Bài tập Sóng cơ

Bài tập Sóng cơ

Tần số dao động nhỏ nhất mà các nguồn phát ra có giá trị là?

Ascentlupin

New Member
Bài toán
Thực hện giao thoa sóng với hai nguồn kết hợp $S_1,S_2$ cùng pha. Tốc độ truyền sóng trong môi trường $v=340,5m/s$. Tại điểm $M\left(S_1M=4,25m;S_2M=5m\right)$ có biên độ tổng hợp cực tiểu. Tần số dao động nhỏ nhất mà các nguồn phát ra có giá trị là?
A. f=315Hz
B. f=227Hz
C. f=190Hz
D. f=454Hz
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Khoảng cách từ M đến I bằng

hao.baobinh10

Active Member
Bài toán
Trên mặt thoáng chất lỏng, tại A và B cách nhau 20 cm, người ta bố trí hai nguồn đồng bộ có tần số 20 Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt thoáng chất lỏng là 50cm/s. Hình vuông ABCD nằm trên mặt thoáng chất lỏng, I là trung điểm của CD. Gọi điểm M nằm trên CD là điểm gần I nhất dao động với biên độ cực đại. Khoảng cách từ M đến I bằng:
A. 1,25cm
B. 2,8cm
C. 2,5cm
D. 3,7cm
 
Các phần tử ở đó dao động với biên độ cực đại và cùng pha với dao động của các nguồn là?
Bài toán
Ở mặt nước, tại hai điểm S1 và S2 có hai nguồn dao động cùng pha theo phương thẳng đứng, phát ra hai sóng kết hợp có bước sóng λ. Cho S1S2 = 5,4λ. Gọi (C) là hình tròn nằm ở mặt nước có đường kính là S1S2. Số vị trí trong (C) mà các phần tử ở đó dao động với biên độ cực đại và cùng pha với dao động của các nguồn là
A. 18.
B. 9.
C. 22.
D. 11.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Số điểm không dao động trên AB?

xiahkiTrần

New Member
Bài toán
2 nguồn sóng cơ dao động cùng tần số, cùng pha. Quan sát thấy trên AB có 5 điểm dao động với biên độ cực đại (kể cả A, B). Số điểm không dao động trên AB?
A. 6
B. 4
C. 5
D. 2

(Ai cho mình hình minh họa thì càng tốt, nhìn cho dễ. Mình cám ơn)
 
Giữa 2 vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm, số vị trí mà tại đó chỉ có vân sáng đơn sắc là.

ĐỗĐạiHọc2015

Well-Known Member
Bài toán
Thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y âng. Nguồn S phát đồng thời ba bức xạ có bước sóng $\lambda _1=0,40\mu m$; $\lambda _2=0,56\mu m$;$\lambda _3=0,72\mu m$, giữa 2 vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm, số vị trí mà tại đó chỉ có vân sáng đơn sắc là.
A. 12
B. 104
C. 120
D. 18
 
Phương trình dao động tại điểm N trên đường OM, cùng phía với M so với nguồn O, cách O 1 khoảng 2cm
Bài toán
Một nguồn dao động tạo ra tại O trên mặt nước phẳng lặng một dao động điều hòa theo phương vuông góc với mặt nước. Trên mặt nước xuất hiện những gợn sóng đồng tâm O cách nhau những khoảng 2cm . Biết rằng năng lượng sóng truyền đii không mất mát do ma sát và sức cản của môi trường nhưng phân bố đều trên mặt sóng tròn . Tại M cách O 1 khoảng 1 cm có phương trình dao động là $u_M =2\cos \left(100\pi t\right)$ cm. Phương trình dao động tại điểm N trên đường OM , cùng phía M so với nguồn O , cách O 1 khoảng 2cm là
 
Lúc li độ của M là $\dfrac{a}{2}$ (với a là biên độ của B) thì tốc độ của N bằng ... ?

Heavenpostman

Active Member
Bài toán
Một sóng dừng ổn định trên sợi dây với bước sóng $\lambda $ ; $B$ là một bụng sóng với tốc độ cực đại bằng $60(cm/s)$. $M$ và $N$ trên dây có vị trí cân bằng cách $B$ những đoạn tương ứng là $\dfrac{\lambda }{12}$ và $\dfrac{\lambda }{6}$ . Lúc li độ của M là $\dfrac{a}{2}$ (với a là biên độ của B) thì tốc độ của N bằng

A. $30\sqrt{6} cm/s$

B. $10\sqrt{6} cm/s$

C. $15\sqrt{2} cm/s$

D. $15\sqrt{6} cm/s$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Xác định khoảng cách nhỏ nhất tới trung trực của AB

minhtangv

Well-Known Member
Bài toán
Trong hiện tượng giao thoa sóng nước, 2 nguồn A, B cách nhau 20cm dao động cùng biên độ cùng pha cùng tần số f=50Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 2 m/s. Xét các điểm trên mặt nước thuộc đường tròn tâm A bán kính AB, điểm M nằm trên đường cực đại cách đường trung trực của AB một đoạn nhỏ nhất là:
A. 3,6cm.
B. 4,4cm.
C. 12,76cm.
D. 10,9cm.
PS: thấy có người dùng công thức này $d_{min}=\dfrac{L}{2}-\dfrac{d_2^2}{4L}$ với L=AB. Công thức này chứng minh thế nào? Ai biết trả lời nhé. Thank!
 
Last edited:
Tìm số điểm cực đại trên d

Truongvu127

New Member
Bài toán
Hai nguồn sóng AB cùng pha. AB=20cm, lamda=3cm, d là đường thẳng qua trung điểm của AB, hợp với AB góc 60 độ. Tìm số điểm cực đại trên d
 
Tính số điểm dao động cùng pha với nguồn O trên đoạn AB

Tinh Hoang

New Member
Bài toán
Trên mặt thoáng chất lỏng một mũi nhọn O chạm vào mặt nước dao động điều hòa với tần số f, tạo thành sóng trên mặt thoáng với bước sóng $\lambda $ . Xét hai phương truyền sóng Ox, Oy vuông góc với nhau.
Gọi A là điểm thuộc Ox cách O 16 $\lambda $ và B thuộc Oy cách O $\lambda $. Tính số điểm dao động cùng pha với nguồn O trên đoạn AB
A. 8
B. 9
C. 10
D. 11
 

Tài liệu mới

Top