nhóm gv mgb

 1. T

  Một mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại trên một bàn tụ điện là $4\sqrt{2}\left( \mu C \right)$...

  Một mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại trên một bàn tụ điện là $4\sqrt{2}\left( \mu C \right)$ và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là $0,5\pi \sqrt{2}$ A. Thời gian ngắn nhất để điện tích trên một bản tụ giảm từ giá trị cực đại đến nửa giá...
 2. T

  Đặt điện áp $u=U\sqrt{2}\cos \left( \omega t \right)\left( V \right)$ vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp AB gồm hai đoạn mạch AM và MB. Đoạn AM...

  Đặt điện áp $u=U\sqrt{2}\cos \left( \omega t \right)\left( V \right)$ vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp AB gồm hai đoạn mạch AM và MB. Đoạn AM gồm ${{R}_{1}}$ mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần L. Đoạn MB gồm ${{R}_{2}}$ nối tiếp với tụ C, nếu nối tắt ${{R}_{2}}$ thì ${{U}_{AM}}={{U}_{MB}}$. Còn...
 3. T

  Trong hiện tượng giao thoa sóng nước hai nguồn kết hợp A, B cách nhau một khoảng $a=20$ cm dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, cùng pha...

  Trong hiện tượng giao thoa sóng nước hai nguồn kết hợp A, B cách nhau một khoảng $a=20$ cm dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, cùng pha, cùng tần số 50Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là l, 5m/s. Xét các điểm trên mặt nước thuộc đường tròn tâm A, bán kính AB, điểm nằm trên đường tròn...
 4. T

  Bắn hạt $\alpha $ vào hạt nhân nitơ $^{14}N$ đứng yên, xảy ra phản ứng tạo thành một hạt nhân oxi và một hạt prôtôn. Biết rằng hai hạt sinh ra có...

  Bắn hạt $\alpha $ vào hạt nhân nitơ $^{14}N$ đứng yên, xảy ra phản ứng tạo thành một hạt nhân oxi và một hạt prôtôn. Biết rằng hai hạt sinh ra có véctơ vận tốc như nhau, phản ứng thu năng lượng l, 21(MeV). Cho khối lượng của các hạt nhân thỏa mãn: ${{m}_{0}}m\alpha =0,21{{\left(...
 5. T

  Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng thực hiện đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng với khoảng vân trên màn ảnh thu được lần lượt là 0,48 mm và...

  Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng thực hiện đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng với khoảng vân trên màn ảnh thu được lần lượt là 0,48 mm và ${{i}_{2}}$. Xét tại hai điểm A, B trên màn cách nhau một khoảng 34,56 mm là hai vị trí mà cả hai hệ vân đều cho vân sáng tại đó. Trên đoạn AB quan sát...
 6. T

  Cho hai chất điểm dao động điều hòa cùng tần số trên hai đường thẳng song song với trục Ox có phương trình ${{x}_{1}}={{A}_{1}}\cos \left( \omega...

  Cho hai chất điểm dao động điều hòa cùng tần số trên hai đường thẳng song song với trục Ox có phương trình ${{x}_{1}}={{A}_{1}}\cos \left( \omega t+{{\varphi }_{1}} \right)$ và ${{x}_{2}}={{A}_{2}}\cos \left( \omega t+{{\varphi }_{2}} \right)$. Biết rằng giá trị lớn nhất của tổng li độ dao động...
 7. T

  Một sóng truyền theo phương AB. Tại một thời điểm nào đó, hình dạng sóng cơ có dạng như hình vẽ. Biết rằng điểm M đang đi lên vị trí cân bằng. Khi...

  Một sóng truyền theo phương AB. Tại một thời điểm nào đó, hình dạng sóng cơ có dạng như hình vẽ. Biết rằng điểm M đang đi lên vị trí cân bằng. Khi đó, điểm N đang chuyển động đi xuống. đứng yên. chạy ngang. đi lên. Theo phương trình truyền sóng, các phần tử trước đỉnh sóng sẽ đi xuống, sau...
 8. T

  Chất phóng xạ X có chu kì bán rã T. Ban đầu $\left( t=0 \right)$, một mẫu chất phóng xạ X có số hạt là ${{N}_{0}}$. Sau khoảng thời gian $t=2T$...

  Chất phóng xạ X có chu kì bán rã T. Ban đầu $\left( t=0 \right)$, một mẫu chất phóng xạ X có số hạt là ${{N}_{0}}$. Sau khoảng thời gian $t=2T$ (kể từ $t=0$ ), số hạt nhân X đã bị phân rã là $0,25{{N}_{0}}$. $0,875{{N}_{0}}$. $0,75{{N}_{0}}$. $0,125{{N}_{0}}$. Ta có: $\Delta...
 9. T

  Một con lắc lò xo treo thẳng đứng được kích thích cho dao động điều hòa. Thời gian quả cầu đi từ vị trí cao nhất đến vị trí thấp nhất là 0,15 s và...

  Một con lắc lò xo treo thẳng đứng được kích thích cho dao động điều hòa. Thời gian quả cầu đi từ vị trí cao nhất đến vị trí thấp nhất là 0,15 s và tỉ số giữa độ lớn lực đàn hồi lò xo và trọng lượng quả cầu gắn ở đầu con lắc khi nó ở vị trí thấp nhất là 1,8. Lấy $g={{\pi }^{2}} m/{{s}^{2}}$. Biên...
 10. T

  Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm R, C nối tiếp. Biết tần số dòng điệnqua mạch bằng 50 Hz và các giá trị hiệu dụng ${{U}_{R}}=30 V$, ${{U}_{C}}=40...

  Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm R, C nối tiếp. Biết tần số dòng điệnqua mạch bằng 50 Hz và các giá trị hiệu dụng ${{U}_{R}}=30 V$, ${{U}_{C}}=40 V$, $I=0,5 A$. Kết luận nào không đúng? Tổng trở $Z=100 \Omega $. Điện dung của tụ $C=125/\pi \ \mu F$. ${{u}_{C}}$ trễ pha 53° so với...
 11. T

  Một con lắc đơn có độ dài l, trong khoảng thời gian $\Delta t$ nó thực hiện được 6 dao động điều hoà. Người ta giảm bớt độ dài của nó đi 16 cm...

  Một con lắc đơn có độ dài l, trong khoảng thời gian $\Delta t$ nó thực hiện được 6 dao động điều hoà. Người ta giảm bớt độ dài của nó đi 16 cm, cũng trong khoảng thời gian $\Delta t$ như trước nó thực hiện được 10 dao động. Chiều dài của con lắc ban đầu là 25 cm. 25 m. 9 m. 9 cm. Chu kì của...
 12. T

  Biểu thức của cường độ dòng điện là $i=4\cos \left( 100\pi t-\dfrac{\pi }{4} \right)\left( A \right)$. Tại thời điểm $t=20,18s$, cường độ dòng...

  Biểu thức của cường độ dòng điện là $i=4\cos \left( 100\pi t-\dfrac{\pi }{4} \right)\left( A \right)$. Tại thời điểm $t=20,18s$, cường độ dòng điện có giá trị là $i=0$. $i=2\sqrt{2}$ A. $i=2$ A. $i=4$ A. Thay $t=20,18 s$ vào phương trình i ta được: $i=4\cos \left( 100\pi...
 13. T

  Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi, khoảng cách giữa nút sóng và vị trí cân bằng của bụng sóng liên tiếp là

  Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi, khoảng cách giữa nút sóng và vị trí cân bằng của bụng sóng liên tiếp là một phần tư bước sóng. một nửa bước sóng. một bước sóng. hai lần bước sóng. Khi có sóng dừng trên sợi dây đàn hồi, khoảng cách giữa nút và vị trí cân bằng của bụng sóng liên...
 14. T

  Một con lắc đơn có chiều dài 1 m dao động điều hòa tại nơi có $g=9,8m/{{s}^{2}}$. Chu kì dao động con lắc là

  Một con lắc đơn có chiều dài 1 m dao động điều hòa tại nơi có $g=9,8m/{{s}^{2}}$. Chu kì dao động con lắc là 2 s. 1 s. 0,5 s. 9,8 s. Chu kì dao động của con lắc: $T=2\pi \sqrt{\dfrac{l}{g}}=2\pi \sqrt{\dfrac{l}{9,8}}\approx 2\left( s \right)$.
 15. T

  Một mạch điện xoay chiều gồm tụ điện C nối tiếp với cuộn dây. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp $u=U\sqrt{2}\cos \left(\omega t \right)\left(...

  Một mạch điện xoay chiều gồm tụ điện C nối tiếp với cuộn dây. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp $u=U\sqrt{2}\cos \left( \omega t \right)\left( V \right)$ thì điện áp hai đầu tụ điện C là ${{u}_{C}}=U\sqrt{2}\cos \left( \omega t-\dfrac{\pi }{3} \right)\left( V \right)$. Tỉ số giữa dung kháng...
 16. T

  Tia tử ngoại được ứng dụng để

  Tia tử ngoại được ứng dụng để tìm khuyết tật bên trong các vật đúc. chụp điện, chẩn đoán gãy xương. kiểm tra hành lí của khách đi máy bay. tìm vết nứt trên bề mặt các vật. Tia tử ngoại được ứng dụng để tìm vết nứt trên bề mặt các vật.
 17. T

  Khi cho dòng điện cường độ 10 A chạy qua một vòng dây dẫn đặt trong không khí thì cảm ứng từ tại tâm của vòng dây dẫn có độ lớn là...

  Khi cho dòng điện cường độ 10 A chạy qua một vòng dây dẫn đặt trong không khí thì cảm ứng từ tại tâm của vòng dây dẫn có độ lớn là $2,{{1.10}^{-4}}T$. Bán kính của vòng dây là 5,0 cm. 0,3 cm. 3,0 cm. 2,5 cm. Ta có: $B=2\pi {{.10}^{-7}}.\dfrac{I}{r}\Rightarrow 2,{{1.10}^{-4}}=2\pi...
 18. T

  Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 30 cm. Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính. Ảnh của vật tạo bởi thấu kính cùng chiều với vật và...

  Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 30 cm. Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính. Ảnh của vật tạo bởi thấu kính cùng chiều với vật và cao gấp hai lần vật. Vật AB cách thấu kính 10 cm. 45 cm. 15 cm. 90 cm. Ta có...
 19. T

  Một con lắc đơn được treo vào trần của một xe ô tô đang chuyển động theo phương ngang. Tần số dao động của con lắc khi xe chuyển động thẳng đều là...

  Một con lắc đơn được treo vào trần của một xe ô tô đang chuyển động theo phương ngang. Tần số dao động của con lắc khi xe chuyển động thẳng đều là ${{f}_{0}}$, khi xe chuyển động nhanh dần đều với gia tốc a là ${{f}_{1}}$ và khi xe chuyển động chậm dần đều với gia tốc a là ${{f}_{2}}$. Mối quan...
 20. T

  Một tụ điện không khí có điện dung 40 pF và khoảng cách giữa hai bản là 1cm. Tính điện tích tối đa có thể tích cho tụ, biết rằng khi cường độ điện...

  Một tụ điện không khí có điện dung 40 pF và khoảng cách giữa hai bản là 1cm. Tính điện tích tối đa có thể tích cho tụ, biết rằng khi cường độ điện trường trong không khí lên đến ${{3.10}^{6}}\dfrac{V}{m}$ thì không khí sẽ trở thành dẫn điện. l, 2 $\mu C$. l, 5 $\mu C$. l, 8 $\mu C$. 2,4 $\mu...
Top