T

Bài 10 trang 21 SGK Vật lí 11

Câu hỏi: Đơn vị nào sau đây là đơn vị đo cường độ điện trường?
A. Niu-tơn.
B. Cu-lông.
C. Vôn nhân mét.
D. Vôn trên mét.
Lời giải chi tiết
.
Đơn vị đo cường độ điện trường là vôn trên mét.
Đáp án D.
 

Quảng cáo

Top