ĐH Sư phạm Hà Nội

ĐH Sư phạm Hà Nội

Chuyên mục

Tài liệu hay

Đề minh họa ĐGNL 2023 môn Lịch sử - Đại học Sư phạm Hà Nội (có đáp án, giải chi tiết)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
26
Cập nhật
Đề thi tham khảo ĐGNL 2023 môn Tiếng Anh - Đại học Sư phạm Hà Nội (có đáp án, giải chi tiết)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
24
Cập nhật
Đề thi ĐGNL môn Tiếng Anh trường ĐH Sư Phạm Hà Nội - Năm 2022 - Mã đề 234 (có đáp án chi tiết)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
10
Cập nhật
Đề thi ĐGNL môn Tiếng Anh trường ĐH Sư Phạm Hà Nội - Năm 2022 - Mã đề 845 (có đáp án chi tiết)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
6
Cập nhật
Đề thi tham khảo ĐGNL môn Tiếng Anh năm 2022 trường Đại học Sư phạm Hà Nội (có đáp án chi tiết)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
3
Cập nhật
Đề thi tham khảo Đánh giá năng lực môn Lịch sử năm 2023 trường Đại học Sư phạm Hà Nội
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
5
Cập nhật
Đề thi tham khảo Đánh giá năng lực môn Địa lí năm 2023 trường Đại học Sư phạm Hà Nội
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Đề thi tham khảo Đánh giá năng lực môn Sinh học năm 2023 trường Đại học Sư phạm Hà Nội
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Đề thi tham khảo Đánh giá năng lực môn Hóa học năm 2023 trường Đại học Sư phạm Hà Nội
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Đề thi tham khảo Đánh giá năng lực môn Vật lí năm 2023 trường Đại học Sư phạm Hà Nội
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
2
Cập nhật
Đề thi tham khảo Đánh giá năng lực môn Tiếng Anh năm 2023 trường Đại học Sư phạm Hà Nội
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
3
Cập nhật
Đề thi tham khảo Đánh giá năng lực môn Ngữ văn năm 2023 trường Đại học Sư phạm Hà Nội
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
1
Cập nhật
Đề thi tham khảo Đánh giá năng lực môn Toán năm 2023 trường Đại học Sư phạm Hà Nội
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
2
Cập nhật
Đề thi thử ĐGNL môn Địa lí - ĐH Sư Phạm Hà Nội năm 2021-2022 (có đáp án và lời giải chi tiết)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
3
Cập nhật
Đề thi ĐGNL môn Toán - ĐH Sư Phạm Hà Nội - Lần 2 - Năm 2021-2022 (có đáp án và lời giải chi tiết)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
9
Cập nhật
Đề thi ĐGNL môn Hóa học - ĐH Sư Phạm Hà Nội - Lần 2 - Năm 2021-2022 (có đáp án và lời giải chi tiết)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
7
Cập nhật
Back
Top