Bài tập Dao động và sóng điện từ

Hiệu điện thế giữa hai bản tụ có độ lớn bằng?

NhatHau

New Member
Bài toán
Một mạch dao động LC có cuộn thuần cảm có độ tự cảm L=0,2H và tụ điện có điện dung C=80x10 mũ trừ 6. Cường độ dòng điện qua mạch có biểu thức i=0,2 căn 5cos100 pi t. Ở thời điểm năng lượng từ trường gấp 3 lần năng lượng điện trường trong mạch thì hiệu điện thế giữa hai bản tụ có độ lớn bằng?
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp mà năng lượng từ trường bằng 5 lần năng lượng điện

NhatHau

New Member
Câu hỏi
Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp mà năng lượng từ trường bằng 5 lần năng lượng điện trường. Giúp mình xem cái trục gì đó? Cho mình xem hình với
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Khoảng thời gian trong dao động điên từ

NhatHau

New Member
Câu hỏi
Các bạn giúp mình tìm tất cả các khoảng thời gian trong dao động điên từ (thời gian là T trên mấy thui không cần chứng minh nha) và cho mình xem cái trục ra sao mình chưa thây. Thank nhiu
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
So với lúc đầu điện áp cực đại hai đầu cuộn cảm đó sẽ bằng

tien dung

Well-Known Member
Bài toán
Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn thuần cảm L và hai tụ điện C giống nhau mắc nối tiếp. Mạch đang hoạt động thì ngay tại thời điểm năng lượng điện trường trong bộ tụ gấp đôi năng lượng từ trường trong cuộn cảm, một tụ bị đánh thủng hoàn toàn. So với lúc đầu điện áp cực đại hai đầu cuộn cảm đó sẽ bằng:
 
Thời gian mạch dao động tắt dần là

NhatHau

New Member
Bài toán
Mạch dao động LC, cuộn dây có độ tự cảm L=0,05H, điện trở toàn mạch R=0,5. Thời gian mạch dao động tắt dần là
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Năng lượng điện trường trong mạch thứ hai bằng

Heavenpostman

Active Member
Bài toán
Hai mạch dao động điện từ giống nhau có hiệu điện thế cực đại trên các tụ lần lượt là $2V$ và $1V$. Dòng điện trong hai mạch dao động cùng pha. Biết khi năng lượng điện trường trong mạch dao động thứ nhất bằng $40\mu J$ thì năng lượng từ trường trong mạch thứ hai bằng $20\mu J$. Khi năng lượng từ trường trong mạch dao động thứ nhất bằng $20\mu J$ thì năng lượng điện trường trong mạch thứ hai bằng
A. $25\mu J$
B. $10\mu J$
C. $40\mu J$
D. $30\mu J$
 
Mạch dao động: suất điện động có điện trở, tích điện cho tụ

Trung atom

New Member
Bài toán
Tụ điện có điện dung là 20uF, cuộn dây có độ tự cảm là 0,2H, suất điện động của nguồn điện là 5V và điện trở trong là r=1 ban đầu khóa K ở chốt 1, khi tụ điện đã tích đầy điện chuyển K sang 2, trong mạch có dao động điện từ. Tính cường độ dòng điện qua cuộn dây tại thời điểm điện tích trên tụ chỉ bằng một nửa giá trị điện tích của tụ khi khóa K còn ở 1
Ps:Không vẽ được hình mọi người thông cảm. Khi khóa K ở 1 là tích điện cho tụ, ở 2 là mạch thành dao động có chứa L và C. Mình muốn hỏi cách tính U ở tụ khi suất điện động có r
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Để mạch này có f = 1,5 MHz thì a bằng:

vat_ly_oi

Member
Bài toán
1 mạch dao động gồm 1 cuộn cảm thuần có độ tự cảm xác định và 1 tụ điện là tụ xoay, có điện dung thay đổi được theo quy luật hàm số bậc 1 của góc xoay a của bản linh động. Khi $a = 0^o$, $f_1 = 3MHz$. Khi $a = 120^o, f_2 = 1MHz$. Để mạch này có $f = 1,5 MHz$ thì a bằng:
A. $30^o$
B. $45^o$
C. $60^o$
D. $90^o$
 
Độ lớn cường độ dòng điện lúc điện áp giữa hai bản tụ $C_1$ bằng không?

manhtri

New Member
Bài toán
Cho mạch dao động LC, tụ $C_2$ được nối song song với khóa K,$C_1$ và $C_2$ là các điện dung của 2 tụ điện, L là độ tự cảm của một cuộn cảm thuần. Biết $C_{1}=4\mu F;C_{2}=8\mu F$, $L = 0,4 mH$. Điện trở của khóa K và các dây nối là không đáng kể. Ban đầu khóa K đóng, trong mach có dao động điện từ với điện tích cực đại trên tụ $C_1$ là $q_0$ = 1,2.$10^-5$ C. Tại thời điểm điện áp giữa hai bản tụ $C_1$ đạt cực đại người ta mở khóa K. Xác định độ lớn cường độ dòng điện trong mạch tại thời điểm điện áp giữa hai bản tụ $C_1$ bằng không.
A. $\sqrt{2}$
B. $0,15\sqrt{3}$
C. $0,15\sqrt{2}$
D. $0,3\sqrt{2}$
hinh.PNG
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Giá trị nhỏ nhất của ∆t gần nhất là
Bài toán
Mạch dao động gồm một tụ điện C và cuộn cảm L đang hoạt động, gọi q là điện tích tức thời trên một bản tụ điện và i là cường độ dòng điện tức thời chạy trong mạch. Tại thời điểm t nào đó ta có i =0 và q =$10^-8$ (C). Tại thời điểm t’=t+∆t thì i = 2(mA) và q = 0. Giá trị nhỏ nhất của ∆t gần nhất là
A. 15,7
B. 31,4
C. 25,36
D. 21,15
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Tài liệu mới

Top