trắc nghiệm toán 12

 1. T

  Trong không gian $Oxyz$, xét mặt cầu $\left( S \right)$ có tâm...

  Trong không gian $Oxyz$, xét mặt cầu $\left( S \right)$ có tâm $I\left( 5;6;12 \right)$ và bán kính $R$ thay đổi. Có bao nhiêu giá trị nguyên của $R$ sao cho ứng với mỗi giá trị đó, tồn tại hai tiếp tuyến của $\left( S \right)$ trong mặt phẳng $\left( Oyz \right)$ mà hai tiếp tuyến đó cùng đi...
 2. T

  Cho hàm số $f\left( x \right)={{x}^{4}}-32{{x}^{2}}+4$. Có bao...

  Cho hàm số $f\left( x \right)={{x}^{4}}-32{{x}^{2}}+4$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m$ sao cho ứng với mỗi $m$, tổng giá trị các nghiệm phân biệt thuộc khoảng $\left( -4;1 \right)$ của phương trình $f\left( {{x}^{2}}+4x+5 \right)=m$ bằng $-8$ ? $81$. $82$. $80$. $79$. Đặt...
 3. T

  Cho hàm số $f\left( x \right)$ nhận giá trị dương trên khoảng...

  Cho hàm số $f\left( x \right)$ nhận giá trị dương trên khoảng $\left( 0;+\infty \right)$ có đạo hàm trên khoảng đó và thỏa mãn $f\left( x \right)\ln f\left( x \right)=x\left( 2f\left( x \right)-f'\left( x \right) \right), \forall x\in \left( 0;+\infty \right)$. Biết $f\left( 1 \right)=f\left(...
 4. T

  Cho khối chóp ${S.ABCD}$ có đáy ${ABCD}$ là hình bình hành, ${SA =...

  Cho khối chóp ${S.ABCD}$ có đáy ${ABCD}$ là hình bình hành, ${SA = SB = SC = AC = a}$, ${SB}$ tạo với mặt phẳng ${(SAC)}$ một góc $60{}^\circ $. Thể tích của khối chóp đã cho bằng $\dfrac{\sqrt{3}{{a}^{3}}}{24}$. $\dfrac{\sqrt{3}{{a}^{3}}}{12}$. $\dfrac{{{a}^{3}}}{8}$...
 5. T

  Gọi $S$ là tập hợp các giá trị nguyên của $y$ sao cho ứng với mỗi...

  Gọi $S$ là tập hợp các giá trị nguyên của $y$ sao cho ứng với mỗi $y$, tồn tại duy nhất một giá trị $x\in \left[ \dfrac{5}{2};\dfrac{11}{2} \right]$ thoả mãn ${{\log }_{3}}\left( {{x}^{3}}-9{{x}^{2}}+24x+y \right)={{\log }_{2}}\left( -{{x}^{2}}+8x-12 \right)$. Số phần tử của $S$ là $3$. $8$...
 6. T

  Trên tập số phức xét phương trình ${{z}^{2}}+az+b=0 \left( a,b\in...

  Trên tập số phức xét phương trình ${{z}^{2}}+az+b=0 \left( a,b\in \mathbb{R} \right)$. Có bao nhiêu cặp số thực $\left( a,b \right)$ để phương trình đó có hai nghiệm phân biệt ${{z}_{1}},{{z}_{2}}$ thỏa mãn $\left| {{z}_{1}}-1 \right|=2, \left| {{z}_{2}}-3-2i \right|=3$ ? $4$. $5$. $2$...
 7. T

  Xét khối nón $\left( N \right)$ có đỉnh và đường tròn đáy cùng nằm...

  Xét khối nón $\left( N \right)$ có đỉnh và đường tròn đáy cùng nằm trên một mặt cầu bán kính bằng $2\sqrt{3}$. Khi $\left( N \right)$ có độ dài đường sinh bằng 6, thể tích của nó bằng $18\pi $. $9\sqrt{3}\pi $. $27\sqrt{3}\pi $. $54\pi $. +) Mặt cầu tâm $\left( I, R \right)$. Có...
 8. T

  Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $\left( S \right):{{\left(...

  Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $\left( S \right):{{\left( x-1 \right)}^{2}}+{{\left( y+2 \right)}^{2}}+{{\left( z+1 \right)}^{2}}=4$ và đường thẳng d đi qua điểm $A\left( 1 ; 0 ; -2 \right)$ nhận vectơ $\overrightarrow{u}=(1; a; 2-a)$ (với $a\in \mathbb{R}$ ) làm vectơ chỉ phương. Biết...
 9. T

  Gọi $S$ là tập hợp các số phức $z=a+bi\left( a,b\in \mathbb{R}...

  Gọi $S$ là tập hợp các số phức $z=a+bi\left( a,b\in \mathbb{R} \right)$ thỏa mãn $\left| z+\overline{z} \right|+\left| z-\overline{z} \right|=2$ và $ab\le 0.$ Xét ${{z}_{1}}$ và ${{z}_{2}}$ thuộc $S$ sao cho $\dfrac{{{z}_{1}}-{{z}_{2}}}{-1+i}$ là số thực dương. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức...
 10. T

  Có bao nhiêu số nguyên $x$ thỏa mãn $\left( {{2}^{x}}-16...

  Có bao nhiêu số nguyên $x$ thỏa mãn $\left( {{2}^{x}}-16 \right)\left( \log _{3}^{2}x-9{{\log }_{3}}x+18 \right)<0$ ? $704$. $701$. $707$. $728$. Điều kiện: $x>0$. Ta có $\left( {{2}^{x}}-16 \right)\left( \log _{3}^{2}x-9{{\log }_{3}}x+18 \right)<0$. Trường hợp 1. $\left\{ \begin{aligned}...
 11. T

  Cho hàm số bậc hai $y=f\left( x \right)$ có đồ thị $\left( P...

  Cho hàm số bậc hai $y=f\left( x \right)$ có đồ thị $\left( P \right)$ và đường thẳng $d$ cắt $\left( P \right)$ tại hai điểm như hình vẽ bên. Biết rằng hình phẳng giới hạn bởi $\left( P \right)$ và $d$ có diện tích $S=\dfrac{9}{2}$. Tích phân $\int\limits_{3}^{6}{\left( 2x-3 \right){f}'\left( x...
 12. T

  Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m$ sao cho ứng với mỗi...

  Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m$ sao cho ứng với mỗi $m$, hàm số $y=-\dfrac{1}{3}{{x}^{3}}+2{{x}^{2}}+mx-\dfrac{4}{3}$ có đúng một điểm cực trị thuộc khoảng $\left( -1;8 \right)$ ? $26$. $36$. $35$. $27$. $y=-\dfrac{1}{3}{{x}^{3}}+2{{x}^{2}}+mx-\dfrac{4}{3}$ $\Rightarrow...
 13. T

  Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.{A}'{B}'{C}'{D}'$ có $AB=1, BC=2...

  Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.{A}'{B}'{C}'{D}'$ có $AB=1, BC=2, \text{A{A}'=3}$ (tham khảo hình bên). Khoảng cách giữa hai đường thẳng $A{B}'$ và $B{C}'$ bằng $\dfrac{3\sqrt{10}}{10}$. $\dfrac{6}{7}$. $\dfrac{7}{6}$. $\dfrac{6\sqrt{13}}{13}$. Cách 1: Ta có $\begin{aligned} &...
 14. T

  Số phức $z$ thoả mãn $z-2\overline{z}=1+6i$. Mô đun của $z$ bằng

  Số phức $z$ thoả mãn $z-2\overline{z}=1+6i$. Mô đun của $z$ bằng $\sqrt{3}$. $3$. $5$. $\sqrt{5}$. Gọi số phức $z=x+yi\Rightarrow \overline{z}=x-yi,\ \left( x,y\in R \right)$ thay vào $z-2\overline{z}=1+6i$ ta có: $z-2\overline{z}=1+6i\Leftrightarrow x+yi-2(x-yi)=1+6i$ $\Leftrightarrow...
 15. T

  Hàm số $y={{x}^{4}}-2{{x}^{2}}$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây

  Hàm số $y={{x}^{4}}-2{{x}^{2}}$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây $\left( -\infty ;1 \right)$. $\left( -1;0 \right)$. $\left( -\infty ;-1 \right)$. $\left( 1;+\infty \right)$. Ta có: ${y}'=4{{x}^{3}}-4x$ Cho ${y}'=0\Leftrightarrow 4{{x}^{3}}-4x=0\Leftrightarrow \left[ \begin{aligned}...
 16. T

  Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A\left( 1;-1;1 \right)$ và mặt...

  Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A\left( 1;-1;1 \right)$ và mặt phẳng $\left( P \right):2x+3y+z-5=0$. Đường thẳng đi qua $A$ và vuông góc với $\left( P \right)$ có phương trình là $\left\{ \begin{aligned} & x=1+2t \\ & y=-1+3t \\ & z=-1+t \\ \end{aligned} \right. $. $ \left\{...
 17. T

  Cho đường gấp khúc $ABC$ trong hình vẽ là đồ thị của hàm số...

  Cho đường gấp khúc $ABC$ trong hình vẽ là đồ thị của hàm số $y=f\left( x \right)$ trên đoạn $\left[ -1;4 \right]$. Tích phân $I=\int\limits_{-1}^{4}{f\left( x \right)}dx$ bằng $4$. $3$. $\dfrac{9}{2}$. $\dfrac{7}{2}$. Ta có $f\left( x \right)=\left\{ \begin{aligned} & 1 ...
 18. T

  0000Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có đồ thị là đường cong trong...

  0000Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m$ sao cho ứng với mỗi giá trị của $m$, phương trình $2f\left( x \right)=m$ có $4$ nghiệm thực phân biệt? $4$. $17$. $16$. $8$. Xét phương trình $2f\left( x...
 19. T

  Gọi $S$ là tập hợp tất cả các số tự nhiên có hai chữ số khác nhau...

  Gọi $S$ là tập hợp tất cả các số tự nhiên có hai chữ số khác nhau. Chọn ngẫu nhiên một số từ $S$, xác suất để chọn được số có tổng hai chữ số bằng $8$ là $\dfrac{1}{9}$. $\dfrac{4}{81}$. $\dfrac{8}{81}$. $\dfrac{7}{81}$. Trong $90$ số tự nhiên có hai chữ số, có $9$ số gồm hai chữ số giống...
 20. T

  Tập xác định của hàm số $f\left( x \right)={{\log }_{5}}\left(...

  Tập xác định của hàm số $f\left( x \right)={{\log }_{5}}\left( 30-{{x}^{2}} \right)$ chứa bao nhiêu số nguyên? $10$. $11$. $5$. $6$. Điều kiện xác định: $30-{{x}^{2}}>0\Leftrightarrow -\sqrt{30}<x<\sqrt{30}$. Tập xác định: $D=\left( -\sqrt{30} ; \sqrt{30} \right)$. Vậy $D$ chứa 11 số nguyên...
Back
Top