2022

 1. The Collectors

  Đề thi chọn học sinh giỏi môn Toán 9 năm học 2022 - 2023 - Tỉnh Hải Dương (giải chi tiết)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi chọn học sinh giỏi môn Toán 9 năm học 2022 - 2023 - Tỉnh Hải Dương (giải chi tiết) dưới định dạng PDF hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 8 trang bao gồm 5 bài tập tự luận kèm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết. Thời gian làm bài: 150 phút (không...
 2. The Collectors

  Đề thi chọn học sinh giỏi môn Toán 9 năm học 2022 - 2023 - Thành phố Hà Nội (giải chi tiết)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi chọn học sinh giỏi môn Toán 9 năm học 2022 - 2023 - Thành phố Hà Nội (giải chi tiết) dưới định dạng PDF hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 9 trang bao gồm 5 bài tập tự luận kèm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết. Thời gian làm bài: 150 phút...
 3. The Collectors

  Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 9 năm học 2022 - 2023 - Phòng GD&ĐT Thạch Thất - Hà Nội (có đáp án)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 9 năm học 2022 - 2023 - Phòng GD&ĐT Thạch Thất - Hà Nội (có đáp án) dưới định dạng PDF hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 5 trang bao gồm 5 bài tập tự luận kèm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết. Thời gian làm bài: 90 phút...
 4. The Collectors

  Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 9 năm học 2022 - 2023 - Phòng GD&ĐT TP Ninh Bình (có đáp án)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 9 năm học 2022 - 2023 - Phòng GD&ĐT TP Ninh Bình (có đáp án) dưới định dạng PDF hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 5 trang bao gồm 2 phần chính: Trắc nghiệm - Tự luận kèm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết. Thời gian làm...
 5. The Collectors

  Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 8 năm học 2022 - 2023 - Phòng GD&ĐT TP Ninh Bình (có đáp án)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 8 năm học 2022 - 2023 - Phòng GD&ĐT TP Ninh Bình (có đáp án) dưới định dạng PDF hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 5 trang bao gồm 6 bài tập tự luận kèm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết. Thời gian làm bài: 90 phút (không...
 6. The Collectors

  Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 7 năm học 2022 - 2023 - Phòng GD&ĐT TP Ninh Bình (có đáp án)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 7 năm học 2022 - 2023 - Phòng GD&ĐT TP Ninh Bình (có đáp án) dưới định dạng PDF hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 6 trang bao gồm 2 phần chính: trắc nghiệm, tự luận kèm đáp án và giải chi tiết. Thời gian làm bài: 90 phút...
 7. The Collectors

  Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 7 năm học 2022 - 2023 - Phòng GD&ĐT Thái Thụy - Thái Bình (có đáp án)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 7 năm học 2022 - 2023 - Phòng GD&ĐT Thái Thụy - Thái Bình (có đáp án) dưới định dạng PDF hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 6 trang bao gồm 2 phần chính: trắc nghiệm, tự luận kèm đáp án và giải chi tiết. Thời gian làm bài...
 8. The Collectors

  Bộ 4 đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 7 năm học 2022 - 2023 - Chân trời sáng tạo (có đáp án)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Bộ 4 đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 7 năm học 2022 - 2023 - Chân trời sáng tạo (có đáp án) dưới định dạng PDF hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 38 trang với 4 đề thi, mỗi đề thi bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm, tự luận kèm đáp án và giải chi tiết. Thời...
 9. The Collectors

  Bộ 4 đề thi giữa học kì 2 môn Địa lí lớp 9 năm học 2022 - 2023 - Phần 1 (có đáp án)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Bộ 4 đề thi giữa học kì 2 môn Địa lí lớp 9 năm học 2022 - 2023 - Phần 1 (có đáp án) với định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 26 trang bao gồm 4 đề thi với các câu hỏi trắc nghiệm, tự luận kèm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết. Trích dẫn...
 10. The Collectors

  Bộ 3 đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 năm học 2022 - 2023 - Phần 1 (có đáp án)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Bộ 3 đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 năm học 2022 - 2023 - Phần 1 (có đáp án) với định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 19 trang bao gồm 3 đề thi với 2 phần chính: Kiểm tra đọc và kiểm tra viết kèm hướng dẫn giải chi tiết. Trích...
 11. The Collectors

  Bộ 3 đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 năm học 2022 - 2023 - Phần 2 (có đáp án)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Bộ 3 đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 năm học 2022 - 2023 - Phần 2 (có đáp án) với định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 12 trang bao gồm 3 đề thi với 2 phần chính: Kiểm tra đọc và kiểm tra viết kèm hướng dẫn giải chi tiết. Trích...
 12. The Collectors

  Đề thi thử vào 10 môn Ngữ văn năm học 2022 - 2023 - THCS Âu Cơ - Khánh Hòa (giải chi tiết)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi thử vào 10 môn Ngữ văn năm học 2022 - 2023 - THCS Âu Cơ - Khánh Hòa (giải chi tiết) dưới định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 5 trang bao gồm 2 phần chính: Đọc hiểu - Làm văn kèm đáp án và hướng dẫn giải. Trích dẫn Đề thi thử vào...
 13. The Collectors

  Đề thi thử vào 10 môn Ngữ văn năm học 2022-2023 - THPT Lương Ngọc Quyến -Thái Nguyên (giải chi tiết)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi thử vào 10 môn Ngữ văn năm học 2022-2023 - THPT Lương Ngọc Quyến -Thái Nguyên (giải chi tiết) dưới định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 5 trang bao gồm 2 phần chính: Đọc hiểu - Làm văn kèm đáp án và hướng dẫn giải. Trích dẫn Đề thi...
 14. The Collectors

  Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện môn Toán 7 năm học 2022-2023 - Thọ Xuân - Thanh Hóa (có đáp án)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện môn Toán 7 năm học 2022-2023 - Thọ Xuân - Thanh Hóa (có đáp án) dưới định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 8 trang bao gồm 5 câu hỏi và bài tập tự luận kèm đáp án và giải chi tiết. Trích dẫn Đề thi chọn...
 15. The Collectors

  Đề thi giữa học kỳ 2 môn Toán lớp 7 năm học 2022 - 2023 - TH & THCS Tây Hà Nội (có đáp án)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi giữa học kỳ 2 môn Toán lớp 7 năm học 2022 - 2023 - TH & THCS Tây Hà Nội (có đáp án) dưới định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 10 trang bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm, tự luận kèm đáp án và giải chi tiết. Trích dẫn Đề thi giữa học...
 16. The Collectors

  Đề thi giữa học kỳ 1 môn Sinh học lớp 8 năm học 2022 - 2023 - Phần 1 (có đáp án)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi giữa học kỳ 1 môn Sinh học lớp 8 năm học 2022 - 2023 - Phần 1 (có đáp án) dưới định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 5 trang bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm, tự luận kèm đáp án và giải chi tiết. Trích dẫn Đề thi giữa học kỳ 1 môn...
 17. The Collectors

  Bộ 5 đề thi giữa học kỳ 2 môn Ngữ văn lớp 8 năm học 2022 - 2023 - Phần 1 (có đáp án)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Bộ 5 đề thi giữa học kỳ 2 môn Ngữ văn lớp 8 năm học 2022 - 2023 - Phần 1 (có đáp án) dưới định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 16 trang với 5 đề thi, mỗi đề thi bao gồm 2 phần: Đọc hiểu và Làm văn kèm đáp án và giải chi tiết. Trích dẫn Bộ...
 18. The Collectors

  Bộ 4 đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 7 năm học 2022 - 2023 - Phần 1 (có đáp án)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Bộ 4 đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 7 năm học 2022 - 2023 - Phần 1 (có đáp án) dưới định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 39 trang với 4 đề thi, mỗi đề thi bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm, tự luận kèm đáp án và giải chi tiết. Trích dẫn Bộ 4...
 19. The Collectors

  Bộ 4 đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 4 năm học 2022 - 2023 - Phần 1 (có đáp án)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Bộ 4 đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 4 năm học 2022 - 2023 - Phần 1 (có đáp án) dưới định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 13 trang với 3 đề thi, mỗi đề thi bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm, tự luận kèm đáp án và giải chi tiết. Trích dẫn Bộ 3...
 20. The Collectors

  Bộ 3 đề thi giữa học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 8 năm học 2022 - 2023 - Phần 1 (có đáp án)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Bộ 3 đề thi giữa học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 8 năm học 2022 - 2023 - Phần 1 (có đáp án) dưới định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 12 trang với 3 đề thi, mỗi đề thi bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm, tự luận kèm đáp án và giải chi tiết. Trích...
Back
Top