Dòng điện xoay chiều

Máy phát điện, mạch điện xoay chiều RLC

Lí thuyết Điện xoay chiều

Lí thuyết Điện xoay chiều
Chủ đề
112
Bài viết
378
Chủ đề
112
Bài viết
378

Bài tập Điện xoay chiều

Bài tập Điện xoay chiều
Chủ đề
2.3K
Bài viết
9.8K
Chủ đề
2.3K
Bài viết
9.8K
Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn...

vy12cb8

New Member
Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần R=100 căn 3 mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần L, đoạn mạch MB có tụ điện với dung kháng 200, biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AM và điện áp hai đầu đoạn mạch AB lệch pha nhau pi/6, giá trị cảm kháng bằng:
A. 50 căn 3
B. 100
C. 100 căn 3
D. 300
 
Mọi người giúp mình bài này với Đặt điện áp u=U 2pift(f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm...

nhuquynh722002

New Member
Mọi người giúp mình bài này với
Đặt điện áp u=U 2pift(f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuận L, điện trở R và tụ điện C(CR2<L). Khi f=f1 thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện cực đại, hệ số công suất của đoạn mạch là cosphi1. Khi f=f2 thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt cực đại, hệ số công suất của đoạn mạch lúc này là cosphi2. Tìm biểu thức lien hệ giữa f1, f2 cosphi1, cosphi2 ĐA: cosphi1 =cosphi2 = căn (2f1/f1+f2)
 
Mạch điện xoay chiều rlc mắc nối tiếp R=100, L=2/π, C=100/π mắc nối tiếp vào mạch xoay chiều...

NgọcÁnh...

New Member
Mạch điện xoay chiều rlc mắc nối tiếp R=100, L=2/π, C=100/π mắc nối tiếp vào mạch xoay chiều điện trở k đáng kể. Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế u=200cos100πt
a) tính tổng trở của mạch và số chỉ ampere kế
b) viết biểu thức cường độ dòng điện tức thời giữa 2 đầu điện trở, 2 đầu cuộn cảm và 2 đầu tụ điện
c) tính độ lẹch pha của hiệu điện thế và cường độ dòng điện
 
Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R cuộn cảm tụ điện mắt nối tiếp biết cảm kháng...
Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R cuộn cảm tụ điện mắt nối tiếp biết cảm kháng gấp đôi dung kháng và đọ lệch pha của điện áp giữa 2 đầu đoạn mạch là π/3 dung kháng tụ điện bằng
A ) R/√3
B) 2R
C) R√2
D) R√3
 
Tụ điện có ghi 400ACV -50Hz hỏi hiệu điện thế hiệu dụng lớn nhất đặt vào tụ là bao nhiêu ...

Thuhuong Trần

New Member
Tụ điện có ghi 400ACV -50Hz hỏi hiệu điện thế hiệu dụng lớn nhất đặt vào tụ là bao nhiêu? Chọn 400 V mọi người cho ý kiến với
 
Khi $f=2\sqrt{2}f_{c}$ thì hệ số công suất toàn mạch gần nhất với giá trị nào ?

lelonghu7890

New Member
Bài toán
Đặt điện áp $u=U\sqrt{2}$cos($2\pi ft$) (f thay đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp theo đúng thứ tự gồm điện trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C, với $2L>R^{2}C$. Khi $f=f_{c}$ thì $U_{C}$ max và tiêu thụ công suất bằng $\dfrac{2}{3}$ công suất cực đại. Khi $f=2\sqrt{2}f_{c}$ thì hệ số công suất toàn mạch gần nhất với giá trị nào?
A. 0,56
B. 0,36
C. 0,50
D. 0,86
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Truyền tải điệnGiữ nguyên điện áp nơi phát thì công suất phát vào ngày nóng đã tăng lên bao nhiêu lần so vs ngày thường?

Lại Nam Anh

New Member
Các bạn cho mik hoj một tí: =((:-B
Bài toán
Điện năng được truyền từ nơi phát đến một khu dân cư bằng đường dây tải một pha. Những ngày bình thường thì hiệu suất truyền tải là 90%. Nhưng vào 1 ngày nắng nóng lượng điện tiêu thụ tăng thêm 64% so với ngày thường. Coi hao phí chỉ do tỏa nhiệt trên đường dây, cos phi=1. Giữ nguyên điện áp nơi phát thì công suất phát vào ngày nóng đã tăng lên bao nhiêu lần so vs ngày thường và hiệu suất truyền tải ngày nóng bằng bn??????
A. 1,8 và 80%
B. 1,6 và 80%
C. 1,8 và 82%
D. 1,6 và 84%
 
Giá trị tức thời của cường độ dòng điện (Câu 27 mã đề 201 năm 2017)

tdhv

New Member
Bạn nào giải giúp mình câu 27 trong đề thi 201 của năm 2017 với. Mình có xem phương pháp đường tròn nhưng không hiểu
Untitled.png
 
Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch RLC

phoducvung

New Member
Bài toán
Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm, trong đó L thay đổi được. Khi $L=L_0$ thì công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại và bằng 200W và khi đó $U_L=2U$. Sau đó thay đổi L để điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm có giá trị lớn nhất. Công suất tiêu thụ của mạch lúc này là:
A. 180w
B. 120W
C. 160W
D. 150W
 
C biến thiênĐiện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch?

Snow In June

New Member
Bài toán
Cho đoạn mạch AB gồm cuộn dây không thuần cảm mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điện áp đặt vào hai đầu mạch có biểu thức $u = U\sqrt{2} cos(\omega t+\varphi)$ trong đó U và \omega không thay đổi. Thay đổi giá trị của C thì nhận thấy: với C=C1 thì điện áp hai đầu tụ điện có giá trị hiệu dụng 40V và trễ pha hơn điện áp giữa hai đầu mạch một góc \varphi 1 ($0<\varphi _1<\pi/2$) Với C=C2 thì dòng điện trong mạch trễ pha hơn so với điện áp hai đầu mạch góc $\varphi _1$, điện áp giữa hai đầu tụ là 20V và mạch tiêu thụ công suất bằng 3/4 công suất cực đại. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch gần nhất với giá trị nào?
A. 25V
B. 28V
C. 20V
D. 32V
Ai giải hộ với!
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Tài liệu mới

Top