T

Bài 1 trang 20 SGK Vật lí 11

Câu hỏi: Điện trường là gì ?
Lời giải chi tiết
Điện trường là một dạng vật chất (môi trường) đặc biệt bao xung quanh hạt mang điện tích và gắn liền với điện tích đó.
Điện trường tác dụng lực điện lên các điện tích khác đặt trong nó.
 

Quảng cáo

Top