Tìm giá trị $T_2$

lbsschool

New Member
Bài toán
Hai chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục nằm ngang $Ox$, cùng biên độ $5 cm$, chu kì của chúng lần lượt là $T_1 = 0,2s$ và $T_2$. Lúc đầu cả hai chất điểm cùng xuất phát từ vị trí có li độ $2,5 cm$ và sau khoảng thời gian ngắn nhất là $\dfrac{1}{39}s$ chúng có cùng li độ. Khi đó giá trị của $T_2$ là:
A. $0,125s$
B. $0,1s$
C. $0,5s$
D. $0,25s$
 

Spin9x

Active Member
Bài toán
Hai chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục nằm ngang Ox, cùng biên độ 5 cm, chu kì của chúng lần lượt là $T_1 = 0,2s$ và $T_2$. Lúc đầu cả hai chất điểm cùng xuất phát từ vị trí có li độ 2,5 cm và sau khoảng thời gian ngắn nhất là 1/39s chúng có cùng li độ. Khi đó giá trị của $T_2$ là:
A. 0,125s
B. 0,1s
C. 0,5s
D. 0,25s

Hai vật gặp nhau ngắn nhất khi $(\omega_1 + \omega_2 ) t = \dfrac{2\pi}{3}$
$\Rightarrow$ $ \dfrac{2\pi}{0,2}+\dfrac{2\pi}{T_2}=\dfrac{78\pi}{3}$
$\Rightarrow $ $T_2 = 0,125 s$ .A
 

__Black_Cat____!

Well-Known Member
Bài toán
Hai chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục nằm ngang $Ox$, cùng biên độ $5 cm$, chu kì của chúng lần lượt là $T_1 = 0,2s$ và $T_2$. Lúc đầu cả hai chất điểm cùng xuất phát từ vị trí có li độ $2,5 cm$ và sau khoảng thời gian ngắn nhất là $\dfrac{1}{39}s$ chúng có cùng li độ. Khi đó giá trị của $T_2$ là:
A. $0,125s$
B. $0,1s$
C. $0,5s$
D. $0,25s$
Bạn xem lại xem cùng li độ hay cùng tọa độ hộ mình với.
Thử đáp án chả có cái nào đúng cả.
 

Spin9x

Active Member
Em thử viết phương trình dao động của hai vật hộ chị đi. Thanks so muchs
Để tgian ngắn nhất thì 2 vật phải đang hướng ra vị trí biên
$x_1=A\cos(\omega_1t-\dfrac{\pi}{3})$
$x_2=A\cos(\omega_2t-\dfrac{\pi}{3})$
$x_1=x_2 \to \omega_1t-\dfrac{\pi}{3}=-(\omega_2t-\dfrac{\pi}{3})+k2{\pi}$
$(\omega_1+\omega_2)t=\dfrac{2\pi}{3}+k2{\pi}$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

__Black_Cat____!

Well-Known Member
Để tgian ngắn nhất thì 2 vật phải đang hướng ra vị trí biên
$x_1=A\cos(\omega_1t-\dfrac{\pi}{3})$
$x_2=A\cos(\omega_2t-\dfrac{\pi}{3})$
$x_1=x_2$ $\omega_1t-\dfrac{\pi}{3}=-(\omega_2t-\dfrac{\pi}{3})+k2{\pi}$
OK. Chị bị nhầm tí xíu. Dạo này não tàn quá
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

ashin_xman

Đại Học Y Hà Nội
Moderator
Để tgian ngắn nhất thì 2 vật phải đang hướng ra vị trí biên
$x_1=A\cos(\omega_1t-\dfrac{\pi}{3})$
$x_2=A\cos(\omega_2t-\dfrac{\pi}{3})$
$x_1=x_2$ $\omega_1t-\dfrac{\pi}{3}=-(\omega_2t-\dfrac{\pi}{3})+k2{\pi}$
Bài này không phải là tìm $\omega_{2}$ để khoảng thời gian ngắn nhất có cùng li độ. Bài này nếu mình làm thì xét 4 trường hợp nhưng dài quá. Mình đang tìm cách phù hợp với thi đại học
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Tăng Hải Tuân

Well-Known Member
Administrator

ashin_xman

Đại Học Y Hà Nội
Moderator
Để tgian ngắn nhất thì 2 vật phải đang hướng ra vị trí biên
$x_1=A\cos(\omega_1t-\dfrac{\pi}{3})$
$x_2=A\cos(\omega_2t-\dfrac{\pi}{3})$
$x_1=x_2 \to \omega_1t-\dfrac{\pi}{3}=-(\omega_2t-\dfrac{\pi}{3})+k2{\pi}$
$(\omega_1+\omega_2)t=\dfrac{2\pi}{3}+k2{\pi}$
Với mỗi $\omega_{2}$ riêng thì khoảng thời gian ngắn nhất để hai vật có cụng li độ là khác nhau. Nếu đề nói tìm $\omega_{2}$ để có khoảng thời gian ngắn nhất để hai vật có cùng li độ là nhỏ nhất thì mới làm thế này
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Quảng cáo

Top