Hóa học

Chuyên mục

Tài liệu hay

0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
4
Cập nhật
Đề thi học kỳ 1 môn Hóa 11 năm học 2021 – 2022 (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
1
Cập nhật
Đề thi HSG Quốc gia THPT môn Địa lí năm 2022 - 2023 - Bộ GD&ĐT (giải chi tiết)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
22
Cập nhật
Đề thi HSG Quốc gia THPT môn Lịch sử năm 2022 - 2023 - Bộ GD&ĐT (giải chi tiết)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
15
Cập nhật
Đề thi HSG Quốc gia THPT môn Hóa năm 2022 - 2023 - Bộ GD&ĐT (giải chi tiết)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
6
Cập nhật
Đề thi HSG Quốc gia THPT môn Hóa năm 2021 - 2022 - Bộ GD&ĐT (giải chi tiết)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
5
Cập nhật
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
5
Cập nhật
Bộ 04 đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Hóa Học 10 năm học 2022-2023 (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
2
Cập nhật
Bộ 05 đề thi giữa học kỳ 2 môn Hóa Học 11 năm học 2022-2023 (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
1
Cập nhật
Bộ 03 đề ôn tập cuối học kỳ 1 môn Hóa Học 12 năm học 2022-2023 (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
8
Cập nhật
Chuyên đề Đại cương Hóa Học hữu cơ- Hóa Học 11 (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
2
Cập nhật
Bài tập trắc nghiệm Liên kết ion- Tinh thể ion- Hóa Học 10 (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
4
Cập nhật
Bài tập trắc nghiệm Cacbon- Hóa Học 11 (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Bộ 50 câu trắc nghiệm về Este- Hóa Học 12 (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
3
Cập nhật
Bộ 230 câu hỏi trắc nghiệm về Photpho, Nito- Hóa Học 11 (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
1
Cập nhật
Bộ 90 câu trắc nghiệm lý thuyết đại cương và vô cơ Cacbonhidrat (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
3
Cập nhật
Bộ 54 câu trắc nghiệm Sự biến đổi tính chất các nguyên tố Hóa Học. Định luật bảo toàn (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
2
Cập nhật
Bộ 47 câu hỏi trắc nghiệm về sự biến đổi Electron nguyên tử các nguyên tố hóa học- Hóa Học 10
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
2
Cập nhật
Ma trận đề tham khảo tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Hóa học - Bộ GD&ĐT
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
12
Cập nhật
Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Hóa Học 12 năm 2022-2023 (Đề 3) có đáp án
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
6
Cập nhật
Back
Top