toán 9

 1. The Collectors

  Đề thi chọn học sinh giỏi môn Toán 9 năm học 2022 - 2023 - Tỉnh Hải Dương (giải chi tiết)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi chọn học sinh giỏi môn Toán 9 năm học 2022 - 2023 - Tỉnh Hải Dương (giải chi tiết) dưới định dạng PDF hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 8 trang bao gồm 5 bài tập tự luận kèm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết. Thời gian làm bài: 150 phút (không...
 2. The Collectors

  Đề thi chọn học sinh giỏi môn Toán 9 năm học 2022 - 2023 - Thành phố Hà Nội (giải chi tiết)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi chọn học sinh giỏi môn Toán 9 năm học 2022 - 2023 - Thành phố Hà Nội (giải chi tiết) dưới định dạng PDF hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 9 trang bao gồm 5 bài tập tự luận kèm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết. Thời gian làm bài: 150 phút...
 3. The Collectors

  Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 9 năm học 2022 - 2023 - Phòng GD&ĐT Thạch Thất - Hà Nội (có đáp án)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 9 năm học 2022 - 2023 - Phòng GD&ĐT Thạch Thất - Hà Nội (có đáp án) dưới định dạng PDF hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 5 trang bao gồm 5 bài tập tự luận kèm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết. Thời gian làm bài: 90 phút...
 4. The Collectors

  Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 9 năm học 2022 - 2023 - Phòng GD&ĐT TP Ninh Bình (có đáp án)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 9 năm học 2022 - 2023 - Phòng GD&ĐT TP Ninh Bình (có đáp án) dưới định dạng PDF hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 5 trang bao gồm 2 phần chính: Trắc nghiệm - Tự luận kèm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết. Thời gian làm...
 5. The Collectors

  Bộ 4 đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 9 năm học 2020 - 2021 (có đáp án)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Bộ 4 đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 9 năm học 2020 - 2021 (có đáp án) dưới định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 14 trang với 4 đề thi, mỗi đề thi bao gồm các câu hỏi và bài tập tự luận kèm đáp án và giải chi tiết. Trích...
 6. The Collectors

  Bộ 2 đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán 9 năm học 2022 - Phần 1 (giải chi tiết)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Bộ 2 đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán 9 năm học 2022 - Phần 1 (giải chi tiết) dưới định dạng PDF hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 10 trang với 2 đề thi kèm đáp án chi tiết. 📩 Tải về để xem bản đầy đủ và chính xác nhất!
 7. The Collectors

  Bộ 3 đề thi giữa kỳ 1 môn Toán lớp 9 năm học 2021 - 2022 - Phần 1 (giải chi tiết)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Bộ 3 đề thi giữa kỳ 1 môn Toán lớp 9 năm học 2021 - 2022 - Phần 1 (giải chi tiết) dưới định dạng PDF hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 24 trang với 3 đề thi kèm đáp án và hướng dẫn giải. 📩 Tải về để xem bản đầy đủ và chính xác nhất!
 8. T

  Kế hoạch dạy phụ đạo năm học 2021 - 2022 - Toán 9

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Kế hoạch dạy phụ đạo năm học 2021 - 2022 - Toán 9 mới nhất dưới định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu bao gồm các nội dung chính như: mục tiêu về kiến thức, kỹ năng, năng lực, thái độ cần đạt và định hướng năng lực có thể hình thành và phát...
 9. T

  Bộ đề kiểm tra giữa học kỳ 1 - Toán 9 (Có đáp án)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Bộ đề kiểm tra giữa học kỳ 1 - Toán 9 (Có đáp án) dưới định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 36 trang cùng với đó là các câu hỏi theo mức độ từ dễ đến khó cho các em tham khảo trong mùa thi sắp tới. 📩 Tải về để xem bản đầy đủ và chính xác...
 10. T

  Bảng ma trận thi giữa học kỳ 1 môn Toán 9 năm học 2022 - 2023

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Bảng ma trận thi giữa học kỳ 1 môn Toán 9 năm học 2022 - 2023 dưới định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 5 trang cùng với đó là các câu hỏi theo mức độ từ dễ đến khó cho các em tham khảo trong mùa thi sắp tới. 📩 Tải về để xem bản đầy đủ...
 11. T

  Phương pháp dạy học trong Toán 9

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Phương pháp dạy học trong Toán 9 mới nhất dưới định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu bao gồm các nội dung chính như: mục tiêu về kiến thức, kỹ năng, năng lực, thái độ cần đạt và định hướng năng lực có thể hình thành và phát triển; phương pháp...
 12. T

  Đề thi giữa học kỳ 2 - Toán 9 THCS Nam Dương năm học 2021 - 2022 (có đáp án)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi giữa học kỳ 2 - Toán 9 THCS Nam Dương năm học 2021 - 2022 (có đáp án) dưới định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 4 trang cùng với đó là các câu hỏi theo mức độ từ dễ đến khó cho các em tham khảo trong mùa thi sắp tới. 📩 Tải về để...
 13. T

  Đề thi giữa học kỳ 2 - Toán 9 THCS Lương Khánh Thiện năm học 2021 - 2022 (có đáp án)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi giữa học kỳ 2 - Toán 9 THCS Lương Khánh Thiện năm học 2021 - 2022 (có đáp án) dưới định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 6 trang cùng với đó là các câu hỏi theo mức độ từ dễ đến khó cho các em tham khảo trong mùa thi sắp tới. 📩 Tải...
 14. T

  Đề thi giữa học kỳ 2 - Toán 9 THCS Giảng Võ năm học 2021 - 2022 (có đáp án)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi giữa học kỳ 2 - Toán 9 THCS Giảng Võ năm học 2021 - 2022 (có đáp án) dưới định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 7 trang cùng với đó là các câu hỏi theo mức độ từ dễ đến khó cho các em tham khảo trong mùa thi sắp tới. 📩 Tải về để xem...
 15. T

  Đề thi học kỳ 1 - Toán 9 tỉnh Quảng Nam năm học 2021 - 2022 (có đáp án)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi học kỳ 1 - Toán 9 tỉnh Quảng Nam năm học 2021 - 2022 (có đáp án) dưới định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 8 trang cùng với đó là các câu hỏi theo mức độ từ dễ đến khó cho các em tham khảo trong mùa thi sắp tới. 📩 Tải về để xem bản...
 16. T

  Đề thi học kỳ 1 - Toán 9 tỉnh Quảng Nam năm học 2017 - 2018 (có đáp án)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi học kỳ 1 - Toán 9 tỉnh Quảng Nam năm học 2017 - 2018 (có đáp án) dưới định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 4 trang cùng với đó là các câu hỏi theo mức độ từ dễ đến khó cho các em tham khảo trong mùa thi sắp tới. 📩 Tải về để xem bản...
 17. T

  Đề thi học kỳ 1 - Toán 9 tỉnh Quảng Nam năm học 2018 - 2019 (có đáp án)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi học kỳ 1 - Toán 9 tỉnh Quảng Nam năm học 2018 - 2019 (có đáp án) dưới định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 4 trang cùng với đó là các câu hỏi theo mức độ từ dễ đến khó cho các em tham khảo trong mùa thi sắp tới. 📩 Tải về để xem bản...
 18. T

  Đề thi học kỳ 1 - Toán 9 tỉnh Quảng Nam năm học 2020 - 2021 (có đáp án)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi học kỳ 1 - Toán 9 tỉnh Quảng Nam năm học 2020 - 2021 (có đáp án) dưới định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 2 trang cùng với đó là các câu hỏi theo mức độ từ dễ đến khó cho các em tham khảo trong mùa thi sắp tới. 📩 Tải về để xem bản...
 19. T

  Đề kiểm tra giữa học kỳ 2 - Toán 9 THCS Trung Kiên năm học 2021 - 2022 (có đáp án)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề kiểm tra giữa học kỳ 2 - Toán 9 THCS Trung Kiên năm học 2021 - 2022 (có đáp án) dưới định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 5 trang cùng với đó là các câu hỏi theo mức độ từ dễ đến khó cho các em tham khảo trong mùa thi sắp tới. 📩 Tải về...
 20. T

  Đề cương trắc nghiệm học kỳ 1 - Toán 9 năm học 2022 - 2023 (Có đáp án)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề cương trắc nghiệm học kỳ 1 - Toán 9 năm học 2022 - 2023 (Có đáp án) dưới định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 4 trang cùng với đó là các câu hỏi theo mức độ từ dễ đến khó cho các em tham khảo trong mùa thi sắp tới. 📩 Tải về để xem bản...
Back
Top