trắc nghiệm vật lí 12

 1. T

  Đặt điện áp xoay chiều có tần số góc vào hai đầu đoạn mạch AB như...

  Đặt điện áp xoay chiều có tần số góc vào hai đầu đoạn mạch AB như hình bên (H1). Hình H2 là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp uAB giữa hai điểm A và B, và điện áp uMN giữa hai điểm M và N theo thời gian t. Biết 63RC = 16 và r = 24 . Công suất tiêu thụ của mạch AB là 15 W. 19 W. 21 W...
 2. T

  Trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt nước, hai nguồn kết hợp đặt...

  Trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt nước, hai nguồn kết hợp đặt tại hai điểm A và B, dao động cùng pha theo phương thẳng đứng, phát ra hai sóng lan truyền trên mặt nước với bước sóng . Ở mặt nước, C và D là hai điểm sao cho ABCD là hình vuông. Trên cạnh BC có 6 điểm cực đại giao thoa và 7 điểm...
 3. T

  Hai con lắc lò xo giống hệt nhau được gắn vào điểm G của một giá...

  Hai con lắc lò xo giống hệt nhau được gắn vào điểm G của một giá cố định như hình bên. Trên phương nằm ngang và phương thẳng đứng, các con lắc đang dao động điều hòa với cùng biên độ 12 cm, cùng chu kì T nhưng vuông pha với nhau. Gọi FG là độ lớn hợp lực của các lực do hai lò xo tác dụng lên...
 4. T

  Dùng mạch điện như hình bên để tạo ra dao động điện từ. Ban đầu...

  Dùng mạch điện như hình bên để tạo ra dao động điện từ. Ban đầu khóa K vào chốt a, khi dòng điện qua nguồn điện ổn định thì chuyển khóa K đóng sang chốt _B_. Biết = 5 V; r = 1 ; R = 2 ; $L=\dfrac{1}{\pi } mH$ và $C=\dfrac{9}{10\pi } \mu F$. Lấy 1 e = 1,6.10-19 _C_. Trong khoảng thời gian 10 s...
 5. T

  Một mẫu chất chứa ${}^{60}Co$ là chất phóng xạ với chu kì bán rã...

  Một mẫu chất chứa ${}^{60}Co$ là chất phóng xạ với chu kì bán rã 5,27 năm, được sử dụng trong điều trị ung thư. Gọi No là số hạt nhân ${}^{60}Co$ của mẫu phân rã trong 1 phút khi nó mới được sản xuất. Mẫu được coi là hết “hạn sử dụng” khi số hạt nhân ${}^{60}Co$ của mẫu phân rã trong 1 phút nhỏ...
 6. T

  Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa có li...

  Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa có li độ lần lượt là x1 và x2. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của x1 và x2 theo thời gian t. Biết độ lớn lực kéo về tác dụng lên vật ở thời điểm t = 0,2 s là 0,5 N. Động năng của vật ở thời điểm t = 0,4 s là 14 mJ. 6 mJ. 8...
 7. T

  Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp cách...

  Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp cách nhau 0,6 mm và cách màn quan sát 1,2 m. Chiếu sáng các khe bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng (380 nm < < 760 nm). Trên màn, điểm M cách vân trung tâm 2,3 mm là vị trí của một vân tối. Giá trị của gần nhất với giá trị nào sau đây...
 8. T

  Một sợi dây AB dài 66 cm và đầu A cố định, đầu B tự do, đang có...

  Một sợi dây AB dài 66 cm và đầu A cố định, đầu B tự do, đang có sóng dừng với 6 nút sóng (kể cả đầu A). Sóng truyền từ A đến B gọi là sóng tới và sóng truyền từ B về A gọi là sóng phản xạ. Tại điểm M trên dây cách A một đoạn 62 cm, sóng tới và sóng phản xạ lệch pha nhau $\dfrac{3\pi }{2}$...
 9. T

  Để xác định điện dung C của một tụ điện, một học sinh mắc nối tiếp...

  Để xác định điện dung C của một tụ điện, một học sinh mắc nối tiếp tụ điện này với một điện trở 20 rồi mắc hai đầu đoạn mạch vào một nguồn điện xoay chiều có tần số thay đổi đượ_C_. Dùng dao động kí điện tử để hiển thị đồng thời đồ thị điện áp giữa hai đầu điện trở và điện áp giữa hai đầu tụ...
 10. T

  Đặt điện áp $u=60\sqrt{2}\cos \left( 300t+\dfrac{\pi }{3} \right)...

  Đặt điện áp $u=60\sqrt{2}\cos \left( 300t+\dfrac{\pi }{3} \right) \left( V \right)$ vào hai đầu mạch AB như hình bên, trong đó R = 190 và điện dung C của tụ điện thay đổi đượ_C_. Khi C = C1 thì điện tích của bản tụ điện nối vào N là $q=5\sqrt{2}{{.10}^{-4}}.\cos \left( 300t+\dfrac{\pi }{6}...
 11. T

  Trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt chất lỏng, tại hai điểm S1...

  Trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt chất lỏng, tại hai điểm S1 và S2 có hai nguồn dao động cùng pha theo phương thẳng đứng, phát ra hai sóng kết hợp có bước sóng 4 cm. Trên đoạn thẳng S1S2, khoảng cách giữa hai cực tiểu giao thoa liên tiếp bằng 1 m. 4 cm. 8 cm. 2 cm. Giải: $\dfrac{\lambda...
 12. T

  Một mạch chọn sóng ở một máy thu thanh là mạch dao động gồm cuộn...

  Một mạch chọn sóng ở một máy thu thanh là mạch dao động gồm cuộn cảm và tụ điện có điện dung C thay đổi đượ_C_. Biết rằng, muốn thu được sóng điện từ thì tần số riêng của mạch dao động phải bằng tần số của sóng điện từ cần thu (để có cộng hưởng). Khi C = Co thì bước sóng của sóng điện từ mà máy...
 13. T

  Cho phản ứng hạt nhân ${}_{Z}^{A}X+{}_{13}^{27}Al\to...

  Cho phản ứng hạt nhân ${}_{Z}^{A}X+{}_{13}^{27}Al\to {}_{15}^{30}P+{}_{0}^{1}n$. Giá trị của A là 28. 4. 58. 2. Giải: ${}_{2}^{4}X+{}_{13}^{27}Al\to {}_{15}^{30}P+{}_{0}^{1}n$ A = 4
 14. T

  Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = 4cos5t (cm)...

  Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = 4cos5t (cm) (t tính bằng s). Tốc độ của chất điểm khi đi qua vị trí cân bằng là 50 cm/s. 20 cm/s. 100 cm/s. 80 cm/s. Giải: vmax = A = 5.4 = 20 cm/s
 15. T

  Xét nguyên tử hidro theo mẫu nguyên tử Bo. Khi nguyên tử chuyển từ...

  Xét nguyên tử hidro theo mẫu nguyên tử Bo. Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng -0,85 eV sang trạng thái có năng lượng -1,51 eV thì nó phát ra một phôtôn có năng lượng là 2,36 eV. 0,66 eV. 0,85 eV. 1,51 eV. Giải: = Ecao - Ethấp = -0,85 - (-1,51) = 0,66 eV
 16. T

  Cho một vòng dây dẫn kín dịch chuyển lại gần một nam châm thì...

  Cho một vòng dây dẫn kín dịch chuyển lại gần một nam châm thì trong vòng dây xuất hiện một suất điện động cảm ứng. Đây là hiện tượng cảm ứng điện từ. Bản chất của hiện tượng cảm ứng điện từ này là quá trình chuyển hóa điện năng thành hóa năng. cơ năng thành quang năng. điện năng thành quang...
 17. T

  Một máy biến áp lí tưởng có số vòng dây của cuộn sơ cấp và số vòng...

  Một máy biến áp lí tưởng có số vòng dây của cuộn sơ cấp và số vòng dây của cuộn thứ cấp lần lượt là N1 = 1100 vòng và N2. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220 V vào hai đầu cuộn sơ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 12 V. Giá trị của N2 là 60 vòng. 30 vòng...
 18. T

  Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát sáng...

  Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát sáng phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng $\lambda $. Trên màn quan sát, vân sáng bậc 2 xuất hiện tại vị trí có hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe đến đó bằng $\lambda $ 0,5. $\lambda $ 2. $\lambda $ 1,5. $\lambda $ Giải: d2...
 19. T

  Trong sự truyền sóng cơ, chu kì dao động của một phần tử môi...

  Trong sự truyền sóng cơ, chu kì dao động của một phần tử môi trường có sóng truyền qua được gọi là năng lượng sóng. chu kì sóng. tốc độ truyền sóng. biên độ của sóng.
 20. T

  Hạt nhân ${}_{92}^{235}U$ “bắt” một nơtron rồi vỡ thành hai mảnh...

  Hạt nhân ${}_{92}^{235}U$ “bắt” một nơtron rồi vỡ thành hai mảnh nhẹ hơn và kèm theo vài nơtron. Đây là hiện tượng quang điện. phản ứng nhiệt hạch. phản ứng phân hạch. hiện tượng phóng xạ.
Top