T

Bài 2 trang 20 SGK Vật lí 11

Câu hỏi: Cường độ điện trường là gì? Nó được xác định như thế nào? Đơn vị cường độ điện trường là gì?
Lời giải chi tiết
Cường độ điện trường tại một điểm là đại lượng đặc trưng cho tác dụng lực của điện trường tại điểm đó. Nó được xác định bằng thương số của độ lớn lực điện F tác dụng lên một điện tích thử q (dương) đặt tại điểm đó và độ lớn của q.
\(E=\dfrac{F}{q}\)
Đơn vị đo cường độ điện trường là V/m.
 

Quảng cáo

Top