ĐH Sư phạm Hà Nội

ĐH Sư phạm Hà Nội

Chuyên mục

Tài liệu hay

Đề minh họa ĐGNL 2023 môn Lịch sử - Đại học Sư phạm Hà Nội (có đáp án, giải chi tiết)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
36
Cập nhật
Đề thi tham khảo ĐGNL 2023 môn Tiếng Anh - Đại học Sư phạm Hà Nội (có đáp án, giải chi tiết)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
36
Cập nhật
Đề thi ĐGNL môn Tiếng Anh trường ĐH Sư Phạm Hà Nội - Năm 2022 - Mã đề 234 (có đáp án chi tiết)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
16
Cập nhật
Đề thi ĐGNL môn Tiếng Anh trường ĐH Sư Phạm Hà Nội - Năm 2022 - Mã đề 845 (có đáp án chi tiết)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
13
Cập nhật
Đề thi tham khảo ĐGNL môn Tiếng Anh năm 2022 trường Đại học Sư phạm Hà Nội (có đáp án chi tiết)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
6
Cập nhật
Đề thi tham khảo Đánh giá năng lực môn Lịch sử năm 2023 trường Đại học Sư phạm Hà Nội
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
9
Cập nhật
Đề thi tham khảo Đánh giá năng lực môn Địa lí năm 2023 trường Đại học Sư phạm Hà Nội
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
2
Cập nhật
Đề thi tham khảo Đánh giá năng lực môn Sinh học năm 2023 trường Đại học Sư phạm Hà Nội
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Đề thi tham khảo Đánh giá năng lực môn Hóa học năm 2023 trường Đại học Sư phạm Hà Nội
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
2
Cập nhật
Đề thi tham khảo Đánh giá năng lực môn Vật lí năm 2023 trường Đại học Sư phạm Hà Nội
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
4
Cập nhật
Đề thi tham khảo Đánh giá năng lực môn Tiếng Anh năm 2023 trường Đại học Sư phạm Hà Nội
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
8
Cập nhật
Đề thi tham khảo Đánh giá năng lực môn Ngữ văn năm 2023 trường Đại học Sư phạm Hà Nội
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
2
Cập nhật
Đề thi tham khảo Đánh giá năng lực môn Toán năm 2023 trường Đại học Sư phạm Hà Nội
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
3
Cập nhật
Đề thi thử ĐGNL môn Địa lí - ĐH Sư Phạm Hà Nội năm 2021-2022 (có đáp án và lời giải chi tiết)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
4
Cập nhật
Đề thi ĐGNL môn Toán - ĐH Sư Phạm Hà Nội - Lần 2 - Năm 2021-2022 (có đáp án và lời giải chi tiết)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
16
Cập nhật
Đề thi ĐGNL môn Hóa học - ĐH Sư Phạm Hà Nội - Lần 2 - Năm 2021-2022 (có đáp án và lời giải chi tiết)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
10
Cập nhật
Back
Top