Bài tập Sóng cơ

Bài tập Sóng cơ
Phương trình dao động tại điểm N trên đường OM ,cùng phía với M so với nguồn O ,cách O 1 khoảng 2cm
Bài toán
Một nguồn dao động tạo ra tại O trên mặt nước phẳng lặng một dao động điều hòa theo phương vuông góc với mặt nước. Trên mặt nước xuất hiện những gợn sóng đồng tâm O cách nhau những khoảng 2cm . Biết rằng năng lượng sóng truyền đii không mất mát do ma sát và sức cản của môi trường nhưng phân bố đều trên mặt sóng tròn . Tại M cách O 1 khoảng 1 cm có phương trình dao động là $u_M =2\cos \left(100\pi t\right)$ cm. Phương trình dao động tại điểm N trên đường OM , cùng phía M so với nguồn O , cách O 1 khoảng 2cm là
 
Xem các bình luận trước…
Khoảng cách từ M đến I bằng
Bài toán
Trên mặt thoáng chất lỏng, tại A và B cách nhau 20 cm, người ta bố trí hai nguồn đồng bộ có tần số 20 Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt thoáng chất lỏng là 50cm/s. Hình vuông ABCD nằm trên mặt thoáng chất lỏng, I là trung điểm của CD. Gọi điểm M nằm trên CD là điểm gần I nhất dao động với biên độ cực đại. Khoảng cách từ M đến I bằng:
A. 1,25cm
B. 2,8cm
C. 2,5cm
D. 3,7cm
 
Xem các bình luận trước…
Lúc li độ của M là $\dfrac{a}{2}$ (với a là biên độ của B) thì tốc độ của N bằng ... ?
Bài toán
Một sóng dừng ổn định trên sợi dây với bước sóng $\lambda $ ; $B$ là một bụng sóng với tốc độ cực đại bằng $60(cm/s)$. $M$ và $N$ trên dây có vị trí cân bằng cách $B$ những đoạn tương ứng là $\dfrac{\lambda }{12}$ và $\dfrac{\lambda }{6}$ . Lúc li độ của M là $\dfrac{a}{2}$ (với a là biên độ của B) thì tốc độ của N bằng

A. $30\sqrt{6} cm/s$

B. $10\sqrt{6} cm/s$

C. $15\sqrt{2} cm/s$

D. $15\sqrt{6} cm/s$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Xem các bình luận trước…
Mình cũng không rõ lắm. Bạn mod hieubuidinh có phải trang mình không cho dùng biểu tượng cảm xúc không nhỉ?
Trả lời:
Đó là ý kiến của anh Tàn cậu à.
Nói chung là không quá khắt khe thế đâu cậu: dùng vừa phải, hợp lí là được cậu à.
P/s: Nói thế thôi nhé cậu-tớ không muốn spam bài nữa nhé!
 
minhtangv
minhtangv
Xác định khoảng cách nhỏ nhất tới trung trực của AB
Bài toán
Trong hiện tượng giao thoa sóng nước, 2 nguồn A, B cách nhau 20cm dao động cùng biên độ cùng pha cùng tần số f=50Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 2 m/s. Xét các điểm trên mặt nước thuộc đường tròn tâm A bán kính AB, điểm M nằm trên đường cực đại cách đường trung trực của AB một đoạn nhỏ nhất là:
A. 3,6cm.
B. 4,4cm.
C. 12,76cm.
D. 10,9cm.
PS: thấy có người dùng công thức này $d_{min}=\dfrac{L}{2}-\dfrac{d_2^2}{4L}$ với L=AB. Công thức này chứng minh thế nào? Ai biết trả lời nhé. Thank!
 
Last edited:
Xem các bình luận trước…
Cảm ơn bạn! Hóa ra là $AF=\dfrac{L}{2}+x,BF=\dfrac{L}{2}-x$
$ \Rightarrow AF-BF=2x \Rightarrow x=\dfrac{{AF}^2-{BF}^2}{2\left(AF+BF\right)}$
$ \Rightarrow x=\dfrac{{AM}^2-{BM}^2}{2L}$
$ \Rightarrow x=\dfrac{L}{2}-\dfrac{d_2^2}{2L}$
Chắc chắn để $x=d_{min}$ thì k=-1 khỏi suy nghĩ vì bên phải sẽ gần hơn! Nhưng sao không giống công thức $x=\dfrac{L}{2}-\dfrac{d_2^2}{4L}$?
 
Truongvu127
Truongvu127
Tìm số điểm cực đại trên d
Bài toán
Hai nguồn sóng AB cùng pha. AB=20cm, lamda=3cm, d là đường thẳng qua trung điểm của AB, hợp với AB góc 60 độ. Tìm số điểm cực đại trên d
 
Tinh Hoang
Tinh Hoang
Tính số điểm dao động cùng pha với nguồn O trên đoạn AB
Bài toán
Trên mặt thoáng chất lỏng một mũi nhọn O chạm vào mặt nước dao động điều hòa với tần số f, tạo thành sóng trên mặt thoáng với bước sóng $\lambda $ . Xét hai phương truyền sóng Ox, Oy vuông góc với nhau.
Gọi A là điểm thuộc Ox cách O 16 $\lambda $ và B thuộc Oy cách O $\lambda $. Tính số điểm dao động cùng pha với nguồn O trên đoạn AB
A. 8
B. 9
C. 10
D. 11
 
anhthich274
anhthich274
Khoảng cách OM bằng ?
Bài toán
Hai nguồn âm điểm phát sóng cầu đồng bộ với $f=680 Hz$ đặt tại A và B cách nhau 1 m trong không khí.Biết tốc độ truyền âm trong không khí là $v=340 m/s$. Bỏ qua sự hấp thụ âm của môi trường. Gọi O là điểm thuộc trung trực của AB cách AB 100m và M là điểm thuộc mặt phẳng qua O song song với AB, gần O nhất mà tại đó nhận được âm to nhất. Cho rằng AB << OI. Khoảng cách OM là:
A. 40m
B. 50m
C. 60m
D. 70m
 
Xem các bình luận trước…
Mọi người xem cách này sai ở đâu nhá
Giả sử M là điểm nghe thấy âm to nhất gần O nhất đặt $OM=x$
$MA-MB=\lambda $
Ta lại có
$MA^{2}=d^{2}+\left(\dfrac{L}{2}+x\right)^{2}$
$MB^{2}=d^{2}+\left(\dfrac{L}{2}-x\right)^{2}$
$\Rightarrow MA^{2}-MB^{2}=\left(MA-MB\right)\left(MA+MB\right)=2Lx$
Mặt khác:
$\left(MA-MB\right)\left(MA+MB\right)=\left(MA-MB\right).2d$
$\Rightarrow Lx=\lambda d\rightarrow x\dfrac{d.\lambda}{L}$
$\left(L=AB\right)$
Thay số $x=50m$
Chứng minh giống giao thoa ánh sáng
Bạn giải thích chỗ MA+MB=2d hộ mình với
 
Vận tốc dao động tại điểm B trong sóng cơ
Bài toán
Câu 40: Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn uS1 = uS2 = 4cos(40πt) mm, tốc độ truyền sóng là 120 cm/s. Gọi I là trung điểm của S1S2, lấy hai điểm A, B nằm trên S1, S2 lần lượt cách I một khoảng 0,5 cm và 2 cm. Tại thời điểm t vận tốc của điểm A là $12\sqrt{3}$ cm/s thì vận tốc dao động tại điểm B có giá trị :
A. $4\sqrt{3}$
B. $-12\sqrt{3}$
C. $-12$
D. $12\sqrt{3}$
 
Xem các bình luận trước…
Cador.Halley
Cador.Halley
Điểm gần nhất nằm trên đường trung trực của AB dao động cùng pha với A và B cách trung điểm O...
Bài toán:
Trên mặt chất lỏng có 2 nguồn sóng kết hợp A, B cách nhau 10cm, cùng dao động với tần số 80Hz và pha ban đầu bằng 0. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 40cm/s. Điểm gần nhất nằm trên đường trung trực của AB dao động cùng pha với A và B cách trung điểm O của AB một đoạn là:
A. 1.14cm
B. 2.29cm
C. 3.38cm
D. 4.58cm
 
Xem các bình luận trước…
$d_2 - d_1 =K\lambda $ >$\dfrac{AB}{2} $ nên $K=11$.Tam giác vuông $d=\sqrt{5,5^2 -5^2} =2,29$
Mình nghĩ đungs nhất ở đây là $d=k\lambda $ với d là khoảng cách từ M tới mỗi nguồn.
Cụ thể như sau:
$\varphi _{M}= \dfrac{\pi }{\lambda }.\left (MA+MB \right)=\dfrac{2\pi d}{\lambda }$
Mà M đồng pha với nguồn nên:
$\varphi _{M}=2k\pi \Rightarrow d=k\lambda $
Phần sau làm giống như bạn!
 
inconsolable
inconsolable
Sau 0,725s thì một điểm M trên Ox cách O 1,3 m có trạng thái chuyển động là:
Bài toán
Một sóng cơ truyền theo trục Ox với vận tốc 2 m/s. Phương trình dao động tại O là $u=\sin {\left(20\pi t-\dfrac{\pi }{2}\right)} mm$. Sau 0,725s thì một điểm M trên Ox cách O 1,3 m có trạng thái chuyển động là:
A. từ VTCB đi sang phải
B. từ VTCB đi sang trái
C. từ VTCB đi lên
D. từ li độ cực đại đi sang trái
 
Viết lại phương trình của O $u=\cos \left(20\pi t-\pi \right)$ , $t=0$ : O đang ở biên âm
$0,725s=7T+\dfrac{T}{4}$, sau $0,725s$ O đang ở VTCB theo chiều dương
Độ lệch pha của O và M
$\Delta \varphi =\dfrac{2\pi d}{\lambda }=\dfrac{1,3.2\pi }{0.2}=13\pi $
ở thời điểm $t=0,725s$ M ở VTCB theo chiều âm
đáp án B
 

Tài liệu mới

Top