Tin học

Tin học

Chuyên mục

Tài liệu hay

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 năm học 2021 - Đề số 3 (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Bộ 2 đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 năm học 2021 (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Bộ 4 đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 năm học 2022 - 2023 - Phần 1 (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
1
Cập nhật
Đáp án bài tập trắc nghiệm cuối khóa Modun 5 THCS
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Đề thi HSG môn Tin học 9 năm học 2019 - 2020 - Sở GD&ĐT Quảng Nam
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
4
Cập nhật
Đề thi HSG môn Tin học 9 năm học 2020 - 2021 - Sở GD&ĐT Quảng Nam
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
3
Cập nhật
Đề thi HSG môn Tin học 9 năm học 2018 - 2019 - Sở GD&ĐT Quảng Nam
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
3
Cập nhật
Giáo án Tin học 7 HK 2 - Kết nối tri thức
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Ma trận đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Tin học 7 - Cánh diều
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
1
Cập nhật
Kế hoạch dạy học Tin học 6 - Bộ Kết nối tri thức
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
1
Cập nhật
Kế hoạch dạy học Tin học 6 - Bộ Cánh diều
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
1
Cập nhật
Kế hoạch giảng dạy Tin học 6 - Bộ Kết nối tri thức
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Khung kế hoạch dạy học môn Tin học 7, 8, 9 CV 4040
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Phân phối chương trình Tin học 6 - Bộ Kết nối tri thức
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Nôi dung ôn tập học kỳ 2 - Tin học 9 năm 2022 - 2023
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Đề kiểm tra học kỳ 1 Tin học 9 năm học 2022 - 2023 (Đề 1)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Tin học 7 năm học 2022 - 2023 (Đề 1) (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
1
Cập nhật
Bộ đề ôn tập giữa học kỳ 1 Tin học 8 năm học 2022 - 2023 (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Bộ đề ôn tập giữa học kỳ 1 Tin học 9 năm học 2022 - 2023 (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
1
Cập nhật
Back
Top