Tin học 10

Tin học 10

Chuyên mục

Tài liệu hay

Đề thi Olympic môn Tin học 10 năm học 2021 - Sở GD&ĐT Quảng Nam (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
3
Cập nhật
Ma trận đề kiểm tra giữa học kỳ 2 môn Tin học 10 - Kết nối tri thức
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
8
Cập nhật
Khung kế hoạch dạy học môn Tin học 10, 11, 12 CV 4040
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Bộ đề cương ôn tập học kỳ 2 Tin học 10
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
3
Cập nhật
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
1
Cập nhật
Giáo án Tin học 10 cả năm (bản chuẩn)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Giáo án Tin học 10 cả năm theo phương pháp mới
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
1
Cập nhật
Giáo án Tin học 10 HK 1 - Kết nối tri thức
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
1
Cập nhật
Đề cương ôn tập Tin học 10 năm học 2022 - 2023
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
4
Cập nhật
Trắc nghiệm ôn tập học kỳ 1 - Tin học 10
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
1
Cập nhật
Đề cương ôn tập giữa học kỳ 1 - Tin học 10
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Đề cương ôn tập giữa học kỳ 2 - Tin học 10 bộ Kết nối tri thức
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
2
Cập nhật
Đề cương ôn tập giữa học kỳ 2 - Tin học 10 năm học 2022 - 2023
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Bộ câu hỏi ôn tập học kỳ 2 - Tin học 10 năm học 2022 - 2023 bộ Kết nối tri thức
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
4
Cập nhật
Đề cương ôn tập học kỳ 2 - Tin học 10 năm học 2022 - 2023 hay
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Đề cương ôn tập học kỳ 2 - Tin học 10 năm học 2022 - 2023 bộ Kết nối tri thức
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
2
Cập nhật
Back
Top