
Mong mọi người giúp mình bài này với
Bài toán
Mạch dao động lí tưởng có dòng điện qua cuộn dây là i=10cos10^6t(mA). Điện lượng lớn nhất chuyển qua tiết diện dây dẫn trong thời gian ∆t= pi10^-6(s) là:
A. $10^{-8}$C.
B. $2.10^{-8}$C.
C. $0,75.10^{-8}$C.
D. $0,5.10^{-8}$C.
 
Một người ném hòn đá m = 60g lên cao với vận tốc v0 = 20m/s từ mặt đất theo phương thẳng đứng...
Một người ném hòn đá m = 60g lên cao với vận tốc v0 = 20m/s từ mặt đất theo phương thẳng đứng. Bỏ qua sức cản của không khí. Hãy tìm

a. Động năng, thế năng, cơ năng của hòn đá lúc ném.

b. Tìm thế năng của hòn đá ở vị trí cao nhất và suy ra độ cao cực đại

c. Động năng của hòn đá sau khi ném 2s
 
diadia
diadia
  1. Vật lí
làm thế nào ạ
Một người ném hòn đá m = 60g lên cao với vận tốc v0 = 20m/s từ mặt đất theo phương thẳng đứng. Bỏ qua sức cản của không khí. Hãy tìm

a. Động năng, thế năng, cơ năng của hòn đá lúc ném.

b. Tìm thế năng của hòn đá ở vị trí cao nhất và suy ra độ cao cực đại

c. Động năng của hòn đá sau khi ném 2s
 
h_tranggg
h_tranggg
  1. Vật lí
Một vật được ném thẳng đứng lên trên với vận tốc 20 m/s từ mặt đất. Chọn mặt đất làm gốc thế...
Một vật được ném thẳng đứng lên trên với vận tốc 20 m/s từ mặt đất. Chọn mặt đất làm gốc thế năng
Một vật được ném thẳng đứng lên trên với vận tốc v từ mặt đất. Chọn mặt đất làm gốc thế năng. Bỏ qua lực cản của không khí và lấy g = 10m/s2 .

a/ Xác định độ cao cực đại mà vật đạt được .

b/ Ở độ cao nào vật có động năng bằng thế năng .

c/ Xác định vận tốc của vật khi chạm đất. Thời gian kể từ khi ném vật đến khi vật chạm đất bằng
 
h_tranggg
h_tranggg
  1. Nhật kí - Tâm sự
Một vật được ném thẳng đứng lên trên với vận tốc từ mặt đất. Chọn mặt đất làm gốc thế năng
Một vật được ném thẳng đứng lên trên với vận tốc v từ mặt đất. Chọn mặt đất làm gốc thế năng. Bỏ qua lực cản của không khí và lấy g = 10m/s2 .

a/ Xác định độ cao cực đại mà vật đạt được .

b/ Ở độ cao nào vật có động năng bằng thế năng .

c/ Xác định vận tốc của vật khi chạm đất. Thời gian kể từ khi ném vật đến khi vật chạm đất bằng
 
Lời giải

a, Bảo toàn cơ năng: $\dfrac{1}{2}mv^2 = mgh_{\max}$ với $v$ là vận tốc ban đầu.
Từ đó suy ra $h = \dfrac{v^2}{2g}$.
b, $W_d=W_t$ nên $2W_t = W$, suy ra $h = \dfrac{h_{\max}}{2}$.
c, Bảo toàn cơ năng thì vận tốc lúc chạm đất bằng vận tốc lúc đầu ném khi ở mặt đất.
Thời gian $2.\sqrt{\dfrac{2h}{g}}$
 
h_tranggg
h_tranggg
  1. Nhật kí - Tâm sự
Một vật có khối lượng 5 kg trượt không ma sát từ trạng thái nghỉ từ đỉnh một mặt phẳng nghiêng...
Bài toán
Một vật có khối lượng 5 kg trượt không ma sát từ trạng thái nghỉ từ đỉnh một mặt phẳng nghiêng cao 10m so với chân mặt phẳng nghiêng. Lấy g =10m/s2 .
a/ Bỏ qua ma sát và lực cản của không khí. Tính vận tốc của vật ở cuối mặt phẳng nghiêng .
b/ Do ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng nên khi đến cuối mặt phẳng nghiêng vật chỉ có vận tốc là 10m/s. Hãy xác định công của lực ma sát .
 
Ảnh S' của S qua bản hai mặt song song cách S một khoảng bao nhiêu ?
Bài toán
Một bản hai mạt song song có bề dày 6cm, chiết suất n=1,5 được đạt trong không khí. Điểm sáng S cách bản 20cm.
A)ảnh S' của S qua bản hai mặt song song cách S một khoảng bao nhiêu ?
B) ảnh S' của S qua bản hai mặt song song cách bản hai mặt song song một khoảng bao nhiêu ? Bài toán
 

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,862
Bài viết
51,671
Thành viên
33,707
Thành viên mới nhất
macauvip1

Thành viên online

No members online now.
Top