Trong dao động điều hòa, ở thời điểm nào thì $W_đ=W_t$

A Tũn

Member
Viết biểu thức ra, động năng bằng thế năng tức là động năng bằng nửa cơ năng toàn phần
$\dfrac{1}{2}mv^{2}=\dfrac{1}{4}mv_{max}^{2}
\Rightarrow v=\pm \dfrac{v_{max}}{\sqrt{2}} $
Vẽ đường tròn lượng giác ra bạn sẽ tính được $\cos\alpha =45$ dùng tam suất tính ra được là T/8 đó. Tức là từ vị trí cân bằng đến vị trí $\pm \dfrac{A}{\sqrt{2}}$ và từ vị trí biên đến $\pm \dfrac{A}{\sqrt{2}}$ đều mất khoảng thời gian T/8
Còn tại sao tại vị trí $v=\pm \dfrac{v_{max}}{\sqrt{2}} $ có li độ $\pm \dfrac{A}{\sqrt{2}}$ thì dùng hệ thức độc lập
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

t.t.phuong

New Member
$$W_d = W_t$$
$$\Leftrightarrow \dfrac{1}{2}mv^2 = \dfrac{1}{2} kx^2$$
$$\Rightarrow x=\pm \dfrac{A}{\sqrt{2}}$$

Vẽ đường tròn lượng giác suy ra thời gian là $\dfrac{T}{8}$.
Wd =Wt
<=> 1/2 mv2 = 1/2 kx2
k = m.w2
=> x= +- A/ can2
ve dtron luong jac => O -> x, mat T/8:haha:
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Quảng cáo

Top