Bài tập Điện xoay chiều

Bài tập Điện xoay chiều

C biến thiênGiá trị của Ф gần nhất với giá trị nào sau đâu

ngohamy

New Member
Bài toán
Đặt điện áp $u =80\cos \left(ωt + Ф\right)$ ( $ω$ không đổi và $Ф$ ) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp theo thứ tự: điện trở, cuộn cảm thuần và tụ điện có điện dung thay đổi được. Khi $C=C_1$ thì điện áp giữa hai đầu tụ điện là $u =100\cos \left(ωt\right)$. Khi $C=C_2$ thì điện áp giữa hai đầu đoạn mạch chứa R và L là $u = 100\cos \left(ωt +π/2\right)$. Giá trị của Ф gần nhất với giá trị nào sau đâu
 
L biến thiênHệ số công suất của đoạn mạch AB khi $L = L_0$ bằng

thanhphuocphan

New Member
Bài toán
Đăt điện áp xoay chiều ổn đinh vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồ điên trở thuần R, tụ điên C và cuộn cảm có độ tư cảm L thay đổi được. Khi điều chỉnh đến giá trị L = Lo thì điện áp hiệu dụng trên hai đầu cuộn cảm UL đat cưc đại là ULmax. Khi L = L1 hoặc L = L2 thì UL1 = UL2 = 0,9ULmax. Hê số công suất của mạch AB khi L = L1 và L = L2 có tổng giá tri bằng 1,44. Hệ số công suất của đoạn mạch AB khi L = Lo bằng
A. 0,5
B. 0,6
C. 0,7
D. 0,8
 
Giá trị P gần với giá trị nào nhất sau đây

nhuquynh722002

New Member
Bài toán
Đặt điện áp u = U√2cos(ωt) V vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R, tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L mắc nối tiếp. Khi R = R0 thì công suất của mạch là P và hệ số công của của mạch là cosφ0, tăng dần giá trị R đến R = R1 thì công suất của mạch vẫn là P và hệ số công suất của mạch là cosφ1. Tiếp tục điều chỉnh R đến R = R0 + R1 thì hệ số công suất của mạch là 2cosφ0, khi đó công suất của mạch bằng 100 W. Giá trị P gần với giá trị nào nhất sau đây:
A. 120 W
B. 90 W
C. 80 W
D. 140 W
 
MPĐĐiện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MB nhỏ nhất có thể là

hung771122

New Member
Bài toán
Nối hai cực của máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở R, cuộn cảm thuần L, tụ điện C mắc nối tiếp theo thứ tự. Điều chỉnh tốc độ quay của roto để mạch AB tiêu thụ công suất cực đại thì thấy điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở lớn hơn điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện là a(V). Gọi M là điểm nối giữa điện trở và cuộn cảm, lúc này điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MB nhỏ nhất có thể là
 
Hỏi $U_0$ gần giá trị nào nhất sau đây

nhuquynh722002

New Member
Bài toán
Đặt điện áp xoay chiều u=Uosinwt(V) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây nối tiếp với tụ điện C có điện dung thay đổi được. Đầu tiên điều chỉnh C sao cho công suất mạch đạt cực đại thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là 19V. Sau đó thay đổi C để điện áp hiệu dụng hai đầu tụ cực đại, khi đó có một thời điểm mà điện áp tức thời hai đầu cuộn dây và điện áp tức thời hai đầu tụ lần lượt là -12V và 5V. Hỏi Uo gần giá trị nào nhất sau đây
A. 13V
B. 17V
C. 9V
D. 19V
 
f biến thiênOmega biến thiên
Đặt u=Uocos2pift (f thay đổi) vào mạch RLC nối tiếp L thuần. Khi f=fc Uc max. F=fl UL max. Nếu 2fl =3fc thì hệ số công suất khi f=fl là bao nhiêu
A 2/căn 5 B. Căn 3/2 C. 0,5 D. 2/căn 7
E cảm ơn trước ạ
 
Cho đoạn mạch AB gồm đoạn mạch AM chỉ có cuộn dây thuần cảm nối tiếp đoạn mạch MN...

3tngn

New Member
Bài toán
Cho đoạn mạch AB gồm đoạn mạch AM chỉ có cuộn dây thuần cảm nối tiếp đoạn mạch MN chỉ có tụ C và đoạn mạch NB chỉ có điện trở R. Điện áp hai đầu mạch: Uab=200coswt (V), R=-40 ôm. Khi mắc vào hai đầu M, N một ampe kế Ra=0 thì ampe kế chỉ 2.5A. Khi mắc ampe kế vào hai đầu MB thi số chỉ ampe kế là
A. 2,5 A
B. 2,5√2 A
C. 4 A
D. 2 A
 
Điện năng được truyền từ 1 nhà máy phát điện nhỏ đến 1 khhu công nghiệp(KCN) bằng đường dây tải...

phy_idioter

New Member
Bài toán
Điện năng được truyền từ 1 nhà máy phát điện nhỏ đến 1 khhu công nghiệp(KCN) bằng đường dây tải điện một pha. Nếu điện áp truyền đi là U thì ở KCN phải lắp một máy hạ áp với tỉ số 54/1 để đáp ứng 12/13 nhu cầu điện năng của KCN. Nếu muốn cung cấp đủ điện năng cho KCN thì điện áp truyền đi phải là k. U, và dùng máy hạ áp với tỉ số 117/1. Biết công suất điện nơi truyền đi không đổi, còn hệ số công suất =1. Giá trị của k là:
A. 4
B. 8
C. 2
D. 6
 
Truyền tải điệnHiệu suất truyền tải lúc đầu là bao nhiêu?

Yến123

New Member
Bài toán
Điện năng được truyền từ nơi phát đến một khu dân cư bằng đường dây một pha với hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu nơi phát luôn không đổi. Ban đầu công suất tiêu thụ điện của khu dân cư là P, sau đó thay đổi dạng mạch điện nơi tiêu thụ nhưng không làm thay đổi hệ số công suất toàn hệ thống. Người ta thấy rằng công suất sử dụng điện của khu dân cư này vẫn là P, nhưng công suất truyền tải lớn hơn 15%. Hỏi hiệu suất truyền tải lúc đầu là bn?
Help me!!
 
f biến thiênHãy xắp xếp theo thứ tự giảm dần của tần số?

Yến123

New Member
Bài toán
Cho đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp, trong đó L là cuộn thuần cảm. Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng U không đổi, tần số f thay đổi được. Điều chỉnh giá trị của f thì nhận thấy f=f1, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm có giá trị bằng 0,4U, f=f2 điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ có giá trị bằng 0,4U, f=f3 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm và hai đầu tụ điện có giá trị bằng nhau và bằng 0,6U. Hãy xắp xếp theo thứ tự giảm dần của tần số?
Giúp mình bài này với ạ!!
 

Tài liệu mới

Top