Địa lí 12

Địa lí 12

Chuyên mục

Tài liệu hay

0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
1
Cập nhật
Đề KSCL Địa lí 12 Lần 2 - Trường THPT Trần Phú (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
3
Cập nhật
Kiến thức trọng tâm Địa lí 12 theo sơ đồ hay
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
26
Cập nhật
Tài liệu ôn thi tốt nghiệp THPT môn Địa lí phần Kỹ năng
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
13
Cập nhật
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
6
Cập nhật
Trắc nghiệm Nhận dạng biểu đồ địa lí 12 (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
8
Cập nhật
Trắc nghiệm Địa lí lớp 12 theo từng mức độ HK1
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
6
Cập nhật
Trắc nghiệm Địa lí 12 cả năm (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
9
Cập nhật
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
6
Cập nhật
Bộ 3 đề kiểm tra HK 1 Địa lí 12 năm học 2022 - 2023 sở GD&ĐT Quảng Nam (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
4
Cập nhật
Bộ 3 đề kiểm tra HK 2 Địa lí 12 năm học 2021 - 2022 sở GD&ĐT Quảng Nam (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
2
Cập nhật
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Bộ 2 đề kiểm tra HK 2 Địa lí 12 năm học 2019 - 2020 sở GD&ĐT Quảng Nam (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Bộ câu hỏi bám sát đề tham khảo tốt nghiệp THPT 2023 môn Địa lí của Bộ GD&ĐT (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
25
Cập nhật
Phân tích chi tiết đề tham khảo tốt nghiệp THPT 2023 môn Địa lí của Bộ GD&ĐT
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
16
Cập nhật
Đề thi học sinh giỏi Địa lí 12 cấp trường năm 2021 - 2022 (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
1
Cập nhật
Đề thi học sinh giỏi Địa lí lớp 12 năm 2021 - 2022 sở GD&ĐT Quảng Trị (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
4
Cập nhật
Đề thi học sinh giỏi Địa lí lớp 12 năm 2019 sở GD&ĐT Quảng Nam (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
2
Cập nhật
Đề thi học sinh giỏi Địa lí lớp 12 năm 2020 sở GD&ĐT Quảng Nam (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
2
Cập nhật
Đề thi học sinh giỏi Địa lí lớp 12 năm 2021 sở GD&ĐT Quảng Nam (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
3
Cập nhật
Back
Top