đề thi học kỳ 1

 1. The Collectors

  Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 9 năm học 2022 - 2023 - Phòng GD&ĐT Thạch Thất - Hà Nội (có đáp án)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 9 năm học 2022 - 2023 - Phòng GD&ĐT Thạch Thất - Hà Nội (có đáp án) dưới định dạng PDF hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 5 trang bao gồm 5 bài tập tự luận kèm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết. Thời gian làm bài: 90 phút...
 2. The Collectors

  Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 9 năm học 2022 - 2023 - Phòng GD&ĐT TP Ninh Bình (có đáp án)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 9 năm học 2022 - 2023 - Phòng GD&ĐT TP Ninh Bình (có đáp án) dưới định dạng PDF hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 5 trang bao gồm 2 phần chính: Trắc nghiệm - Tự luận kèm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết. Thời gian làm...
 3. The Collectors

  Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 8 năm học 2022 - 2023 - Phòng GD&ĐT TP Ninh Bình (có đáp án)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 8 năm học 2022 - 2023 - Phòng GD&ĐT TP Ninh Bình (có đáp án) dưới định dạng PDF hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 5 trang bao gồm 6 bài tập tự luận kèm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết. Thời gian làm bài: 90 phút (không...
 4. The Collectors

  Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 7 năm học 2022 - 2023 - Phòng GD&ĐT Thái Thụy - Thái Bình (có đáp án)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 7 năm học 2022 - 2023 - Phòng GD&ĐT Thái Thụy - Thái Bình (có đáp án) dưới định dạng PDF hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 6 trang bao gồm 2 phần chính: trắc nghiệm, tự luận kèm đáp án và giải chi tiết. Thời gian làm bài...
 5. The Collectors

  Bộ 4 đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 7 năm học 2022 - 2023 - Chân trời sáng tạo (có đáp án)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Bộ 4 đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 7 năm học 2022 - 2023 - Chân trời sáng tạo (có đáp án) dưới định dạng PDF hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 38 trang với 4 đề thi, mỗi đề thi bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm, tự luận kèm đáp án và giải chi tiết. Thời...
 6. The Collectors

  Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 năm học 2021 - Đề số 3 (có đáp án)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 năm học 2021 - Đề số 3 (có đáp án) dưới định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 4 trang bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm, tự luận kèm đáp án và giải chi tiết. Trích dẫn Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 7 năm...
 7. The Collectors

  Bộ 4 đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 4 năm học 2022 - 2023 - Phần 1 (có đáp án)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Bộ 4 đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 4 năm học 2022 - 2023 - Phần 1 (có đáp án) dưới định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 13 trang với 3 đề thi, mỗi đề thi bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm, tự luận kèm đáp án và giải chi tiết. Trích dẫn Bộ 3...
 8. The Collectors

  Bộ 3 đề thi học kỳ 1 môn Vật lí lớp 7 năm học 2021 (có đáp án)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Bộ 3 đề thi học kỳ 1 môn Vật lí lớp 7 năm học 2021 (có đáp án) dưới định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 11 trang với 3 đề thi, mỗi đề thi bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm, tự luận kèm đáp án và giải chi tiết. Trích dẫn Bộ 3 đề thi học kỳ...
 9. The Collectors

  Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 5 năm học 2020 - 2021 - Đề số 1 - TH Xuân Phương (giải chi tiết)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi học kỳ 1 môn Tin học lớp 5 năm học 2020 - 2021 - Đề số 1 - TH Xuân Phương (giải chi tiết) dưới định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 5 trang, bao gồm 2 phần chính: Lý thuyết và Thực hành kèm ma trận đề thi, đáp án và hướng dẫn giải...
 10. The Collectors

  Bộ 5 đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 2 năm học 2021 (có đáp án)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Bộ 5 đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 2 năm học 2021 (có đáp án) dưới định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 17 trang với 5 đề thi, mỗi đề thi bao gồm 2 phần: Trắc nghiệm và Tự luận kèm đáp án và lời giải chi tiết. Trích dẫn Bộ 5 đề thi...
 11. The Collectors

  Bộ 2 đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9 năm học 2021 - Phần 1 (có đáp án và lời giải chi tiết)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Bộ 2 đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9 năm học 2021 - Phần 1 (có đáp án và lời giải chi tiết) dưới định dạng PDF hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 10 trang bao gồm 2 đề thi kèm đáp án. 📩 Tải về để xem bản đầy đủ và chính xác nhất!
 12. The Collectors

  Bộ 2 đề thi học kỳ 1 môn Lịch sử lớp 9 năm học 2021 - Phần 1 (có đáp án)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Bộ 2 đề thi học kỳ 1 môn Lịch sử lớp 9 năm học 2021 - Phần 1 (có đáp án) dưới định dạng PDF hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 18 trang bao gồm 2 đề thi, mỗi đề thi có 30 câu hỏi trắc nghiệm. 📩 Tải về để xem bản đầy đủ và chính xác nhất!
 13. The Collectors

  Bộ 2 đề thi học kỳ 1 môn GDCD lớp 9 năm học 2021 - Phần 1 (có đáp án)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Bộ 2 đề thi học kỳ 1 môn GDCD lớp 9 năm học 2021 - Phần 1 (có đáp án) dưới định dạng PDF hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 21 trang bao gồm 2 đề thi, mỗi đề thi có 40 câu hỏi trắc nghiệm. 📩 Tải về để xem bản đầy đủ và chính xác nhất!
 14. The Collectors

  Bộ 2 đề thi học kỳ 1 môn Địa lí lớp 9 năm học 2021 - Phần 1 (có đáp án và lời giải chi tiết)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Bộ 2 đề thi học kỳ 1 môn Địa lí lớp 9 năm học 2021 - Phần 1 (có đáp án và lời giải chi tiết) dưới định dạng PDF hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 9 trang bao gồm 2 đề thi, mỗi đề thi có 2 phần: Trắc nghiệm (5 điểm) và Tự luận (5 điểm) 📩 Tải về để xem...
 15. The Collectors

  Bộ 2 đề thi học kỳ 1 môn Ngữ văn lớp 8 năm học 2021 - Phần 1 (có đáp án và lời giải chi tiết)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Bộ 2 đề thi học kỳ 1 môn Ngữ văn lớp 8 năm học 2021 - Phần 1 (có đáp án và lời giải chi tiết) dưới định dạng PDF hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 8 trang bao gồm 2 đề thi kèm hướng dẫn giải. 📩 Tải về để xem bản đầy đủ và chính xác nhất!
 16. The Collectors

  Bộ 2 đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 7 năm học 2021 - Phần 1 (có đáp án)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Bộ 2 đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 7 năm học 2021 - Phần 1 (có đáp án) dưới định dạng PDF hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 16 trang bao gồm 2 đề thi kèm đáp án chi tiết. 📩 Tải về để xem bản đầy đủ và chính xác nhất!
 17. The Collectors

  Bộ 2 đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 7 năm học 2021 - Phần 2 (có đáp án)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Bộ 2 đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 7 năm học 2021 - Phần 2 (có đáp án) dưới định dạng PDF hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 12 trang bao gồm 2 đề thi kèm đáp án chi tiết. 📩 Tải về để xem bản đầy đủ và chính xác nhất!
 18. The Collectors

  Bộ 2 đề thi học kỳ 1 môn Địa lí lớp 7 năm học 2021 - Phần 1 (có đáp án và lời giải chi tiết)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Bộ 2 đề thi học kỳ 1 môn Địa lí lớp 7 năm học 2021 - Phần 1 (có đáp án và lời giải chi tiết) dưới định dạng PDF hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 9 trang bao gồm 2 đề thi, mỗi đề thi có 2 phần: Trắc nghiệm (5 điểm) và Tự luận (5 điểm). 📩 Tải về để...
 19. T

  Đề thi học 1 GDQP 12 năm học 2021 - 2022 (có đáp án)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi học 1 GDQP 12 năm học 2021 - 2022 (có đáp án) dưới định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 11 trang, bao gồm các câu hỏi theo cấp độ từ dễ đến khó cho các em và quý thầy cô tham khảo. Trích dẫn Đề thi học 1 GDQP 12 năm học 2021 - 2022...
 20. T

  Đề thi học 1 GDQP 11 năm học 2021 - 2022 (có đáp án)

  ZixDoc gửi tặng quý thầy cô và các em học sinh Đề thi học 1 GDQP 11 năm học 2021 - 2022 (có đáp án) dưới định dạng word hoàn toàn miễn phí. Tài liệu có 18 trang, bao gồm các câu hỏi theo cấp độ từ dễ đến khó cho các em và quý thầy cô tham khảo. Trích dẫn Đề thi học 1 GDQP 11 năm học 2021 - 2022...
Back
Top