Hóa học 12

Hóa học 12

Chuyên mục

Tài liệu hay

0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
5
Cập nhật
Bộ 03 đề ôn tập cuối học kỳ 1 môn Hóa Học 12 năm học 2022-2023 (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
8
Cập nhật
Bộ 50 câu trắc nghiệm về Este- Hóa Học 12 (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
3
Cập nhật
Bộ 90 câu trắc nghiệm lý thuyết đại cương và vô cơ Cacbonhidrat (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
3
Cập nhật
Ma trận đề tham khảo tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Hóa học - Bộ GD&ĐT
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
12
Cập nhật
Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Hóa Học 12 năm 2022-2023 (Đề 3) có đáp án
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
6
Cập nhật
Đề thi giữa học kỳ 1 môn Hóa Học 12 năm 2022-2023 (Đề 1) có đáp án
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Đề thi giữa học kỳ 2 môn Hóa Học 12 năm học 2020-2021 (Đề 1) có đáp án
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
3
Cập nhật
Câu hỏi trắc nghiệm về Saccarozơ, Tinh Bột và Xenlulozơ (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
1
Cập nhật
Vở ghi bài tập Hoá 12
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
9
Cập nhật
Trắc nghiệm luyện tập về Cấu tạo và tính chất của Cacbohidrat (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
1
Cập nhật
Bài tập trắc nghiệm về Lipit (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Bài tập trắc nghiệm về Glucozơ (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
2
Cập nhật
Bộ 24 câu hỏi trắc nghiệm về ESTE (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
1
Cập nhật
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
8
Cập nhật
Tài liệu ôn thi tốt nghiệp THPT môn Hóa học năm 2022 (2)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
2
Cập nhật
Tài liệu ôn thi tốt nghiệp THPT môn Hóa học năm 2022 (1)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
2
Cập nhật
Hệ thống câu hỏi lý thuyết và bài tập thực tiễn môn hoá học THPT
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
4
Cập nhật
Bộ đề kiểm tra học kỳ 1 Hoá 12 năm học 2022-2023 Sở GD&ĐT Quảng Nam (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
3
Cập nhật
Đề kiểm tra học kỳ 1 Hoá 12 năm học 2018-2019 Sở GD&ĐT Quảng Nam (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Back
Top