T

Bài 8 trang 20 SGK Vật lí 11

Câu hỏi: Điện trường đều là gì ?
Lời giải chi tiết
- Điện trường đều có cường độ tại mọi điểm như nhau.
- Vectơ cường độ điện trường tại mọi điểm có cùng phương, chiều và độ lớn,
- Các đường sức điện là những đường thẳng song song cách đều.
 

Quảng cáo

Top