Xác định $\dfrac{\Delta d}{d}$

achanh96

Member
Bài toán
Mạch dao động điện từ gồm cuộn dây có độ tự cảm L=0,25H; có điện trở R=50Ω và tự điện có điện dung C= $\dfrac{10^{-4}}{\pi }$ F. Mạch dao dộng tắt dần. Để duy trì dao động cho mạch người ta làm như sau: vào thời điểm tụ tích điện cực đại người ta thay đổi khoảng cách hai bản tụ là d và khi điện tích của tụ bằng không thì đưa bản tụ về vị trí ban đầu ( cách nhau d). Xác định $\dfrac{\Delta d}{d}$
A. 0,2
B. 0,5
C. 0,75
D. $\dfrac{1}{3}$
 

Quảng cáo

Top