Tin học 8

Tin học 8

Chuyên mục

Tài liệu hay

Bộ 4 đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 8 năm học 2022 - 2023 - Phần 1 (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
1
Cập nhật
Bộ đề ôn tập giữa học kỳ 1 Tin học 8 năm học 2022 - 2023 (có đáp án)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Bộ 6 đề ôn thi học kỳ 2 Tin học 8 năm học 2022 - 2023
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Giáo án Tin học 8 cả năm 2 cột (bản chuẩn)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
1
Cập nhật
Giáo án Tin học 8 HK2- 5 hoạt động
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
1
Cập nhật
Giáo án Tin học 8 cả năm (bản chuẩn)
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
2
Cập nhật
Đề cương ôn tập giữa học kì 1 Tin học 8 năm học 2022 - 2023
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Đề cương ôn tập Tin học 8 năm học 2022 - 2023
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Đề cương ôn tập học kỳ 1 - Tin học 8 năm học 2022 - 2023
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Đề cương ôn tập giữa học kỳ 2 - Tin học 8
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Nội dung ôn tập giữa học kỳ 2 - Tin học 8 năm học 2022 - 2023 bộ Kết nối tri thức
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Đề cương ôn tập học kỳ 2 - Tin học 8 năm học 2022 - 2023
0.00 sao 0 đánh giá
Tải về
0
Cập nhật
Back
Top