Bài tập Dao động và sóng điện từ

pkokkoy
pkokkoy
Một mạch dao động điện từ có độ tự cảm L=1 mH tự điện được nạp bởi hiệu điện thế U=10 V
Bài toán
Một mạch dao động điện từ có độ tự cảm L=1 mH tự điện được nạp bởi hiệu điện thế U=10 V khi mạch dao động tự do người ta đo được dòng điện cực đại I=1 mA tìm giá trị điện dung của tụ điện
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
vat_ly_oi
vat_ly_oi
Tính độ tự cảm của cuộn dây:
Bài toán
Một mạch dao động LC lí tưởng. Dùng nguồn điện một chiều có suất điện động 6V để cung cấp cho mạch một năng lượng 5$\mu$ J bằng cách nạp điện cho tụ. Cứ sau khoảng thời gian ngắn nhất 1$\mu$s thì dòng điện triệt tiêu. Tính độ tự cảm của cuộn dây:

A. $\dfrac{2}{\pi^2} (\mu H)$

B. $\dfrac{5,6}{\pi^2} (\mu H)$

C. $\dfrac{1,6}{\pi^2} (\mu H)$

D. $\dfrac{3,6}{\pi^2} (\mu H)$
 
Xem các bình luận trước…
Cái này lúc đầu mình giải cũng giống hongmieu mà đọc đề hổng kỹ nên nhầm chỗ $\dfrac{T}{2}$ nên tính hoài không ra, giờ mình đọc lại đề mới hiểu.
@ vat_ly_oi: Theo đề bài thì bạn thấy rằng thời điểm ban đầu thì dòng điện trong mạch bằng 0 như vậy để dòng điện bị triệt tiêu thì $i = 0$. Như vậy, dòng điện từ $i = 0$ tăng đến giá trị $I_{max}$ và từ giá trị này về lại $i = 0$ (giống như trong dao động điều hòa vật đi từ VTCB về lại VTCB thì mất thời gian ngắn nhất chính là $\dfrac{T}{2}$ đó bạn).
Vậy thời gian 1s có 500000 lần dòng điện triệt tiêu nghĩa là sao ạ???
 
Trong mạch LC lí tưởng có dao động điện từ tự do, biểu thức dòng điện trong mạch
$i=5\pi \cos \omega t \left(mA\right)$. Trong thời gian 1s có 500000 lần dòng điện triệt tiêu. Khi cường độ dòng điện trong mạch bằng $4\pi mA $ thì điện tích trên tụ điện là?
Cứu hộ ad ơi!!!!!!!!!!!
 
Bsweest
Bsweest
Giải giúp mình bài này với
Bài toán
Một mạch dao động điện từ LC gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm 2mH và một tụ điện có điện dung 1nF. Biết trong mỗi chu kì có 10^12 electron chạy đi chạy lại qua một tiết diện trên dây dẫn (chỉ tính 1 lượt chạy đi hoặc trở lại). Lấy e=1,6.10^-19.
Từ thông riêng cực đại của ống dây là
 
H
hvcs994
Tốc độ trung bình của máy bay là:
Bài toán
Một ăngten rađa phát ra những sóng điện từ đến một máy bay đang bay về phía rađa. Thời gian từ lúc ăngten phát sóng đên lúc nhật sóng phản xạ trở lại là $120(\mu s)$. Ăngten quay với vận tốc $0,5(vòng/s)$. Ở vị trí của đầu vòng quay tiếp theo ứng với hướng máy bay, ăngten lại phát sóng điện từ. Thời gian từ lúc phát đến lúc nhận lại là $117(\mu s)$. Biết tốc độ của sóng điện từ trong không khí bằng $3.10^{8}(m/s)$. Tốc độ trung bình của máy bay là:
A. $225m/s$.
B. $226m/s$.
C. $227m/s$.
D. $229m/s$.
 
Xem các bình luận trước…
Thời gian chuyển động thẳng của vật m từ lúc ban đầu đến vị trí lò xo không biến dạng là:
Bài toán
Một con lắc lò xo có độ cứng $k = 10 \ \text{N}/\text{m}$, khối lượng vật nặng $m = 100g$, dao động trên mặt phẳng ngang, được thả nhẹ từ vị trí lò xo giãn $6cm$ so với vị trí cân bằng. Hệ số ma sát trượt giữa con lắc và mặt bàn bằng $\mu = 0,2$. Thời gian chuyển động thẳng của vật m từ lúc ban đầu đến vị trí lò xo không biến dạng là:
A. $\dfrac{\pi }{25}$ s.
B. $\dfrac{\pi }{20}$ s.
C. $\dfrac{\pi }{15}$ s.
D. $\dfrac{\pi }{30}$ s.
 
Xem các bình luận trước…
Trả lời:
Cách của mình như sau:
Độ giảm biên độ của vật khi qua vị trí cân bằng lần đầu là:
$\Delta A =\dfrac{\mu.m.g}{k} =2 cm$.
Phương trình chuyển động sau đó là:
$x=(6-2) \cos(10t) +2$.
Khi qua vị trí lò xo không biến dạng ta có $x=0$.
Giải ra chọn nghiệm $t=\dfrac{\pi}{15}$ thỏa mãn.
Nếu giải chính xác thì bài làm của cậu là "sai" đấy. Nhưng vì bài này đã nói quá nhiều mà nó cũng không thi nên tớ không bàn luận nữa.
Cậu xem lại mấy topic trước thì biết.
 
ShiroPin
ShiroPin
Tính năng lượng cực đại trong cuộn cảm sau đó
Bài toán
Mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm và một bộ hai tụ điện có cùng điện dung $C = 2,5 \mu F$ mắc song song. Trong mạch có dao động điện từ tự do, hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là $U_o = 12 V$. Tại thời điểm hiệu điện thế hai đầu cuộn cảm $u_L = 6 V$ thì một tụ điện bị vong ra vì đứt dây nối. Tính năng lượng cưc đại trong cuộn cảm sau đó
A. 0,135 mJ
B. 0,315 mJ
C. 0,54 mJ
D. 0,27 mJ
 
Bài toán
Mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm và một bộ hai tụ điện có cùng điện dung $C = 2,5 \mu F$ mắc song song. Trong mạch có dao động điện từ tự do, hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là $U_o = 12 V$. Tại thời điểm hiệu điện thế hai đầu cuộn cảm $u_L = 6 V$ thì một tụ điện bị vong ra vì đứt dây nối. Tính năng lượng cưc đại trong cuộn cảm sau đó
A. 0,135 mJ
B. 0,315 mJ
C. 0,54 mJ
D. 0,27 mJ
Lời giải
Ta tính được năng lượng ban đầu của hệ là
$$W=\dfrac{1}{2}.2C.U_o^2=3,6.10^{-4}J$$
Ta có là $u_L+u_C=0$ Vậy khi $u_L=6V$ thì $\Rightarrow \left | u_C \right |=\left | u_L \right |=6V$
Do $$\left | u_C \right |=\dfrac{U_o}{2}\Rightarrow W_đ=\dfrac{W}{4}\Rightarrow W_{C_1}=W_{C_2}=\dfrac{W}{8}$$
Vậy năng lượng bị mất là $\dfrac{W}{8}\Rightarrow W'=\dfrac{7W}{8}=3,15.10^{-4}J=0,315mJ$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
T
thao quyen
Điện áp cực đại trên tụ C2
Bài toán
Hai tụ điện C1 = 3C0 và C2 = 6C0 mắc nối tiếp. Nối hai đầu bộ tụ với pin có suất điện động E = 6 V để nạp điện cho các tụ rồi ngắt ra và nối với cuộn dây thuần cảm L tạo thành mạch dao động điện từ tự do. Tại thời điểm dòng điện qua cuộn dây có độ lớn bằng một nửa giá trị dòng điện đạt cực đại, thì người ta nối tắt hai cực của tụ C1. Điện áp cực đại trên tụ C2 của mạch dao động sau đó:
 
Xem các bình luận trước…
NTH 52
NTH 52
Điện áp cực đại hai đầu cuộn cảm thay đổi
Bài toán
Một mach dao động $LC$ lí tưởng gồm cuộn cảm $L$ và 2 tụ điện $C$ giống nhau mắc nối tiếp. Mạch đang dao động thì ngay thời điểm năng lượng điện trường trong tụ gấp đôi năng lượng từ trường trong cuộn cảm, một tụ bị đánh thủng hoàn toàn. Điện áp cực đại hai đầu cuộn cảm bằng bao nhiêu so với lức đầu?
A. $\dfrac{2}{3}$
B. $\dfrac{1}{3}$
C. $\dfrac{1}{\sqrt{3}}$
D. $\dfrac{2}{\sqrt{3}}$
 
Xem các bình luận trước…
Lời giải:
Vì 2 tụ điện $C$ giống nhau mắc nối tiếp nên: $C'=\dfrac{C}{2}$
Tại thời điểm năng lượng điện trường trong tụ gấp đôi năng lượng từ trường trong cuộn cảm thì: $\dfrac{3W_đ}{2}=W$
$ \Rightarrow W_đ=\dfrac{2}{3}W$ và $W_L=\dfrac{W}{3}$
Do có 1 tụ bị đánh thủng nên còn 1 tụ có điện dung $C$. Vì mắc nối tiếp nên điện tích bằng nhau nên:
$ W_đ.\dfrac{C}{2}=W_{C_1}.C \Rightarrow W_{C_1}=\dfrac{W_đ}{2}=\dfrac{W}{3}$
Năng lượng còn lại của mạch là: $W'=\dfrac{2W}{3}$
Từ đó nên:
$ \dfrac{2}{3}.\dfrac{1}{2}.\dfrac{C}{2}.U^2=\dfrac{1}{2}.C.U'^2 \Rightarrow U'=\dfrac{1}{\sqrt{3}}U$
Đáp án: $C$
Em không hiểu chỗ "
Do có 1 tụ bị đánh thủng nên còn 1 tụ có điện dung $C$. Vì mắc nối tiếp nên điện tích bằng nhau nên:
$ W_đ.\dfrac{C}{2}=W_{C_1}.C \Rightarrow W_{C_1}=\dfrac{W_đ}{2}=\dfrac{W}{3}$
giải thích kĩ cho e với ạ. E tưởng mất 1 tụ thì Cb=C tức là gấp đôi lúc đầu thì Wđ sao lại giảm ạ?:((
 
Xoay tụ một góc là bao nhiêu?
Bài toán
Mạch chọn sóng của một máy thu thanh gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 28,8 μH và tụ điện có điện dung C = 49 pF. Để máy thu được dải sóng từ 10m đến 50m, người ta ghép thêm một tụ xoay Cx biến thiên từ C1 = 1pF đến C2 = 49pF ứng với góc xoay tăng dần từ 0° đến 180°. Muốn mạch thu được sóng có bước sóng λ = 38,73m, thì phải xoay từ vị trí ứng với điện dung C2 một góc là bao nhiêu?
 
Cho tần số sóng mang là 800kHz. Khi dđ âm tần có tần sos 1000Hz thực hiện 1 dđ toàn phần thì dđ cao tần thực hiện được số dđ toàn phần là?
 
Xác định số lần vật đi qua vị trí x trong khoảng thời gian t
Bài toán
Vật dao động điều hoà theo phương trình $x=5\cos \left(5\pi t+\dfrac{\pi }{6}\right)$ cm. Xác định số lần vật đi qua vị trí x=2,5 cm trong giây đầu tiên?
A. 5 lần
B. 2 lần
C. 3 lần
D. 4 lần
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
$T=\dfrac{2.\pi }{\omega } =\dfrac{2.\pi }{5.\pi }=0,4s$
Trong 1s vật được số chu kỳ là: $1:0,4=2,5$ (chu kỳ)
Một chu kỳ vật qua vị trí x=$2,5$ cm 2 lần. Trong một s vật đi qua vị trí x= 2,5 cm là:$2,5.2=5$(lần)
 

Tài liệu mới

Top