Sáng 18/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Cụ thể phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2023 như sau:

Môn Toán

Phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2023 - Ảnh 2.

Tổng số thí sinh1,003,372
Điểm trung bình6.25
Trung vị6.6
Số thí sinh đạt điểm <=11230.012 %
Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5)217,09321.636 %
Mốc điểm trung bình có nhiều thí sinh đạt được nhất7.6
Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Toán của cả nước năm 2023 cho thấy có 1.003.372 thí sinh tham gia thi bài thi Toán, trong đó điểm trung bình là 6.25 điểm, điểm trung vị là 6.6 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7.6 điểm.
Số thí sinh có điểm <= 1 là 123 (chiếm tỉ lệ 0.012%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 217,093 (chiếm tỉ lệ 21.64%).

Môn Ngữ văn

Phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2023 - Ảnh 4.

Tổng số thí sinh1,008,239
Điểm trung bình6.86
Trung vị7.0
Số thí sinh đạt điểm <=1920.009 %
Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5)73,6227.302 %
Mốc điểm trung bình có nhiều thí sinh đạt được nhất7.0
Năm nay có 1.008.239 thí sinh tham gia thi bài thi Ngữ văn, trong đó điểm trung bình là 6.86 điểm, điểm trung vị là 7.0 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7.0 điểm.
Số thí sinh có điểm <= 1 là 92 (chiếm lệ 0.009%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 73,622 (chiếm 7.3%).

Môn Vật lí

Phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2023 - Ảnh 6.

Tổng số thí sinh327,188
Điểm trung bình6.57
Trung vị6.75
Số thí sinh đạt điểm <=1230.007 %
Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5)48,37914.786 %
Mốc điểm trung bình có nhiều thí sinh đạt được nhất7.5
Có 327.188 thí sinh tham gia thi bài thi Vật lí, trong đó điểm trung bình là 6.57 điểm, điểm trung vị là 6.75 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7.5 điểm.
Số thí sinh có điểm <= 1 là 23 (chiếm 0.007%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 48,379 (chiếm 14.79%).

Môn Hóa học

Phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2023 - Ảnh 8.

Tổng số thí sinh328,117
Điểm trung bình6.74
Trung vị7.0
Số thí sinh đạt điểm <=1140.004 %
Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5)38,37511.696 %
Mốc điểm trung bình có nhiều thí sinh đạt được nhất7.5
Năm nay có 328.117 thí sinh tham gia thi bài thi Hóa học, trong đó điểm trung bình là 6.74 điểm, điểm trung vị là 7.0 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7.5 điểm.
Số thí sinh có điểm <= 1 là 14 (chiếm 0.004%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 38,375 (chiếm 11.7%).

Môn Sinh học

Phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2023 - Ảnh 10.

Tổng số thí sinh324,625
Điểm trung bình6.39
Trung vị6.5
Số thí sinh đạt điểm <=1360.011 %
Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5)33,75410.398 %
Mốc điểm trung bình có nhiều thí sinh đạt được nhất6.5
Có 324,625 thí sinh tham gia thi bài thi Sinh học, trong đó điểm trung bình là 6.39 điểm, điểm trung vị là 6.5 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 6.5 điểm.
Số thí sinh có điểm <= 1 là 36 (chiếm 0.011%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 33,754 (chiếm 10.4%).

Môn Lịch sử

Phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2023 - Ảnh 12.

Tổng số thí sinh683,447
Điểm trung bình6.03
Trung vị6.0
Số thí sinh đạt điểm <=1380.006 %
Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5)170,23724.909 %
Mốc điểm trung bình có nhiều thí sinh đạt được nhất5.75
Kỳ thi năm nay có 683.447 thí sinh tham gia thi bài thi Lịch sử, trong đó điểm trung bình là 6.03 điểm, điểm trung vị là 6.0 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 5.75 điểm.
Số thí sinh có điểm <= 1 là 38 (chiếm 0.006%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 170,237 (chiếm 24.91%).

Môn Địa lí

Phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2023 - Ảnh 14.

Tổng số thí sinh682,134
Điểm trung bình6.15
Trung vị6.25
Số thí sinh đạt điểm <=11120.016 %
Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5)91,07313.351 %
Mốc điểm trung bình có nhiều thí sinh đạt được nhất6.25
Có 682.134 thí sinh tham gia thi bài thi Địa lí, trong đó điểm trung bình là 6.15 điểm, điểm trung vị là 6.25 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 6.25 điểm.
Số thí sinh có điểm <= 1 là 112 (chiếm 0.016%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 91,073 (chiếm 13.35%).

Môn Giáo dục công dân

Phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2023 - Ảnh 16.

Tổng số thí sinh565,452
Điểm trung bình8.29
Trung vị8.5
Số thí sinh đạt điểm <=1260.005 %
Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5)5,4920.971 %
Mốc điểm trung bình có nhiều thí sinh đạt được nhất9.0
Có 565.452 thí sinh tham gia thi bài thi Giáo dục công dân, trong đó điểm trung bình là 8.29 điểm, điểm trung vị là 8.5 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 9.0 điểm.
Số thí sinh có điểm <= 1 là 26 (chiếm 0.005%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 5,492 (chiếm 0.97%).

Môn Tiếng Anh

Phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2023 - Ảnh 18.

Tổng số thí sinh876,102
Điểm trung bình5.45
Trung vị5.2
Số thí sinh đạt điểm <=11920.022 %
Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5)392,78444.833 %
Mốc điểm trung bình có nhiều thí sinh đạt được nhất4.2
Có 876,102 thí sinh tham gia thi bài thi Tiếng Anh, trong đó điểm trung bình là 5.45 điểm, điểm trung vị là 5.2 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 4.2 điểm.
Số thí sinh có điểm <= 1 là 192 (chiếm 0.022%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 392,784 (chiếm 44.83%).

Nguồn: tuoitre.vn/pho-diem-cac-mon-thi-tot-nghiep-thpt-2023-2023071808390829.htm