Điện áp cực đại trên tụ C2

thao quyen

New Member
Bài toán
Hai tụ điện C1 = 3C0 và C2 = 6C0 mắc nối tiếp. Nối hai đầu bộ tụ với pin có suất điện động E = 6 V để nạp điện cho các tụ rồi ngắt ra và nối với cuộn dây thuần cảm L tạo thành mạch dao động điện từ tự do. Tại thời điểm dòng điện qua cuộn dây có độ lớn bằng một nửa giá trị dòng điện đạt cực đại, thì người ta nối tắt hai cực của tụ C1. Điện áp cực đại trên tụ C2 của mạch dao động sau đó:
 

minhtangv

Well-Known Member
Lời giải
Do $C_1$ nt $C_2 \Rightarrow C_b=2C_0$
Khi $i=\dfrac{I_0}{2} \Rightarrow W_t=\dfrac{1}{2}Li^2$
$ \Rightarrow W_t=\dfrac{W_0}{4}$
$ \Rightarrow $ năng lượng điện $W_đ=\dfrac{3W_0}{4}$
Ta có $W_đ={W_C}_1+{W_C}_2$
$ \Rightarrow W_đ=\dfrac{1}{2}C_1u_1^2+\dfrac{1}{2}C_2u_2^2$(1)
Mặt khác $q_1=q_2 \Rightarrow C_1u_1=C_2u_2 \Rightarrow u_1=2u_2$(2)
(1),(2)$ \Rightarrow {W_C}_1=\dfrac{2}{3}W_đ=\dfrac{W_0}{2}$
$ \Rightarrow $ khi nối tắt $C_1$ năng lượng mất đi chỉ còn lại $\dfrac{1}{2}W_0$
$ \Rightarrow C_2U'^2=\dfrac{1}{2}C_bU^2 \Rightarrow U'=\sqrt 6V$
 
Last edited:

Quảng cáo

Top