Tin học

Đề thi HSG Quốc gia môn Địa lí

Chuyên mục

Tài liệu hay

0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
1
Cập nhật
Đề thi HSG môn Tin học 12 năm học 2021 - Sở GD&ĐT Quảng Nam (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
4
Cập nhật
Đề thi Olympic môn Tin học 11 năm học 2021 - Sở GD&ĐT Quảng Nam (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
3
Cập nhật
Đề thi Olympic môn Tin học 10 năm học 2021 - Sở GD&ĐT Quảng Nam (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
3
Cập nhật
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
5
Cập nhật
Ma trận đề kiểm tra giữa học kỳ 2 môn Tin học 10 - Kết nối tri thức
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
8
Cập nhật
Trắc nghiệm ôn tập giữa học kỳ 2 Tin học 12 năm 2022 - 2023
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Khung kế hoạch dạy học môn Tin học 10, 11, 12 CV 4040
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Đề cương ôn tập giữa học kỳ 1 - Tin học 12
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
1
Cập nhật
Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Tin học 11 năm học 2022 - 2023 (Đề 1)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
1
Cập nhật
Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Tin học 12 năm học 2022 - 2023 (Đề 1) (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
1
Cập nhật
Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Tin học 12 năm học 2022 - 2023 (Đề 2) (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
1
Cập nhật
Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Tin học 11 năm học 2022 - 2023 (Đề 2) (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
1
Cập nhật
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
1
Cập nhật
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Đề kiểm tra giữa học kỳ 2 Tin học 11 năm học 2022 - 2023 (Đề 1) (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Đề kiểm tra giữa học kỳ 2 Tin học 11 năm học 2022 - 2023 (Đề 3) (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Back
Top