trắc nghiệm toán 12

 1. The Collectors

  Cho hàm số $f\left( x \right)$ có đạo hàm và đồng biến trên...

  Cho hàm số $f\left( x \right)$ có đạo hàm và đồng biến trên $\left[ 1;4 \right],$ thoả mãn $x+2xf\left( x \right)={{\left[ f'\left( x \right) \right]}^{2}}$ với mọi $x\in \left[ 1;4 \right].$ Biết rằng $f\left( 1 \right)=\dfrac{3}{2},$ tính tích phân $I=\int\limits_{1}^{4}{f\left( x \right)}dx$...
 2. The Collectors

  Trong không gian cho mặt cầu $\left( S \right):{{\left( x-1...

  Trong không gian cho mặt cầu $\left( S \right):{{\left( x-1 \right)}^{2}}+{{y}^{2}}+{{\left( z-4 \right)}^{2}}=9$. Từ điểm $A\left( 4;0;1 \right)$ nằm ngoài mặt cầu kẻ một tiếp tuyến bất kỳ đến $\left( S \right)$ với tiếp điểm $M$. Tập hợp tất cả các điểm $M$ là đường tròn có bán kính bằng...
 3. The Collectors

  Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng...

  Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng ${{d}_{1}}:\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y}{1}=\dfrac{z+2}{-1}$ và ${{d}_{2}}:\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y+2}{3}=\dfrac{z-2}{-2}$. Gọi $\Delta $ là đường thẳng song song với mặt phẳng $\left( P \right):x+y+z-7=0$ và cắt ${{d}_{1}}, {{d}_{2}}$ lần lượt tại hai điểm...
 4. The Collectors

  Cho hàm số $y= f(x)= a{{x}^{3}}+b{{x}^{2}}+cx+d, $ $(a, b, c, d...

  Cho hàm số $y= f(x)= a{{x}^{3}}+b{{x}^{2}}+cx+d, $ $(a, b, c, d \in \mathbb{R}, a\ne 0)$ . Biết đồ thị $(C)$ của hàm số $y= f(x)$ tiếp xúc với trục hoành tại điểm có hoành độ âm. Đồ thị hàm số $y= {f}'(x)$ như hình vẽ. Tính diện tích $S$ của hình phẳng tạo bởi đồ thị $(C)$ và trục hoành...
 5. The Collectors

  Cho hình lăng trụ đứng $ABC.{A}'{B}'{C}'$ có đáy là tam giác đều...

  Cho hình lăng trụ đứng $ABC.{A}'{B}'{C}'$ có đáy là tam giác đều cạnh $a.$ Góc giữa đường thẳng $A{B}'$ và mặt phẳng $\left( BC{C}'{B}' \right)$ bằng $30{}^\circ $. Gọi $M,N$ lần lượt là trung điểm của các cạnh $AB$ và ${B}'{C}'$. Mặt phẳng $\left( {A}'MN \right)$ cắt $BC$ tại $P$. Thể tích khối...
 6. The Collectors

  Có bao nhiêu giá trị thực của tham số $m$ để phương trình...

  Có bao nhiêu giá trị thực của tham số $m$ để phương trình $4{{z}^{2}}+4\left( m-1 \right)z+{{m}^{2}}-3m=0$ có hai nghiệm phức ${{z}_{1}}$, ${{z}_{2}}$ thỏa mãn $\left| {{z}_{1}} \right|+\left| {{z}_{2}} \right|=\sqrt{10}$ $1$. $2$. $3$. $0$. Ta có ${\Delta }'=4{{\left( m-1...
 7. The Collectors

  Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz,$ cho điểm $A\left( 1 ...

  Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz,$ cho điểm $A\left( 1 ; 1 ; 2 \right)$, $B\left( 2 ; 3; -3 \right)$. Mặt cầu $\left( S \right)$ có tâm $I$ thuộc trục $Oy$ và đi qua hai điểm $A, B$ có phương trình là ${{x}^{2}}+{{y}^{2}}+{{z}^{2}}-8y+2=0$. ${{x}^{2}}+{{y}^{2}}+{{z}^{2}}+8y+2=0$...
 8. The Collectors

  Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay quanh trục hoành hình...

  Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay quanh trục hoành hình phẳng giới hạn bởi các đường $y={{x}^{3}}$ và $y=2{{x}^{2}}$ là: $\dfrac{1}{3}\pi $. $\dfrac{3}{2}\pi $. $\dfrac{256\pi }{35}$. $\dfrac{32}{15}\pi $. Hoành độ giao điểm của đường $y={{x}^{3}}$ với $y=2{{x}^{2}}$ là $x=0; x=2$...
 9. The Collectors

  Cho hình nón đỉnh $S$ có bán kính đáy bằng $5a$. Gọi $A$ và $B$ là...

  Cho hình nón đỉnh $S$ có bán kính đáy bằng $5a$. Gọi $A$ và $B$ là hai điểm thuộc đường tròn đáy sao cho $AB=8a$. Biết mặt phẳng $\left( SAB \right)$ tạo với đáy một góc ${{60}^{0}}$, diện tích xung quanh $S$ của hình nón đã cho bằng $S=10\sqrt{13}\pi {{a}^{3}}$. $S=20\sqrt{13}\pi {{a}^{3}}$...
 10. The Collectors

  Cho hình lập phương $ABCD.{A}'{B}'{C}'{D}'$. Góc giữa hai đường...

  Cho hình lập phương $ABCD.{A}'{B}'{C}'{D}'$. Góc giữa hai đường thẳng $B{A}'$ và ${B}'{D}'$ bằng ${{90}^{0}}$. ${{30}^{0}}$. ${{45}^{0}}$. ${{60}^{0}}$. Vì $BD//{B}'{D}'\Rightarrow \widehat{\left( B{A}',{B}'{D}' \right)}=\widehat{\left( B{A}',BD \right)}.$ Do $ABCD.{A}'{B}'{C}'{D}'$ là...
 11. The Collectors

  Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình chữ nhật, biết $BC=2a$ và...

  Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình chữ nhật, biết $BC=2a$ và $SA$ vuông góc với mặt phẳng đáy. Khoảng cách từ $D$ đến mặt phẳng $\left( SAB \right)$ bằng $2a$. $a\sqrt{2}$. $2\sqrt{3}a$. $a$. Ta có $SA\bot \left( ABCD \right)\Rightarrow SA\bot AD$. Khi đó $\left\{ \begin{matrix}...
 12. The Collectors

  Xét tích phân $I=\int\limits_{\dfrac{\pi }{3}}^{\dfrac{\pi...

  Xét tích phân $I=\int\limits_{\dfrac{\pi }{3}}^{\dfrac{\pi }{2}}{\dfrac{\sin 2x}{1+\cos x}dx}$. Nếu đặt $t=\cos x$ thì tích phân $I$ trở thành $I=-\int\limits_{\dfrac{\pi }{3}}^{\dfrac{\pi }{2}}{\dfrac{2t}{1+t}}dt$. $I=-\int\limits_{0}^{\dfrac{1}{2}}{\dfrac{2t}{1+t}}dt$...
 13. The Collectors

  Trong mặt phẳng tọa độ $O xy, $ tập hợp các điểm biểu diễn số phức...

  Trong mặt phẳng tọa độ $O xy, $ tập hợp các điểm biểu diễn số phức $z$ thỏa mãn $3+\overline{iz}$ là số thuần ảo, là một đường thẳng có phương trình: $y=-3$. $x=-3$. $y=3$. $x=0$. Gọi $z=x+yi, x,y\in \mathbb{R}$. $\Rightarrow 3+\overline{iz}=3-y-xi$. Vì $3+\overline{iz}$ là số thuần ảo nên...
 14. The Collectors

  Xếp ngẫu nhiên $6$ học sinh nam và $4$ học sinh nữ quanh một bàn...

  Xếp ngẫu nhiên $6$ học sinh nam và $4$ học sinh nữ quanh một bàn tròn. Xác suất để các học sinh nữ luôn ngồi cạnh nhau là: $\dfrac{1}{21}$. $\dfrac{1}{720}$. $\dfrac{1}{30}$. $\dfrac{1}{504}$. Gọi $\Omega : $ “Xếp ngẫu nhiên $6$ học sinh nam và $4$ học sinh nữ quanh một bàn tròn”...
 15. The Collectors

  Cho số phức $z$ thỏa mãn $3z+2\overline{z}={{\left( 4-i...

  Cho số phức $z$ thỏa mãn $3z+2\overline{z}={{\left( 4-i \right)}^{2}}$. Mô đun của số phức $z$ là: $8$. $73$. $\sqrt{73}$. $64$. Giả sử $z=a+bi \left( a, b\in \mathbb{R} \right)$. Ta có $3z+2\overline{z}={{\left( 4-i \right)}^{2}}\Leftrightarrow 3\left( a+bi \right)+2\left( a-bi...
 16. The Collectors

  Số nghiệm thực phân biệt của phương trình$$...

  Số nghiệm thực phân biệt của phương trình$$ ${{5}^{{{x}^{2}}}}{{3}^{{{x}^{2}}+1}}=1$ là $2$. $0$. $1$. $3$. Ta có: ${{5}^{{{x}^{2}}}}{{3}^{{{x}^{2}}+1}}=1\Leftrightarrow {{5}^{{{x}^{2}}+1}}{{3}^{{{x}^{2}}+1}}=5\Leftrightarrow {{15}^{{{x}^{2}}+1}}=5\Leftrightarrow {{x}^{2}}+1={{\log...
 17. The Collectors

  Họ nguyên hàm của hàm số $f\left( x...

  Họ nguyên hàm của hàm số $f\left( x \right)=3{{x}^{2}}-\dfrac{1}{x}+\dfrac{2}{{{x}^{2}}}$ là ${{x}^{3}}-\ln \left| x \right|+\dfrac{2}{x}+C\cdot $ ${{x}^{3}}-\ln x+\dfrac{2}{x}+C\cdot $ ${{x}^{3}}-\ln \left| x \right|-\dfrac{2}{x}+C\cdot $ ${{x}^{3}}-\ln x-\dfrac{2}{x}+C\cdot $ Tập xác...
 18. The Collectors

  Cho hàm số $y=\dfrac{x+a}{bx+c}$ có đồ thị như hình dưới. Khẳng...

  Cho hàm số $y=\dfrac{x+a}{bx+c}$ có đồ thị như hình dưới. Khẳng định nào sau đây là đúng? $a<0$, $b<0$, $c<0\cdot $ $a<0$, $b<0$, $c>0\cdot $ $a>0$, $b<0$, $c>0\cdot $ $a<0$, $b>0$, $c>0\cdot $ Đồ thị hàm số $y=\dfrac{x+a}{bx+c}$ có tiệm cận ngang $y=-1$ nên $\dfrac{1}{b}=-1\Rightarrow...
 19. The Collectors

  Trong không gian $Oxyz$, cho $A\left( 2; -1; 1 \right)$, $B\left(...

  Trong không gian $Oxyz$, cho $A\left( 2; -1; 1 \right)$, $B\left( 2; 0; 3 \right)$ và đường thẳng $\left( \Delta \right):\left\{ \begin{aligned} & x=2+3t \\ & y=-1-2t \\ & z=5t \\ \end{aligned} \right. $. Mặt phẳng chứa $ \left( \Delta \right) $ và song song với $ AB$ có phương trình là...
 20. The Collectors

  Với $a$ là số thực dương tuỳ ý, $\log \left( \dfrac{10}{{{a}^{2}}}...

  Với $a$ là số thực dương tuỳ ý, $\log \left( \dfrac{10}{{{a}^{2}}} \right)$ bằng: $1-2\log a$. $1+2\log a$. $1+\dfrac{1}{2}\log a$. $1-\dfrac{1}{2}\log a$. Ta có $\log \left( \dfrac{10}{{{a}^{2}}} \right)=\log 10-\log {{a}^{2}}=1-2\log a$.
Top