Giải quyết thắc mắc về một vấn đề trong hiệu chỉnh chu kì con lắc: con lắc đặt ở độ sâu

NTH 52

Bùi Đình Hiếu
Super Moderator
Ở mực nước biển đồng hồ chạy đúng, khi đưa đồng hồ xuống độ sâu d thì đồng hồ chạy sai

- Ta có: $$\dfrac{T_2}{T_1}=\sqrt{\dfrac{R}{R-d}}= \left(1-\dfrac{d}{R} \right) ^{-\dfrac{1}{2}}.$$

Vì $d< < R$ , áp dụng công thức gần đúng ta có: $$\dfrac{T_2}{T_1} \approx 1+ \dfrac{1}{2} \dfrac{d}{R}.$$

- Lập luận: $\dfrac{T_2}{T_1} \approx 1+ \dfrac{1}{2} \dfrac{d}{R} >1 \rightarrow T_2 > T_1$ đồng hồ chạy chậm lại. . . .
 
Last edited:

Chuyên mục

Quảng cáo

Top