Tin học và Công nghệ

Tin học và Công nghệ

Chuyên mục

Tài liệu hay

Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 5 năm học 2020 - 2021 - Đề số 1 - TH Xuân Phương (giải chi tiết)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Hướng dẫn học Tin học lớp 4 đề thi học kỳ 2 (2) (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
3
Cập nhật
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tin học lớp 4 năm học 2018 - 2019
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
1
Cập nhật
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
1
Cập nhật
Đề thi cuối học kỳ 2 môn Tin học lớp 4 năm 2016 - 2017 Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Đề thi cuối học kỳ 2 môn Tin học lớp 4 năm 2016 - 2017 Trường tiểu học Lý Thường Kiệt (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Đề kiểm tra cuối học kỳ 2 môn Tin học lớp 4 năm học 2016 - 2017 Trường tiểu học Tam Thuấn (có đáp án
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Đề kiểm tra cuối học kỳ 2 môn Tin học lớp 4 năm học 2016 - 2017 Trường tiểu học Cây Thị (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Đề thi học kỳ 2 môn Tin học lớp 4 năm học 2019 - 2020 theo thông tư 22 (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
1
Cập nhật
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
1
Cập nhật
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
1
Cập nhật
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
1
Cập nhật
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
1
Cập nhật
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
1
Cập nhật
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Back
Top