Tin học 7

Tin học 7

Chuyên mục

Tài liệu hay

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 năm học 2021 - Đề số 3 (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Bộ 2 đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 năm học 2021 (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Giáo án Tin học 7 HK 2 - Kết nối tri thức
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Ma trận đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Tin học 7 - Cánh diều
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
1
Cập nhật
Khung kế hoạch dạy học môn Tin học 7, 8, 9 CV 4040
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Tin học 7 năm học 2022 - 2023 (Đề 1) (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
1
Cập nhật
Đề kiểm tra học kỳ 1 Tin học 7 năm học 2022 - 2023 (Đề 1) (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
1
Cập nhật
Đề kiểm tra học kỳ 1 Tin học 7 năm học 2022 - 2023 (Đề 2)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Đề kiểm tra giữa học kỳ 2 Tin học 7 năm học 2021 - 2022 (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
1
Cập nhật
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
1
Cập nhật
Giáo án Tin học 7 HK1- Kết nối tri thức
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Giáo án Tin học 7 cả năm - 5 hoạt động
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Giáo án Tin học 7 cả năm - Cánh diều
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
2
Cập nhật
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Giáo án Tin học 7 HK 2 theo phương pháp mới
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Giáo án Tin học 7 cả năm (bản chuẩn)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
1
Cập nhật
Giáo án Tin 7 Cánh diều - Ứng xử tránh rủi ro trên mạng
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Giáo án Tin 7 Cánh diều - Tìm kiếm nhị phân
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Giáo án Tin 7 Cánh diều - Thực hành mô phỏng các thuật toán tìm kiếm, sắp xếp
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Giáo án Tin 7 Cánh diều - Sắp xếp nổi bọt
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Back
Top