Tài liệu Hóa học 10

Tài liệu Hóa học 10

Chuyên mục

Tài liệu hay

Bài tập trắc nghiệm Liên kết ion- Tinh thể ion- Hóa Học 10 (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
4
Cập nhật
Bộ 54 câu trắc nghiệm Sự biến đổi tính chất các nguyên tố Hóa Học. Định luật bảo toàn (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
2
Cập nhật
Bộ 47 câu hỏi trắc nghiệm về sự biến đổi Electron nguyên tử các nguyên tố hóa học- Hóa Học 10
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
2
Cập nhật
Câu hỏi trắc nghiệm về Nguyên tử (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
1
Cập nhật
Đề ôn tập Hóa 10 gữa học kì 1 năm học 2022-2023 (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Trắc nghiệm ôn tập giữa học kỳ 1 Hóa 10 ( có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Câu hỏi trắc nghiệm về Liên kết cộng hoá trị hóa lớp 10 (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
1
Cập nhật
Câu hỏi trắc nghiệm về Hoá trị và số oxi hoá (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
1
Cập nhật
Ôn tập Chương 3: Liên kết hoá học
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Câu hỏi trắc nghiệm về Phản ứng oxi hoá - khử (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
3
Cập nhật
Câu hỏi trắc nghiệm về Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Ôn tập chương 4: Phản ứng oxi hoá - khử (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
2
Cập nhật
Tài liệu ôn tập Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học và Định luật tuần hoàn (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Bộ 40 câu hỏi trắc nghiệm chương 1: Nguyên tử (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
1
Cập nhật
Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập chương Nguyên tử Hóa 10 (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
1
Cập nhật
Câu hỏi trắc nghiệm về Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Bộ câu hỏi trắc nghiệm: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, định luật tuần hoàn (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Bộ câu hỏi luyện tập: liên kết hóa học - Hoá 10 (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Chuyên đề 1: Nguyên tử - Hóa 10 (2)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
1
Cập nhật
Bộ câu hỏi về Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và Định luật tuần hoàn Hoá 10 (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Back
Top