Trên cung phần tư OM có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại?

Alitutu

Active Member
Bài toán
Trong thí nghiệm giao thoa trên mặt thoáng chất lỏng, hai nguồn sóng đồng bộ A và B cách nhau $20cm$. Khoảng cách giữa hai điểm liên tiếp dao động mạnh nhất nằm trên AB bằng $1cm$. Dựng đường tròn tâm B, bán kính $10cm$ nằm trong mặt thoáng chất lỏng. Gọi O là trung điểm AB, M là điểm trên đường tròn sao cho MB vuông góc AB. Trên cung phần tư OM có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại?
A. 9
B. 6
C. 10
D. 7
 

anh yêu em

Active Member
Bài toán
Trong thí nghiệm giao thoa trên mặt thoáng chất lỏng, hai nguồn sóng đồng bộ A và B cách nhau $20cm$. Khoảng cách giữa hai điểm liên tiếp dao động mạnh nhất nằm trên AB bằng $1cm$. Dựng đường tròn tâm B, bán kính $10cm$ nằm trong mặt thoáng chất lỏng. Gọi O là trung điểm AB, M là điểm trên đường tròn sao cho MB vuông góc AB. Trên cung phần tư OM có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại?
A. 9
B. 6
C. 10
D. 7
$-10< k \lambda<10\sqrt{2}-10$. Tính ra được 7 thì phải. Đáp án D.
 

Quảng cáo

Top