T

Bài 6 trang 20 SGK Vật lí 11

Câu hỏi: Phát biểu nguyên lí chồng chất điện trường.
Lời giải chi tiết
Nguyên lí chồng chất điện trường
Giả sử có hai điện tích điểm \(Q­_1\)­ và \(Q_2\)­​ gây ra tại điểm M hai vec tơ cường độ điện trường \(\overrightarrow {{E_1}} \) và \(\overrightarrow {{E_2}} \).
Nguyên lí chồng chất điện trường: Các điện trường \(E_1\) và \(E_2\) đồng thời tác dụng lực điện lên điện tích q một cách độc lập với nhau. Cường độ điện trường tại một điểm bằng tổng hợp của \(\overrightarrow {{E_1}} \) và \(\overrightarrow {{E_2}} \)
\(\overrightarrow E  = \overrightarrow {{E_1}}  + \overrightarrow {{E_2}}\)
Các vectơ cường độ điện trường tại một điểm được tổng hợp theo quy tắc hình bình hành.
 

Quảng cáo

Top