Tại mặt nước có 2 nguồn phát sóng kết hợp S1S2 có cùng biên độ dao động theo phương thẳng đứng và đồng pha với nhau

Solver

Member
Bài toán
Tại mặt nước có 2 nguồn phát sóng kết hợp S1​S2​ có cùng biên độ dao động theo phương thẳng đứng và đồng pha với nhau, tạo ra sự giao thoa sóng trên mặt nước Khoảng cách hai nguồn S1​S2​ = 4 cm, bước sóng là 2cm, coi biên độ sóng không đổi. M là 1 điểm trên mặt nước cách 2 nguồn lần lượt là 3,25 cm và 6,75 cm. Tại M các phần tử chất lỏng​
A. đứng yên
B. dao động mạnh nhất
C. dao động cùng pha với S1​S2​
D. dao động ngược pha với S1​S2​
 

Chuyên mục

Solution
Bước sóng: $\lambda=2 \mathrm{cm}$
Phương trình sóng tại hai nguồn: $u_{1}=u_{2}=A . \cos \left(\omega t+\varphi\right)$ Phương trình sóng tại M:
$$u_{M}=2 A . \cos \dfrac{\pi\left(d_{2}-d_{1}\right)}{\lambda} \cos \left(\omega t+\varphi-\dfrac{\pi\left(d_{2}+d_{1}\right)}{\lambda}\right)$$
Với $\left\{\begin{array}{l}d_{2}=6,75 \mathrm{cm} \\ d_{1}=3,25 \mathrm{cm}\end{array}\right.$
Ta có phương trình sóng tại M:
$$\begin{aligned}
u_{M} &=2 A . \cos \frac{\pi(6,75-3,25)}{2} \cos \left[\omega t+\varphi-\frac{\pi(6,75+3,25)}{2}\right] \\
&=2 A . \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \cos (\omega t+\varphi-5 \pi) \\
&=A \sqrt{2} \cdot \cos (\omega t+\varphi-5 \pi)
\end{aligned}$$
Vậy biên độ dao động tại $\mathrm{M}$ là $A_{M}=A \sqrt{2}$ $\rightarrow$ Đáp án $\mathrm{A}$ và $\mathrm{B}$ sai.
Độ lệch pha giứa giữa dao động tại $\mathrm{M}$ và hai nguồn là: $\Delta \varphi=5 \pi\left(\mathrm{rad} / \mathrm{s}\right)$
Vậy tại M các phần tử chất lỏng dao động ngược pha với hai $\mathrm{S}_{1} \mathrm{S}_{2}$

Solver

Member
Bước sóng: $\lambda=2 \mathrm{cm}$
Phương trình sóng tại hai nguồn: $u_{1}=u_{2}=A . \cos \left(\omega t+\varphi\right)$ Phương trình sóng tại M:
$$u_{M}=2 A . \cos \dfrac{\pi\left(d_{2}-d_{1}\right)}{\lambda} \cos \left(\omega t+\varphi-\dfrac{\pi\left(d_{2}+d_{1}\right)}{\lambda}\right)$$
Với $\left\{\begin{array}{l}d_{2}=6,75 \mathrm{cm} \\ d_{1}=3,25 \mathrm{cm}\end{array}\right.$
Ta có phương trình sóng tại M:
$$\begin{aligned}
u_{M} &=2 A . \cos \frac{\pi(6,75-3,25)}{2} \cos \left[\omega t+\varphi-\frac{\pi(6,75+3,25)}{2}\right] \\
&=2 A . \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \cos (\omega t+\varphi-5 \pi) \\
&=A \sqrt{2} \cdot \cos (\omega t+\varphi-5 \pi)
\end{aligned}$$
Vậy biên độ dao động tại $\mathrm{M}$ là $A_{M}=A \sqrt{2}$ $\rightarrow$ Đáp án $\mathrm{A}$ và $\mathrm{B}$ sai.
Độ lệch pha giứa giữa dao động tại $\mathrm{M}$ và hai nguồn là: $\Delta \varphi=5 \pi\left(\mathrm{rad} / \mathrm{s}\right)$
Vậy tại M các phần tử chất lỏng dao động ngược pha với hai $\mathrm{S}_{1} \mathrm{S}_{2}$
 
Solution
Các chủ đề tương tự
Người tạo Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Ngày
V Tại thời điểm lò xo bị biến dạng một đoạn 3cm, tốc độ của vật có giá trị gần với giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Dao động cơ 0
A Gốc thế năng đàn hồi tại VTCB của CLLX treo thằng đứng Bài tập Dao động cơ 0
Dando Nguyễn Tìm li độ tại thời điểm $t_{2}$ trước hoặc sau thời điểm $t_{1}$ một khoảng thời gian $\Delta t$ Bài tập Dao động cơ 2
THẦN CHẾT HƯ VÔ Độ lớn lực căng dây tại vị trí có động năng bằng thế năng Bài tập Dao động cơ 2
tritanngo99 Tại thời điểm đó, chất điểm 2 có li độ là: Bài tập Dao động cơ 3
V Biết li độ tại thời điểm t tính vận tốc tại thời điểm $t+0,125s$ Bài tập Dao động cơ 7
minhanhmia Thế năng của vật tại thời điểm t là: Bài tập Dao động cơ 3
0 Vật cách vị trí cân bằng $2\sqrt{2}$ cm tại những thời điểm nào ? Bài tập Dao động cơ 5
minhanhmia Thời điểm chất điểm đi qua vị trí thỏa mãn v=$\dfrac{\omega x }{\sqrt{3}}$ lần thứ 11 tại thời điểm Bài tập Dao động cơ 1
NTH 52 Theo kết quả thí nghiệm của học sinh này thì gia tốc trọng trường tại nơi làm thí nghiệm có giá trị? Bài tập Dao động cơ 3
kienduc_2000 Xác định tốc độ vật và hợp lực tác dụng lên vât tại x=-4cm Bài tập Dao động cơ 0
M Tại thời điểm t=1/4s, chất điểm có li độ bằng mấy? Bài tập Dao động cơ 2
Tú Zô Gia tốc của chất điểm tại biên âm là? Bài tập Dao động cơ 9
Rosemary Pham Tìm li độ của N tại thời điểm t Bài tập Dao động cơ 11
V Tiến hành giữ chặt lò xo tại vị trí cách vật 1 đọan l, khi đó tốc độ cực đại của vật là? Bài tập Dao động cơ 8
L Tại thời điểm 7/60 s sau đó vật đang ở vị trí có li độ? Bài tập Dao động cơ 3
K Động năng của một vật tại thời điểm t Bài tập Dao động cơ 3
X Vật dao động tắt dần và dừng lại tại vị trí cách vị trí căn bằng đoạn xa nhất bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 0
I Trong dao động điều hòa của con lắc đơn tại một nơi xác định Bài tập Dao động cơ 5
H Tại thời điểm vật cách vị trí cân bằng 6cm, sau đó 0,5s vật có tốc độ 16π. Tính A Bài tập Dao động cơ 1
phạm thị thúy quỳnh Vận tốc của vật tại thời điểm t'=t+T/4(s) Bài tập Dao động cơ 1
L Tại thời điểm t=0, li độ của vật là Bài tập Dao động cơ 1
K Tìm li độ tại thời điểm t. Bài tập Dao động cơ 5
caybutbixanh Tìm biện độ tại điểm C cách bụng sóng 4cm . Bài tập Dao động cơ 2
c87777 Độ lớn cường độ điện trường và lực căng dây treo của con lắc tại VTCB đó có giá trị là Bài tập Dao động cơ 2
H Tại vị trí lực căng dây bằng 2 lần lực căng dây cực tiểu tính vận tốc vật Bài tập Dao động cơ 2
M Mức cường độ âm tại A là Bài tập Dao động cơ 1
please help Nếu tại thời điểm nào đó P có li độ $\frac{\sqrt{3}}{2}$ cm thì li độ tại Q có độ lớn là? Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Lực tác dụng lên vật hướng chiều dương và có độ lớn 0,04N lần thứ 2015 tại thời điểm nào. Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Con lắc tại thời điểm lần thứ 2015 chúng gặp nhau. Bài tập Dao động cơ 3
Hải Quân Độ biến dạng của lò xo tại VTCB là: Bài tập Dao động cơ 2
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Tốc độ của vật tại vị trí mà động năng bằng n thế năng là? Bài tập Dao động cơ 3
Uchiha Sasuke98 Chất điểm $\Delta m$ bị tách ra khỏi $m$ tại thời điểm ? Bài tập Dao động cơ 15
Q Biên độ tại M Bài tập Dao động cơ 2
A Trong dao động điều hòa, gọi tốc độ và gia tốc tại hai thời điểm khác nhau lần lượt là $v_{1};v_{2}$ Bài tập Dao động cơ 1
A Tại thời điểm t vật có li độ tốc độ v= $2\pi $ cm/s thì vật cách VTCB một khoảng là Bài tập Dao động cơ 2
A Tọa độ và vận tốc của vật tại thời điểm t=2s là Bài tập Dao động cơ 1
beyondthecloud Khi vận tốc dao động tại P là $\sqrt{3}$ cm/s thì vận tốc tại M là Bài tập Dao động cơ 9
hoankuty Tìm chu kì dao động $T$ và lực đàn hồi tại $t=\frac{\pi}{20}(s)$? Bài tập Dao động cơ 3
Del Enter Tại thời điểm to vật có li độ 2cm. Bài tập Dao động cơ 1
Del Enter Tại thời điểm t = 2,5s chất điểm ở vị trí có li độ. Bài tập Dao động cơ 1
NTH 52 Gia tốc trọng trường của Trái Đất tại phòng thí nghiệm đó là Bài tập Dao động cơ 3
ĐỗĐạiHọc2015 Tại các thời điểm $x_1=x_2$ và gia tốc của chúng đều âm thì li độ của dao động tổng hợp là. Bài tập Dao động cơ 2
D Tính tỉ số động năng Wđ1/Wđ2 của hai con lắc tại thời điểm gặp nhau lần thứ 3 Bài tập Dao động cơ 4
ĐỗĐạiHọc2015 Tốc độ của vật tại thời điểm $t+\frac{\Pi }{6}$ là. Bài tập Dao động cơ 3
ĐỗĐạiHọc2015 Động nặng của vật tại vị trí $x=4cm$ là Bài tập Dao động cơ 5
datanhlg Tại thời điểm nào lực đàn hồi của lò xo tác dụng lên vật có giá trị nhỏ nhất? Bài tập Dao động cơ 5
N Tại thời điểm $t_1=t_1+0,25$ s , li độ của vật có giá trị là ? Bài tập Dao động cơ 5
H Tại vị trí dây treo hợp đưng phương thẳng đứng góc b' = 0,01 rad thì gia tốc của con lắc có độ lớn Bài tập Dao động cơ 1
hoankuty Khoảng cách 2 vật tại thời điểm lò xo dãn cực đại lần đầu tiên là? Bài tập Dao động cơ 1

Các chủ đề tương tự

Quảng cáo

Top