C biến thiên Hỏi $U_{0}$ có giá trị bằng bao nhiêu?

nhocmimihi

Active Member
Bài toán
Đặt một điện áp $u=U_{0}\cos100\pi t(V)$vào 2 đầu đoạn mạch RCL mắc nối tiếp, có cuộn dây điều chỉnh điện dung đến giá trị mà thuần cảm, điện dung C của tụ điện thay đổi được. Khi $Z_{C}=1,5Z_{L}$ thì điện áp hiệu dụng $U_{RC}$đạt cực đại và bằng $60\sqrt{3}(V)$. Hỏi $U_{0}$ có giá trị bằng bao nhiêu?
A. $60\sqrt{2}$V
B. $60\sqrt{3}$V
C. $120\sqrt{2}$V
D.120V
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

lvcat

Super Moderator
Super Moderator
Bài toán
Đặt một điện áp $u=U_{0}\cos100\pi t(V)$vào 2 đầu đoạn mạch RCL mắc nối tiếp, có cuộn dây điều chỉnh điện dung đến giá trị mà thuần cảm, điện dung C của tụ điện thay đổi được. Khi $Z_{C}=1,5Z_{L}$ thì điện áp hiệu dụng $U_{RC}$đạt cực đại và bằng $60\sqrt{3}(V)$. Hỏi $U_{0}$ có giá trị bằng bao nhiêu?
A. $60\sqrt{2}$V
B. $60\sqrt{3}$V
C. $120\sqrt{2}$V
D.120V
Khi U_{RC} cực đại thì ta có hệ thức
$$Z_C^2-Z_L.Z_C-R^2=0$$
$\Rightarrow R^2=\dfrac{Z_C^2}{3}$$
$$\Rightarrow \dfrac{U_{RC}}{U_0}=\dfrac{\sqrt{Z_C^2+R^2}{\sqrt{2}.\sqrt{R^2(Z_L-Z_C)^2}}=\dfrac{\sqrt{6}}{2}$$
$$\Rightarrow U_0=60\sqrt{2}$$
Chọn A
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Quảng cáo

Top