Tin học 12

Chuyên mục

Tài liệu hay

Đề thi HSG môn Tin học 12 năm học 2021 - Sở GD&ĐT Quảng Nam (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
4
Cập nhật
Trắc nghiệm ôn tập giữa học kỳ 2 Tin học 12 năm 2022 - 2023
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Đề cương ôn tập giữa học kỳ 1 - Tin học 12
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
1
Cập nhật
Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Tin học 12 năm học 2022 - 2023 (Đề 1) (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
1
Cập nhật
Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Tin học 12 năm học 2022 - 2023 (Đề 2) (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
1
Cập nhật
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
1
Cập nhật
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
1
Cập nhật
Giáo án Tin học 12 cả năm (bản chuẩn)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Giáo án Tin học 12 cả năm theo phương pháp mới
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Đề cương ôn Tin học 12 năm học 2022 - 2023
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
1
Cập nhật
Trắc nghiệm ôn tập học kỳ 1 - Tin học 12 theo bài học
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Đề cương ôn tập học kỳ 1 - Tin học 12 năm học 2022 - 2023
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Đề cương ôn giữa tập học kỳ 2 - Tin học 12
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Đề cương ôn tập cuối học kỳ 2 - Tin học năm học 2022 - 2023 (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Đề cương ôn tập Môn Tin học 12 HK2 năm học 2022 - 2023
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
3
Cập nhật
Đề cương ôn tập học kỳ 2 - Tin học 12 năm học 2022 - 2023
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
1
Cập nhật
Back
Top