Bài giảng Tin học 7

Bài giảng Tin học 7

Chuyên mục

Tài liệu hay

Giáo án Tin 7 Cánh diều - Ứng xử tránh rủi ro trên mạng
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Giáo án Tin 7 Cánh diều - Tìm kiếm nhị phân
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Giáo án Tin 7 Cánh diều - Thực hành mô phỏng các thuật toán tìm kiếm, sắp xếp
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Giáo án Tin 7 Cánh diều - Sắp xếp nổi bọt
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Giáo án Tin 7 Cánh diều - Tìm kiếm tuần tự
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Giáo án Tin 7 Cánh diều - Sắp xếp và chọn
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Giáo án Tin 7 Cánh diều - Thực hành tổng hợp tạo bài trình chiếu
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Giáo án Tin 7 Cánh diều - Thêm hiêu ứng cho trang chiếu
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Giáo án Tin 7 Cánh diều - Thực hành định dạng trang chiếu
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Giáo án Tin 7 Cánh diều - Tạo bài trình chiếu
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Giáo án Tin 7 Cánh diều - Luyện tập sử dụng phần mềm bảng tính
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Giáo án Tin 7 Cánh diều - Thực hành tổng hợp
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Giáo án Tin 7 Cánh diều - Định dạng trang tính và in
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Giáo án Tin 7 Cánh diều - Sử dụng một số hàm có sẵn
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Giáo án Tin 7 Cánh diều - Công thức tính toán dùng địa chỉ các ô dữ liệu
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Giáo án Tin 7 Cánh diều - Thực hành lập sổ theo dõi thu chi cá nhân
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Giáo án Tin 7 Cánh diều - Định dạng số tiền và ngày tháng
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Giáo án Tin 7 Cánh diều - Định dạng hiển thị dữ liệu số
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Giáo án Tin 7 Cánh diều - Làm quen với trang tính (tiếp theo)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Giáo án Tin 7 Cánh diều - Làm quen với trang tính
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Back
Top