Thời gian kể từ lúc bắt đầu dao động cho đến khi dừng hẳn là?

Hải Quân

Active Member
Bài toán
Một con lắc lò xo ngang gồm lò xo có độ cứng $k = 100 \ \text{N}/\text{m}$ và vật $m = 100 \ \text{g}$, dao động trên mặt phẳng ngang, hệ số ma sát giữa vật và mặt ngang là μ = 0,02. Kéo vật lệch khỏi vị trí cân bằng một đoạn 10cm rồi thả nhẹ cho vật dao động. Thời gian kể từ lúc bắt đầu dao động cho đến khi dừng hẳn là:
A. 39,15s.
B. 39,55s.
C. 39,75s.
D. 39,25s.
 
Góp ý 1 cách giải tổng quát:
-độ giảm biên độ sau 1/2 chu kì:$\Delta A_{\dfrac{1}{2}}=\dfrac{2\mu mg}{k}=2x$
-Gọi N là số nữa chu kì thưc hiện được.
-Vật chỉ có thể dừng lại trong khoảng từ -x đến x và ta có:
-x<A-2Nx<x suy ra tìm được N nguyên từ đó cho ta tọa độ vật dừng lại là A-2Nx
-Quạng đường đi được cho đến lúc dừng là s=2N(A-Nx) và Tg đi duoc đến lúc dừng là
N. T/2
-áp dụng vào bài toán cho ta 249.5<N<250.5 suy ra N=250 suy ra t=250. T/2=25s
 

Quảng cáo

Top