2022

 1. The Collectors

  Đề thi thử Đánh giá năng lực 2022 Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh - Đề số 10 (Bộ đề VIP)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh bộ Đề thi thử Đánh giá năng lực 2022 Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh - Đề số 10 (Bộ đề VIP) kèm đáp án và lời giải chi tiết với định dạng word hoàn toàn miễn phí. Đề được biên soạn bởi ban chuyên môn luyện thi, nhiều bài tập đa dạng chủ đề, bám sát...
 2. The Collectors

  Đề thi thử Đánh giá năng lực 2022 Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh - Đề số 09 (Bộ đề VIP)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh bộ Đề thi thử Đánh giá năng lực 2022 Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh - Đề số 09 (Bộ đề VIP) kèm đáp án và lời giải chi tiết với định dạng word hoàn toàn miễn phí. Đề được biên soạn bởi ban chuyên môn luyện thi, nhiều bài tập đa dạng chủ đề, bám sát...
 3. The Collectors

  Đề thi thử Đánh giá năng lực 2022 Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh - Đề số 08 (Bộ đề VIP)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh bộ Đề thi thử Đánh giá năng lực 2022 Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh - Đề số 08 (Bộ đề VIP) kèm đáp án và lời giải chi tiết với định dạng word hoàn toàn miễn phí. Đề được biên soạn bởi ban chuyên môn luyện thi, nhiều bài tập đa dạng chủ đề, bám sát...
 4. The Collectors

  Đề thi thử Đánh giá năng lực 2022 Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh - Đề số 07 (Bộ đề VIP)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh bộ Đề thi thử Đánh giá năng lực 2022 Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh - Đề số 07 (Bộ đề VIP) kèm đáp án và lời giải chi tiết với định dạng word hoàn toàn miễn phí. Đề được biên soạn bởi ban chuyên môn luyện thi, nhiều bài tập đa dạng chủ đề, bám sát...
 5. The Collectors

  Đề thi thử Đánh giá năng lực 2022 Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh - Đề số 06 (Bộ đề VIP)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh bộ Đề thi thử Đánh giá năng lực 2022 Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh - Đề số 06 (Bộ đề VIP) kèm đáp án và lời giải chi tiết với định dạng word hoàn toàn miễn phí. Đề được biên soạn bởi ban chuyên môn luyện thi, nhiều bài tập đa dạng chủ đề, bám sát...
 6. The Collectors

  Đề thi thử Đánh giá năng lực 2022 Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh - Đề số 05 (Bộ đề VIP)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh bộ Đề thi thử Đánh giá năng lực 2022 Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh - Đề số 05 (Bộ đề VIP) kèm đáp án và lời giải chi tiết với định dạng word hoàn toàn miễn phí. Đề được biên soạn bởi ban chuyên môn luyện thi, nhiều bài tập đa dạng chủ đề, bám sát...
 7. The Collectors

  Đề thi thử Đánh giá năng lực 2022 Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh - Đề số 04 (Bộ đề VIP)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh bộ Đề thi thử Đánh giá năng lực 2022 Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh - Đề số 04 (Bộ đề VIP) kèm đáp án và lời giải chi tiết với định dạng word hoàn toàn miễn phí. Đề được biên soạn bởi ban chuyên môn luyện thi, nhiều bài tập đa dạng chủ đề, bám sát...
 8. The Collectors

  Đề thi thử Đánh giá năng lực 2022 Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh - Đề số 03 (Bộ đề VIP)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh bộ Đề thi thử Đánh giá năng lực 2022 Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh - Đề số 03 (Bộ đề VIP) kèm đáp án và lời giải chi tiết với định dạng word hoàn toàn miễn phí. Đề được biên soạn bởi ban chuyên môn luyện thi, nhiều bài tập đa dạng chủ đề, bám sát...
 9. The Collectors

  Đề thi thử Đánh giá năng lực 2022 Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh - Đề số 02 (Bộ đề VIP)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh bộ Đề thi thử Đánh giá năng lực 2022 Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh - Đề số 02 (Bộ đề VIP) kèm đáp án và lời giải chi tiết với định dạng word hoàn toàn miễn phí. Đề được biên soạn bởi ban chuyên môn luyện thi, nhiều bài tập đa dạng chủ đề, bám sát...
 10. The Collectors

  Đề thi thử Đánh giá năng lực 2022 Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh - Đề số 01 (Bộ đề VIP)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh bộ Đề thi thử Đánh giá năng lực 2022 Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh - Đề số 01 (Bộ đề VIP) kèm đáp án và lời giải chi tiết với định dạng word hoàn toàn miễn phí. Đề được biên soạn bởi ban chuyên môn luyện thi, nhiều bài tập đa dạng chủ đề, bám sát...
 11. The Collectors

  Đề thi HSG Quốc gia THPT môn Tiếng Trung Quốc năm 2021 - 2022 - Bộ GD&ĐT (giải chi tiết)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi HSG Quốc gia THPT môn Tiếng Trung Quốc năm 2021 - 2022 - Bộ GD&ĐT kèm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết dưới định dạng PDF hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 19 trang, bao gồm 4 phần chính. Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian phát...
 12. The Collectors

  Đề thi HSG Quốc gia THPT môn Tiếng Pháp năm 2021 - 2022 - Bộ GD&ĐT (giải chi tiết)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi HSG Quốc gia THPT môn Tiếng Pháp năm 2021 - 2022 - Bộ GD&ĐT kèm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết dưới định dạng PDF hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 19 trang, bao gồm 4 phần chính. Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian phát đề). 📩...
 13. The Collectors

  Đề thi HSG Quốc gia THPT môn Tiếng Nga năm 2021 - 2022 - Bộ GD&ĐT (giải chi tiết)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi HSG Quốc gia THPT môn Tiếng Nga năm 2021 - 2022 - Bộ GD&ĐT kèm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết dưới định dạng PDF hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 17 trang, bao gồm 4 phần chính. Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian phát đề). 📩...
 14. The Collectors

  Đề thi HSG Quốc gia THPT môn Tin học năm 2021 - 2022 - Bộ GD&ĐT (giải chi tiết)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi HSG Quốc gia THPT môn Tin học năm 2021 - 2022 - Bộ GD&ĐT kèm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết dưới định dạng PDF hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 15 trang, bao gồm 3 câu hỏi và bài tập tự luận. Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian...
 15. The Collectors

  Đề thi HSG Quốc gia THPT môn Địa lí năm 2021 - 2022 - Bộ GD&ĐT (giải chi tiết)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi HSG Quốc gia THPT môn Địa lí năm 2021 - 2022 - Bộ GD&ĐT kèm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết dưới định dạng PDF hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 6 trang, bao gồm 7 câu hỏi và bài tập tự luận. Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian...
 16. The Collectors

  Đề thi HSG Quốc gia THPT môn Lịch sử năm 2021 - 2022 - Bộ GD&ĐT (giải chi tiết)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi HSG Quốc gia THPT môn Lịch sử năm 2021 - 2022 - Bộ GD&ĐT kèm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết dưới định dạng PDF hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 6 trang, bao gồm 7 câu hỏi tự luận. Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian phát đề). 📩...
 17. The Collectors

  Đề thi HSG Quốc gia THPT môn Tiếng Anh năm 2021 - 2022 - Bộ GD&ĐT (giải chi tiết)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi HSG Quốc gia THPT môn Tiếng Anh năm 2021 - 2022 - Bộ GD&ĐT kèm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết dưới định dạng PDF hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 18 trang, bao gồm 4 phần: Listening, Lexico - Grammar, Reading, Writing. Thời gian làm bài...
 18. The Collectors

  Đề thi HSG Quốc gia THPT môn Ngữ văn năm 2021 - 2022 - Bộ GD&ĐT (giải chi tiết)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi HSG Quốc gia THPT môn Ngữ văn năm 2021 - 2022 - Bộ GD&ĐT kèm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết dưới định dạng PDF hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 5 trang, bao gồm 2 câu hỏi tự luận. Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian phát đề). 📩...
 19. The Collectors

  Đề thi HSG Quốc gia THPT môn Tin học năm 2022 - 2023 - Bộ GD&ĐT (giải chi tiết)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi HSG Quốc gia THPT môn Tin học năm 2022 - 2023 - Bộ GD&ĐT kèm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết dưới định dạng PDF hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 16 trang, bao gồm 3 câu hỏi và bài tập tự luận. Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian...
 20. The Collectors

  Đề thi HSG Quốc gia THPT môn Tiếng Trung Quốc năm 2022 - 2023 - Bộ GD&ĐT (giải chi tiết)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi HSG Quốc gia THPT môn Tiếng Trung Quốc năm 2022 - 2023 - Bộ GD&ĐT kèm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết dưới định dạng PDF hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 20 trang, bao gồm 4 phần chính. Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian phát...
Back
Top