T

Bài 11 trang 21 SGK Vật lí 11

Câu hỏi: Tính cường độ điện trường và vẽ vectơ cường độ điện trường do một điện tích điểm +4.10-8​ C gây ra tại một điểm cách nó 5cm trong chân không.
Phương pháp giải
Cường độ điện trường của một điện tích điểm Q trong chân không: \(E = k{{\left| Q \right|} \over {{r^2}}}\)
Lời giải chi tiết
+ Ta có, cường độ điện trường: \(E = \displaystyle k{{\left| Q \right|} \over {{r^2}}} = {{{{9.10}^9}.\left| {{{4.10}^{ - 8}}} \right|} \over {{\left( {{{5.10}^{ - 2}}} \right)}}^2} = {144.10^3}\left({V/m} \right)\)
+ Hình vẽ:
1614525935479.png
 

Quảng cáo

Top