Tốc độ vật nhỏ sau khi dao động được 0,95 s có độ lớn là bao nhiêu?

Phan Anh Nguyên

New Member
Bài toán
Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 0,04 kg và lò xo có độ cứng 10 N/m. Vật nhỏ được đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa giá đỡ và vật nhỏ là 0,1. Ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo bị giãn 10 cm rồi buông nhẹ để con lắc dao động tắt dần. Lấy $g = \pi^2= 10 m/s^2$. Tốc độ vật nhỏ sau khi dao động được 0,95 s có độ lớn là bao nhiêu?
A.$32\sqrt{10}$ cm/s
B. $32\sqrt{5}$ cm/s
C. $35\sqrt{2}$ cm/s
D. $35\sqrt{5}$ cm/s
 

litlleduck

New Member
Bài toán
Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 0,04 kg và lò xo có độ cứng 10 N/m. Vật nhỏ được đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa giá đỡ và vật nhỏ là 0,1. Ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo bị giãn 10 cm rồi buông nhẹ để con lắc dao động tắt dần. Lấy $g = \pi^2= 10 m/s^2$. Tốc độ vật nhỏ sau khi dao động được 0,95 s có độ lớn là bao nhiêu?
A.$32\sqrt{10}$ cm/s
B. $32\sqrt{5}$ cm/s
C. $35\sqrt{2}$ cm/s
D. $35\sqrt{5}$ cm/sMình tính ra câu B!
 

hoangmac

Well-Known Member
Bài toán
Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 0,04 kg và lò xo có độ cứng 10 N/m. Vật nhỏ được đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa giá đỡ và vật nhỏ là 0,1. Ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo bị giãn 10 cm rồi buông nhẹ để con lắc dao động tắt dần. Lấy $g = \pi^2= 10 m/s^2$. Tốc độ vật nhỏ sau khi dao động được 0,95 s có độ lớn là bao nhiêu?
A.$32\sqrt{10}$ cm/s
B. $32\sqrt{5}$ cm/s
C. $35\sqrt{2}$ cm/s
D. $35\sqrt{5}$ cm/s

Ta có $0,95s=2T+\dfrac{T}{4}+\dfrac{T}{8}$
Biên độ của dao động sau $2,25T$:
$$A_{2,25}=A_{0}-\dfrac{9\mu mg}{k}=0,064m$$
Sau đó $\dfrac{T}{8}s$ thì vật có li độ $x=\dfrac{A_{2,25}}{\sqrt{2}}$
Vậy tốc độ của vật khi đó
$$v=\dfrac{\omega A_{2,25}}{\sqrt{2}}=0,32\sqrt{5}m$$
Đáp án B
 

duyphongtn3

New Member
Sau đó $\dfrac{T}{8}s$ thì vật có li độ $x=\dfrac{A_{2,25}}{\sqrt{2}}$
bạn ôi, lực ma sát tác động liên tục khi vât chuyển động thì làm sao li độ đạt đc tới li độ đó
 

Quảng cáo

Top