Hóa học 11

Hóa học 11

Chuyên mục

Tài liệu hay

Đề thi học kỳ 1 môn Hóa 11 năm học 2021 – 2022 (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
1
Cập nhật
Bộ 05 đề thi giữa học kỳ 2 môn Hóa Học 11 năm học 2022-2023 (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
1
Cập nhật
Chuyên đề Đại cương Hóa Học hữu cơ- Hóa Học 11 (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
2
Cập nhật
Bài tập trắc nghiệm Cacbon- Hóa Học 11 (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Bộ 230 câu hỏi trắc nghiệm về Photpho, Nito- Hóa Học 11 (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
1
Cập nhật
Đề thi giữa học kỳ 1 môn Hóa Học 11 năm học 2022-2023 (Đề 1) có đáp án
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Câu hỏi trắc nghiệm về Phân bón hóa học (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
1
Cập nhật
Trắc nghiệm luyện tập: Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
2
Cập nhật
Câu hỏi trắc nghiệm: Mở đầu về hóa học hữu cơ (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
2
Cập nhật
Trắc nghiệm luyện tập: tính chất của Nitơ, Phopho và hợp chất của chúng (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Câu hỏi trắc nghiệm về Hợp chất của Cacbon (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Bài tập trắc nghiệm về Hóa hữu cơ mức độ vận dụng (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
1
Cập nhật
Bài tập trắc nghiệm: Đại cương hóa học hữu cơ (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Câu hỏi trắc nghiệm về Công thức phân tử hợp chất hữu cơ (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Câu hỏi trắc nghiệm về Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Bài tập trắc nghiệm về Photpho (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Bài tập trắc nghiệm về Nitơ (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Câu hỏi trắc nghiệm về Amoniac và Muối Amoni (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
1
Cập nhật
Câu hỏi trắc nghiệm về Axit Photphoric và Muối Photphat (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Câu hỏi trắc nghiệm về Axit Nitric Và Muối Nitrat (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Back
Top