trắc nghiệm vật lí 12

 1. The Collectors

  Thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Yâng. Chiếu đồng thời...

  Thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Yâng. Chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng tương ứng là λ1 và λ2 . Trên miền giao thoa bề rộng L, đếm được 8 vân sáng đơn sắc có màu ứng với bức xạ λ1, 4 vân sáng đơn sắc có màu ứng với bức xạ λ2 và đếm được tổng cộng 17 vân sáng, trong số các...
 2. The Collectors

  Một đoạn mạch điện AB gồm cuộn dây thuần cảm có độ từ cảm L, điện...

  Một đoạn mạch điện AB gồm cuộn dây thuần cảm có độ từ cảm L, điện trở thuần R và tụ điện C mắc nối tiếp theo đúng thứ tự trên, M là điểm nối giữa cuộn cảm L và điện trở R, N là điểm nối giữa R và tụ điện C. Cho đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc theo thời gian của các điện áp tức thời uAN, uMB như...
 3. The Collectors

  Thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn dao động theo...

  Thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn dao động theo phương thẳng đứng cùng biên độ, cùng pha và cùng tần số được đặt tại hai điểm A và B . Sóng truyền trên mặt nước với bước sóng và AB = 6,6. Gọi C là một điểm trên mặt nước thuộc đường trung trực của AB sao cho trên đoạn CA (không...
 4. The Collectors

  Một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Từ vị trí cân bằng, nâng vật...

  Một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Từ vị trí cân bằng, nâng vật nhỏ của con lắc theo phương thẳng đứng đến vị trí lò xo không biến dạng rồi buông ra, đồng thời truyền cho vật vận tốc có độ lớn v0 hướng về vị trí cân bằng. Con lắc dao động điều hòa với tần số bằng 5 Hz. Lấy g = 2 = 10m/s2. Trong...
 5. The Collectors

  Đặt điện áp $u=U\sqrt{2}\cos 100\pi t\left( \text{V} \right)$ vào...

  Đặt điện áp $u=U\sqrt{2}\cos 100\pi t\left( \text{V} \right)$ vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L mắc nối tiếp. Điều chỉnh giá trị của biến trở thì thấy khi R = R1 = 180 và R = R2 = 320 công suất tiêu thụ của mạch đều bằng 45W. Giá trị của L và U là...
 6. The Collectors

  Đồng vị $_{11}^{24}Na$ là chất phóng xạ có chu kì bán rã là 15...

  Đồng vị $_{11}^{24}Na$ là chất phóng xạ có chu kì bán rã là 15 giờ, khi phóng xạ tạo thành hạt nhân $_{12}^{24}Mg$. Ban đầu có 12 g Na, sau 45 giờ thì khối lượng Mg tạo thành là 10,5 g. 5,16 g. 51,6 g. 0,516 g. Gọi N1 là số hạt nhân Mg tạo thành, N2 là số hạt nhân Na đã bị phân rã. Khi đó...
 7. The Collectors

  Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng...

  Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương có li độ $x_{1 \text { và }} x_{2}$. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của $x_{1 \text { và }} x_{2}$ theo thời gian t. Tại thời điểm t = T/6 vật có thế năng 40.10-3J. Tại thời điểm $t=\dfrac{2T}{3}$, động năng của...
 8. The Collectors

  Một đoạn mạch $\mathrm{AB}$ chứa L, R và $C$ như hình vẽ. Cuộn...

  Một đoạn mạch $\mathrm{AB}$ chứa L, R và $C$ như hình vẽ. Cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Đặt vào hai đầu $\mathrm{AB}$ một điện áp có biểu thức $u={{U}_{0}}\cos \omega t(V),$ rồi dùng dao động kí điện tử để hiện thị đồng thời đồ thị điện áp giữa hai đầu đoạn mạch $\mathrm{AN}$ và...
 9. The Collectors

  Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của điện tích ở một...

  Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của điện tích ở một bản tụ điện trong mạch dao động LC lí tưởng có dạng như hình vẽ bên. Tần số dao động của mạch LC có giá trị là $1\ MHz$. $1,25\ MHz$. $3\ MHz$. $0,8\ MHz$. Mỗi ô có khoảng thời gian là $\dfrac{1}{3}{{10}^{-6}}$.s Từ đồ thị ta...
 10. The Collectors

  Cuộn sơ cấp của một máy biến áp có 192 vòng. Hai đầu cuộn sơ cấp...

  Cuộn sơ cấp của một máy biến áp có 192 vòng. Hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến áp được nối vào mạng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng 240 V, điện áp hiệu dụng trên hai đầu cuộn thứ cấp là 120 V. Để điện áp hiệu dụng trên hai đầu cuộn thứ cấp là 125 V thì phải quấn thêm vào cuộn thứ cấp 6...
 11. The Collectors

  Cho các tia bức xạ sau: (I) bức xạ phát ra từ ống Cu-lít-giơ ( tia...

  Cho các tia bức xạ sau: (I) bức xạ phát ra từ ống Cu-lít-giơ ( tia X); (II) bức xạ chủ yếu phát ra từ chiếc bàn là đang nóng; (III) bức xạ phát ra từ đèn hơi thủy ngân; (IV) bức xạ Mặt Trời. Bức xạ nào trong các bức xạ trên không thể gây ra hiện tượng quang điện ngoài? (III). (IV). (I). (II). Ta...
 12. The Collectors

  Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn A và B...

  Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn A và B cách nhau 9,4 cm dao động cùng pha. Điểm M trên mặt nước thuộc đoạn AB cách trung điểm của AB một khoảng gần nhất là 0,5cm và luôn không dao động. Số điểm dao động cực đại trên AB là 10. 7. 9. 11. Khoảng cách giữa điểm cực đại và...
 13. The Collectors

  Sóng truyền trên mặt nước với vận tốc 80 cm/s. Hai điểm A và B...

  Sóng truyền trên mặt nước với vận tốc 80 cm/s. Hai điểm A và B trên phương truyền sóng cách nhau 10 cm, sóng truyền từ A đến M rồi đến B. Điểm M cách B một đoạn 8 cm có phương trình sóng là ${{u}_{M}}=2\cos \left( 40\pi t+\dfrac{3\pi }{4} \right)$ cm thì phương trình sóng tại A là...
 14. The Collectors

  Hạt nhân heli $_{4}^{2}He$ có năng lượng liên kết 28,4 MeV; hạt...

  Hạt nhân heli $_{4}^{2}He$ có năng lượng liên kết 28,4 MeV; hạt nhân liti $_{3}^{7}Li$ có năng lượng liên kết là 39,2 MeV; hạt nhân đơteri $_{1}^{2}H$ có năng lượng liên kết là 2,24 MeV. Sắp theo thứ tự tăng dần về tính bền vững của 3 hạt nhân này là liti, heli, đơteri. đơteri, heli, liti. heli...
 15. The Collectors

  Gọi $m_{\mathrm{p}}$ là khối lượng của prôtôn, $m_{\mathrm{h}}$ là...

  Gọi $m_{\mathrm{p}}$ là khối lượng của prôtôn, $m_{\mathrm{h}}$ là khối lượng của notron, $m_{\mathrm{X}}$ là khối lượng của hạt nhân ${ }_{Z}^{\mathrm{A}} X$ và $c$ là tốc độ của ánh sáng trong chân không. Đại lượng $\dfrac{\left[ Z{{m}_{\text{p}}}+(A-Z){{m}_{\text{n}}}-{{m}_{\text{X}}}...
 16. The Collectors

  Trong nguyên tử hiđrô, bán kính Bo là r0 = 5,3.1011 m. Bán kính...

  Trong nguyên tử hiđrô, bán kính Bo là r0 = 5,3.1011 m. Bán kính quỹ đạo dừng N là 47,7.1011 m. 21,2.1011 m. 84,8.1011 m. 132,5.1011 m. Ta có ${{r}_{n}}={{n}^{2}}{{r}_{0}}$. Quỹ đạo dừng N có $n=4,{{r}_{4}}={{4}^{2}}{{r}_{0}}=16.5,{{3.10}^{-11}}=84,{{8.10}^{-11}}\text{m}$.
 17. The Collectors

  Quang phổ liên tục phát ra bởi hai vật khác nhau thì

  Quang phổ liên tục phát ra bởi hai vật khác nhau thì hoàn toàn khác nhau ở mọi nhiệt độ. hoàn toàn giống nhau ở mọi nhiệt độ. giống nhau, nếu mỗi vật có một nhiệt độ thích hợp. giống nhau, nếu hai vật có cùng nhiệt độ thích hợp. Quang phổ liên tục chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát, không...
 18. The Collectors

  Chiếu từ nước ra không khí một chùm tia sáng song song rất hẹp...

  Chiếu từ nước ra không khí một chùm tia sáng song song rất hẹp (coi như một tia sáng) gồm 5 thành phần đơn sắc: tím, lam, đỏ, lục, vàng. Tia ló đơn sắc màu lam đi là là mặt nước (sát với mặt phân cách giữa hai môi trường). Không kể tia đơn sắc màu lục, các tia ló ra ngoài không khí là các tia...
 19. The Collectors

  Dòng điện trong chất khí là dòng dịch chuyển có hướng của các:

  Dòng điện trong chất khí là dòng dịch chuyển có hướng của các: electron theo chiều điện trường ion dương theo chiều điện trường và ion âm ngược chiều điện trường ion dương theo chiều điện trường, ion âm và electron ngược chiều điện trường ion dương ngược chiều điện trường, ion âm và electron...
 20. The Collectors

  Mạch điện nào sau đây có hệ số công suất lớn nhất?

  Mạch điện nào sau đây có hệ số công suất lớn nhất? Điện trở thuần R1 nối tiếp với điện trở thuần R2. Điện trở thuần R nối tiếp cuộn cảm L. Điện trở thuần R nối tiếp tụ điện C. Cuộn cảm L nối tiếp với tụ điện C. Mạch chỉ có điện trở thuần thì hệ số công suất bằng 1 là lớn nhất.
Top