Tài liệu Vật lí 12

Tài liệu Vật lí 12

Chuyên mục

Tài liệu hay

Ma trận đề tham khảo tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Vật lí - Bộ GD&ĐT
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
22
Cập nhật
Phương pháp viết phương trình dao động điều hòa Vật lý 12
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
3
Cập nhật
Đề cương ôn tập học kỳ 2 Vật lý 12 năm học 2022
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
6
Cập nhật
Chương 7 bài 3 Phản ứng hạt nhân- Vật lý 12 có đáp án
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Chương 7 bài 1 Đại cương vật lý hạt nhân- Vật lý 12 có đáp án
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
1
Cập nhật
Chương 7 bài 2 phóng xạ- Vật lý 12 có đáp án
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
1
Cập nhật
Chương 6 bài 1 Hiện tượng quang điện ngoài- Vật lý 12 có đáp án
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
2
Cập nhật
Chương 6 bài 2 Tia X- Vật lý 12 có đáp án
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
2
Cập nhật
Chương 6 bài 3 Mẫu nguyên tử BOR, quang phổ hidro- Vật lý 12 có đáp án
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Chương 6 bài 4 Hiện tượng quang- phát quang, tia laze - Vật lý 12 có đáp án
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
1
Cập nhật
Chương 5 bài 4 các loại bức xạ không nhìn thấy - Vật lý 12 có đáp án
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Chương 5 bài 2 Hiện tượng phản xạ, khúc xạ, lăng lính - Vật lý 12 có đáp án
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
1
Cập nhật
Chương 5 bài 1 Hiện tượng tác sắc ánh sáng và các loại quang phổ - Vật lý 12 có đáp án
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
1
Cập nhật
Chương 4 bài 5 Phương pháp giản đồ véc tơ, bài toàn hộp đen - Vật lý 12 có đáp án
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
3
Cập nhật
Chương 4 bài 2 Mạch điện RLC - Vật lý 12 có đáp án và lời giải chi tiết
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
3
Cập nhật
Chương 4 bài 1 Đại cương dòng điện xoay chiều - Vật lý 12 có đáp án và lời giải chi tiết
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
5
Cập nhật
Chương 4 bài 3 Công suất và cực trị công suất - Vật lý 12 có đáp án và lời giải chi tiết
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
3
Cập nhật
Chương 4 bài 4 Hiệu điện thế và cực trị hiệu điện thế - Vật lý 12 có đáp án và lời giải chi tiết
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
2
Cập nhật
Chương 3 bài 2 Năng lượng mạch LC - Vật lý 12 có đáp án và lời giải chi tiết
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
3
Cập nhật
Chương 3 bài 3 Sóng điện từ và truyền thông bằng sóng vô tuyến - Vật lý 12 có đáp án
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
5
Cập nhật
Back
Top